Liikide andmete kuvamine

Liik: Haliaeetus albicilla (merikotkas)Väljad: peida ,kuva
TüüpKaitsealune liik
Nimi ladina kHaliaeetus albicilla
Nimi eesti kmerikotkas
Nimi inglise kWhite-tailed Eagle
RühmLinnud
KaitsekategooriaI kategooria
KirjeldusMerikotkas (Haliaeetus albicilla) on Põhja-, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides pesitsev liik, kelle arvukus langes oluliselt Läänemere ümbruses 19. sajandi teises pooles ja 20. sajandi alguses vaenamise ning 20. sajandi keskpaigas kloororgaaniliste ühendite kasutamise tõttu. Alates 1957. aastast rakendatud kaitsemeetmetele on tänaseks liigi arvukus küll taas hakanud tõusma, olles Kotkaklubi hinnangul jõudnud 220-250 paarini, kuid jätkuvalt ei saa seda lugeda sellele liigile soodsaks seisundiks (Liigi tegevuskava eelnõu; R. Nellis, 2013). Eesti punase nimestiku järgi (2008) on kohalik asurkond hinnatud ohulähedasse seisundisse ning liik on arvatud Looduskaitse seaduse alusel I kategooria kaitsealuste liikide hulka. Eestis on merikotka arvukus alates 1990-ndate aastate algusest tugevalt (>50%) tõusnud ning ulatus 2011. aastal 200-220 paarini. Euroopas on pesitseva asurkonna suuruseks hinnatud (2013) 5 000 - 6 600 paari ning üldine populatsiooni trend on suurenev. Euroopa Liidu liikmesriikides on populatsiooni suuruseks hinnatud (2004) 1 500 - 1 700 paari ning arvukust tugevalt tõusvaks (>50%). Merikotkast ohustavad peamiselt erinevad keskkonnamürgid. Teiste ohutegurite (sobivate pesapuude nappus, pesitsusaegne häirimine, lindude tahtlik tapmine, hukkumine elektriliinides ja teedel) mõju on hinnatud väikeseks. Eelneva põhjal on liigi kaitse-eeldusteks väikese arvukuse tõttu haruldus, ohutegurite kriitilise mõju tõttu ohustatus ning Euroopa Nõukogu direktiivist 79/409/EMÜ, loodusliku linnustiku kaitse kohta, tulenev rahvusvaheline kohustus.
Direktiivi lisadLinnudirektiivi I lisa
Liigi ohustatuse hinnang4. Ohualdis (29.03.2019)
Ohutegurite kirjeldusEesti merikotkaasurkonnale püsivalt toimivad ja potentsiaalselt suureneva negatiivse mõjuga tegurid: 1) Eestis oli 2015. aastaks analüüsitud valimis merikotkaste surma peamine põhjus pliimürgitus (52%) (Leivits, 2015). Merikotkad saavad sekundaarse mürgistuse pliilaskemoona (jääke) sisaldavate saakloomade söömisest. Pliilaskemoona kasutamine on Eestis keelatud veelinnujahil, kuid laialdaselt kasutusel muude ulukite küttimisel. Pliimürgituste suur (ja kohati suurenev) osakaal merikotrkaste surma põhjusena on teada ka Saksamaal, Rootsis ja Soomes (HELCOM, 2015). 2) Merikotka arvukuse viimase madalseisu põhjus oli kloororgaaniliste ühendite kuhjumine veekeskkonnas ja -organismides, mis põhjustas sigimisedukuse languse ((Bignert & Helander, 2015; Helander et al. 2002; HELCOM, 2015). Keskkonnamürkide tase veeorganismides on vähenenud ja merikotka keskmine sigimisedukus 1950. aastate eelsel tasemel, kuid ka Eestis on leitud kõrgenenud (ja letaalse) kloororgaaniliste ühendite sisaldusega merikotkaid (Leivits, 2015). 3) Hukkumine transpordivahenditest tingitud traumade tõttu on merikotka surma põhjustena Eestis olulisel kohal (2015. a analüüsi järgi 10% surma põhjustest) (Leivits, 2015). Uute neljarealiste maanteede ning Rail Balticu ehitamine ilmselt suurendab negatiivset mõju. 4) Eesti üleminek taastuvenergiale tähendab paljude uute tuuleparkide ehitamist. Merikotkast peetakse tuuleparkide suhtes üheks tundlikumaks liigiks ((Dahl et al. 2012; Douglas et al. 2012). Eestis on seni teada kahe merikotka (mõlemad vanalinnud) hukkumine tuuleparkides (Kotkaklubi andmed), kuid kuna olemasolevate tuuleparkide ehitusjärgne seire on seni olnud põgus või puudunud üldse, ei tea me Eestis tegelikku olukorda. Uute tuuleparkide rajamisega negatiivne mõju merikotkaasurkonnale kasvab. 5) Merikotkaste hukkumine elektriliinides on (eelkõige) noorlindude surma põhjusena oluline (Nellis, 2015). Kesk- ja madalpinge elektriliinide ohutustamine tähendab lindudele ohutute masti- ja isolaatoritüüpide kasutamist ning võimalusel paljasjuhtmete asendamist kaabliga. Seni elektrivõrkudele kehtestatud tehnilised tingimused lindudele ohutute masti- ja isolaatoritüüpide kasutamist ette ei näe. Paljasjuhtmete asendamine kaablitega toimub, kuid eelkõige asulates. 6) Merikotka sigimisedukust mõjutab pesitsusaegne inimesepoolne häirimine, sh metsatööd, metsateede rekonstrueerimine (sh kaudselt, suurendades ligipääsetavust) jm metsa majandamisega seotud tegevused. Metsade majandamise intensiivistumine suurendab teguri mõju.
Liigi tegevuskavaMerikotka (Haliaeetus albicilla) kaitse tegevuskava
Merikotka_KTK_2020-2024
Pildid: peida ,kuva
Merikotkas, autor: Urve Malter, 10.04.2012
Merikotkas, autor: Olev Merivee, 29.09.2010
© Merikotkas (noorlind), autor: Rein Nellis, 22.06.2010
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealused alad, kus on kaitse eesmärgiksPiibumäe merikotka püsielupaik (KLO3002777)
Nälgusoo merikotka püsielupaik (KLO3001551)
Saxby merikotka püsielupaik (KLO3000879)
Tulpe merikotka püsielupaik (KLO3000210)
Hagaste merikotka püsielupaik (KLO3001465)
Herjava merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102561)
Haaslava merikotka püsielupaik (KLO3001181)
Hobulaiu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102113)
Seira merikotka püsielupaik (KLO3002845)
Ennu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103244)
Puski merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102834)
Tõhela-Ermistu looduskaitseala (KLO1000737)
Ihasalu merikotka püsielupaik (KLO3001947)
Elbiku merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102646)
Nasja merikotka püsielupaik (KLO3001977)
Ranniku merikotka püsielupaik (KLO3002045)
Köstrimäe merikotka püsielupaik (KLO3001271)
Himmiste merikotka püsielupaik (KLO3001628)
Vooru merikotka püsielupaik (KLO3002440)
Lalli merikotka püsielupaik (KLO3001775)
Pootsiku merikotka püsielupaik (KLO3001770)
Kurkse merikotka püsielupaik (KLO3001249)
Toovere merikotka püsielupaik (KLO3001335)
Kailuka merikotka püsielupaik (KLO3001316)
Võõpsu merikotka püsielupaik (KLO3001679)
Vihterpalu merikotka püsielupaik (KLO3002424)
Kabriste merikotka püsielupaik (KLO3002456)
Stebeli merikotka püsielupaik (KLO3000163)
Kalbuse merikotka püsielupaik (KLO3000473)
Muraja merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102616)
Tammela merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102941)
Vanamõisa merikotka püsielupaik (KLO3000245)
Korijärve merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102607)
Järveküla LKA, Maltsa skv. (KLO1101871)
Rässa merikotka püsielupaik (KLO3001706)
Haeska merikotka püsielupaik (KLO3002188)
Salmistu merikotka püsielupaik (KLO3001740)
Ahijärve merikotka püsielupaik (KLO3002007)
Mereäärse merikotka püsielupaik (KLO3002343)
Silma looduskaitseala (KLO1000197)
Pakri merikotka püsielupaik (KLO3002877)
Häädemeeste merikotka püsielupaik (KLO3001287)
Valma merikotka püsielupaik (KLO3001165)
Perajärve merikotka püsielupaik (KLO3002884)
Mahu merikotka püsielupaik (KLO3001436)
Vaskrääma merikotka püsielupaik (KLO3000968)
Tareste merikotka püsielupaik (KLO3002236)
Kärasi looduskaitseala (KLO1000653)
Palli merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102621)
Lao merikotka püsielupaik (KLO3001778)
Lautna merikotka püsielupaik (KLO3001693)
Paeranna merikotka püsielupaik (KLO3000248)
Alliklepa merikotka püsielupaik (KLO3001496)
Hatu merikotka püsielupaik (KLO3002823)
Saunja merikotka püsielupaik (KLO3002651)
Einby merikotka püsielupaik (KLO3001946)
Harju merikotka püsielupaik (KLO3001464)
Kahtla merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103181)
Väinamere hoiuala (Saare) (KLO2000339)
Võiste merikotka püsielupaik (KLO3002775)
Võhma merikotka püsielupaik (KLO3002352)
Kärevere looduskaitseala (KLO1000600)
Sulu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103173)
Kolga looduskaitseala (KLO1000271)
Tubala merikotka püsielupaik (KLO3002214)
Mahu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102333)
Pajukurmu merikotka püsielupaik (KLO3002239)
Viieristi looduskaitseala (KLO1000437)
Nõmme merikotka püsielupaik (KLO3001624)
Esiküla merikotka püsielupaik (KLO3002435)
Kavaru merikotka püsielupaik (KLO3001837)
Kaavi merikotka püsielupaik (KLO3001876)
Tiisatu merikotka püsielupaik (KLO3001994)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Kulli merikotka püsielupaik (KLO3001559)
Piibumäe merikotka püsielupaik (KLO3001151)
Mahu merikotka püsielupaik (KLO3002020)
Kiisamaa merikotka püsielupaik (KLO3002729)
Tammuna merikotka püsielupaik (KLO3001539)
Tihu merikotka püsielupaik (KLO3001789)
Tõstamaa merikotka püsielupaik (KLO3002047)
Hobulaiu merikotka püsielupaik (KLO3001816)
Ninasi merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103211)
Nehatu looduskaitseala (KLO1000175)
Lõpemere merikotka püsielupaik (KLO3001297)
Koidma merikotka püsielupaik (KLO3001112)
Haaslava merikotka püsielupaik (KLO3000299)
Letipea merikotka püsielupaik (KLO3002715)
Vahtrepa maastikukaitseala (KLO1000238)
Kadaka merikotka püsielupaik (KLO3002933)
Jäätma merikotka püsielupaik (KLO3001804)
Madise merikotka püsielupaik (KLO3002818)
Meerapalu merikotka püsielupaik (KLO3002261)
Võhma merikotka püsielupaik (KLO3001681)
Kalbuse merikotka püsielupaik (KLO3001870)
Kavandi merikotka püsielupaik (KLO3001942)
Meeksi merikotka püsielupaik (KLO3001294)
Kungla merikotka püsielupaik (KLO3002026)
Kõriska merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103243)
Haapsi merikotka püsielupaik (KLO3000146)
Kivilõppe merikotka püsielupaik (KLO3002062)
Soolu merikotka püsielupaik (KLO3002372)
Elbu merikotka püsielupaik (KLO3001949)
Varbla looduskaitseala (KLO1000667)
Viieristi LKA, Jõesoo skv. (KLO1100046)
Ruhve merikotka püsielupaik (KLO3000433)
Pähkla merikotka püsielupaik (KLO3002215)
Konnopera merikotka püsielupaik (KLO3001965)
Ruhnu merikotka püsielupaik (KLO3001629)
Otslava merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101939)
Nurme merikotka püsielupaik (KLO3001256)
Maltsa merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102469)
Meleski merikotka püsielupaik (KLO3000926)
Elbiku merikotka püsielupaik (KLO3002296)
Laidevahe looduskaitseala (KLO1000512)
Sauste merikotka püsielupaik (KLO3002776)
Pullapää merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101967)
Jööri merikotka püsielupaik (KLO3002316)
Ranniku merikotka püsielupaik (KLO3002044)
Võhma merikotka püsielupaik (KLO3002728)
Borrby merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103203)
Panga merikotka püsielupaik (KLO3002482)
Pootsi merikotka püsielupaik (KLO3001587)
Kõriska merikotka püsielupaik (KLO3002968)
Paadrema looduskaitseala (KLO1000043)
Papisilla merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102334)
Võhma merikotka püsielupaik (KLO3001110)
Sillaküla merikotka püsielupaik (KLO3002897)
Räpina merikotka püsielupaik (KLO3001611)
Sõitme merikotka püsielupaik (KLO3001699)
Keeri-Karijärve looduskaitseala (KLO1000285)
Kadakalaiu merikotka püsielupaik (KLO3001891)
Kaarmise-Jõempa looduskaitseala (KLO1000757)
Randvere merikotka püsielupaik (KLO3002291)
Nina merikotka püsielupaik (KLO3001781)
Kaavi merikotka püsielupaik (KLO3001877)
Muraja merikotka püsielupaik (KLO3000302)
Palupõhja merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102615)
Keelva merikotka püsielupaik (KLO3002186)
Kahtla merikotka püsielupaik (KLO3001521)
Rabaküla merikotka püsielupaik (KLO3001948)
Kangrusselja merikotka püsielupaik (KLO3002124)
Tõnumaa merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3001819)
Kiili merikotka püsielupaik (KLO3000792)
Tammneeme merikotka püsielupaik (KLO3001357)
Tuuraste merikotka püsielupaik (KLO3002940)
Madila merikotka püsielupaik (KLO3002380)
Härjanurme merikotka püsielupaik (KLO3001389)
Oiu merikotka püsielupaik (KLO3001362)
Piirumi merikotka püsielupaik (KLO3002808)
Kassari merikotka püsielupaik (KLO3001390)
Ruhnu merikotka püsielupaik (KLO3000378)
Meelva looduskaitseala (KLO1000652)
Igavere merikotka püsielupaik (KLO3002647)
Mereäärse merikotka püsielupaik (KLO3002697)
Nurme merikotka püsielupaik (KLO3001923)
Kapra merikotka püsielupaik (KLO3001572)
Pilguse merikotka püsielupaik (KLO3001203)
Kivilõppe merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102375)
Maade merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102634)
Sausti merikotka püsielupaik (KLO3002200)
Turja merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102637)
Korijärve merikotka püsielupaik (KLO3002289)
Jõeranna merikotka püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3101795)
Triigi merikotka püsielupaik (KLO3002048)
Viidumäe looduskaitseala (KLO1000438)
Unakvere merikotka püsielupaik (KLO3002441)
Taguküla merikotka püsielupaik (KLO3002192)
Lapetukme merikotka püsielupaik (KLO3002180)
Seliste merikotka püsielupaik (KLO3002208)
Kaalepi merikotka püsielupaik (KLO3002682)
Kunila merikotka püsielupaik (KLO3000992)
Turja merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103182)
Ohtja merikotka püsielupaik (KLO3002779)
Võigaste merikotka püsielupaik (KLO3000366)
Valma merikotka püsielupaik (KLO3001207)
Ranniku merikotka püsielupaik (KLO3001021)
Pärispea merikotka püsielupaik (KLO3001406)
Metsapere merikotka püsielupaik (KLO3002383)
Suur-Tulpe merikotka püsielupaik (KLO3002006)
Sipelga merikotka püsielupaik (KLO3001802)
Borrby merikotka püsielupaik (KLO3002928)
Ülgase merikotka püsielupaik (KLO3002018)
Ännikse looduskaitseala (KLO1000422)
Kõrsa merikotka püsielupaik (KLO3002001)
Kuresoo merikotka püsielupaik (KLO3001924)
Jäärumetsa looduskaitseala (KLO1000331)
Karjatsimere hoiuala (KLO2000256)
Sopi merikotka püsielupaik (KLO3002449)
Einbi merikotka püsielupaik (KLO3002442)
Valma merikotka püsielupaik (KLO3001771)
Kaberneeme merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103210)
Kõpu merikotka püsielupaik (KLO3002721)
Kulli merikotka püsielupaik (KLO3001890)
Väinamere hoiuala (Pärnu) (KLO2000300)
Mui merikotka püsielupaik (KLO3001686)
Kardla merikotka püsielupaik (KLO3002429)
Põripõllu merikotka püsielupaik (KLO3001448)
Õunaku merikotka püsielupaik (KLO3002225)
Ridaküla merikotka püsielupaik (KLO3001879)
Kallaste merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103236)
Tihu looduskaitseala (KLO1000310)
Lõpemere merikotka püsielupaik (KLO3000953)
Varbla LKA, Varbla skv. (KLO1101764)
Reo merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102696)
Lavassaare looduskaitseala (KLO1000645)
Tahkuna looduskaitseala (KLO1000290)
Ristna merikotka püsielupaik (KLO3001707)
Savimetsa merikotka püsielupaik (KLO3000391)
Jõeranna merikotka püsielupaik (KLO3001618)
Pilguse merikotka püsielupaik (KLO3001358)
Räpina merikotka püsielupaik (KLO3002229)
Õisu merikotka püsielupaik (KLO3002190)
Reina merikotka püsielupaik (KLO3001610)
Ülgase merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102331)
Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Ihasalu15 merikotka püsielupaik (KLO3001643)
Saunja merikotka püsielupaik (KLO3002223)
Herjava merikotka püsielupaik (KLO3001817)
Matsiranna merikotka püsielupaik (KLO3002439)
Tareste merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102622)
Kuusemaa merikotka püsielupaik (KLO3001673)
Savimetsa merikotka püsielupaik (KLO3000938)
Tuksi merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102562)
Ninasi merikotka püsielupaik (KLO3002936)
Naissaare looduspark (KLO1000540)
Vesimaa merikotka püsielupaik (KLO3002351)
Hobulaiu merikotka püsielupaik (KLO3000172)
Telise merikotka püsielupaik (KLO3001534)
Kailuka merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101528)
Malvaste merikotka püsielupaik (KLO3000009)
Karinu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103024)
Tärkma merikotka püsielupaik (KLO3002193)
Saastna merikotka püsielupaik (KLO3002927)
Koigi merikotka püsielupaik (KLO3001805)
Palli merikotka püsielupaik (KLO3002237)
Ihasalu merikotka püsielupaik (KLO3001834)
Nätsi-Võlla looduskaitseala (KLO1000201)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Parasmetsa merikotka püsielupaik (KLO3002698)
Härjanurme merikotka püsielupaik (KLO3002688)
Undva merikotka püsielupaik (KLO3002427)
Nõva looduskaitseala (KLO1000660)
Suuremõisa merikotka püsielupaik (KLO3001541)
Kolga merikotka püsielupaik (KLO3001835)
Kaugatoma merikotka püsielupaik (KLO3002376)
Lautna merikotka püsielupaik (KLO3001144)
Külama merikotka püsielupaik (KLO3002365)
Lindi LKA, Lindi skv. (KLO1101864)
Sillukse merikotka püsielupaik (KLO3001394)
Puiatu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102780)
Pajukurmu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102632)
Papissilla merikotka püsielupaik (KLO3001411)
Ihasalu merikotka püsielupaik (KLO3001833)
Kaugatoma-Lõu maastikukaitseala (KLO1000487)
Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265)
Ruhve merikotka püsielupaik (KLO3001627)
Turja merikotka püsielupaik (KLO3002907)
Võhma merikotka püsielupaik (KLO3001968)
Hagaste merikotka püsielupaik (KLO3001614)
Kiili merikotka püsielupaik (KLO3001776)
Vehendi merikotka püsielupaik (KLO3001044)
Valgu merikotka püsielupaik (KLO3000147)
Kaberneeme merikotka püsielupaik (KLO3002935)
Urevere merikotka püsielupaik (KLO3002785)
Tamba merikotka püsielupaik (KLO3001289)
Sarve merikotka püsielupaik (KLO3001648)
Uruste merikotka püsielupaik (KLO3001466)
Lapetukme merikotka püsielupaik (KLO3001783)
Kardla merikotka püsielupaik (KLO3002888)
Vidruka merikotka püsielupaik (KLO3002443)
Telise merikotka püsielupaik (KLO3001164)
Ihasalu15 merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101874)
Vanamõisa lahe hoiuala (KLO2000048)
Norrby merikotka püsielupaik (KLO3002730)
Malvaste merikotka püsielupaik (KLO3002687)
Tülli merikotka püsielupaik (KLO3000951)
Puhtu-Laelatu looduskaitseala (KLO1000176)
Reo merikotka püsielupaik (KLO3002355)
Massumetsa looduskaitseala (KLO1000732)
Savimetsa merikotka püsielupaik (KLO3001680)
Karoli merikotka püsielupaik (KLO3001419)
Norrby merikotka püsielupaik (KLO3002731)
Kotkapesa merikotka püsielupaik (KLO3000967)
Suuremõisa merikotka püsielupaik (KLO3002905)
Jõeranna merikotka püsielupaik (KLO3000126)
Tähemaa merikotka püsielupaik (KLO3000316)
Oonga merikotka püsielupaik (KLO3002923)
Külmanõmme merikotka püsielupaik (KLO3002867)
Tõnumaa merikotka püsielupaik (KLO3002616)
Tika merikotka püsielupaik (KLO3001202)
Lahepera merikotka püsielupaik (KLO3001691)
Kaimri merikotka püsielupaik (KLO3002415)
Vaibla merikotka püsielupaik (KLO3002244)
Sulu merikotka püsielupaik (KLO3002033)
Pedase merikotka püsielupaik (KLO3000957)
Alva merikotka püsielupaik (KLO3001950)
Rogenese merikotka püsielupaik (KLO3001634)
Sillukse merikotka püsielupaik (KLO3002428)
Mänspe merikotka püsielupaik (KLO3001573)
Haavassoo merikotka püsielupaik (KLO3002344)
Ahenda merikotka püsielupaik (KLO3002807)
Kihnu merikotka püsielupaik (KLO3001508)
Lapetukme merikotka püsielupaik (KLO3002868)
Letipea merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102942)
Põitse merikotka püsielupaik (KLO3001774)
Kassivere merikotka püsielupaik (KLO3000168)
Vatsla merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102943)
Kassari merikotka püsielupaik (KLO3002322)
Tareste merikotka püsielupaik (KLO3002247)
Mänspe merikotka püsielupaik (KLO3001872)
Rohense merikotka püsielupaik (KLO3001887)
Kerretu merikotka püsielupaik (KLO3000212)
Vatsla merikotka püsielupaik (KLO3002717)
Neemisküla merikotka püsielupaik (KLO3002934)
Jööri must-toonekure püsielupaik (KLO3001951)
Luitemaa looduskaitseala (KLO1000282)
Ihasalu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102127)
Karisto merikotka püsielupaik (KLO3001104)
Ennu merikotka püsielupaik (KLO3002969)
Ülgase merikotka püsielupaik (KLO3002375)
Ereste merikotka püsielupaik (KLO3001633)
Leisi merikotka püsielupaik (KLO3000251)
Kalana merikotka püsielupaik (KLO3001871)
Prandi merikotka püsielupaik (KLO3002782)
Piiri merikotka püsielupaik (KLO3002238)
Ihasalu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102126)
Võrtsjärve hoiuala (Viljandi) (KLO2000173)
Sipelga merikotka püsielupaik (KLO3002700)
Palupõhja merikotka püsielupaik (KLO3002283)
Prangli maastikukaitseala (KLO1000018)
Puski merikotka püsielupaik (KLO3002617)
Kõpu merikotka püsielupaik (KLO3000008)
Suuremõisa lahe looduskaitseala (KLO1000661)
Õunaku merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102564)
Mullutu-Loode looduskaitseala (KLO1000739)
Kõpu looduskaitseala (KLO1000570)
Varja merikotka püsielupaik (KLO3002982)
Kuru merikotka püsielupaik (KLO3001372)
Vilsandi rahvuspark (KLO1000250)
Tammispea merikotka püsielupaik (KLO3002476)
Pullapää merikotka püsielupaik (KLO3001710)
Pammana merikotka püsielupaik (KLO3001779)
Puiatu merikotka püsielupaik (KLO3000055)
Palli merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102606)
Karala-Pilguse hoiuala (KLO2000310)
Karoli merikotka püsielupaik (KLO3002409)
Muraja merikotka püsielupaik (KLO3002315)
Ruhve merikotka püsielupaik (KLO3001438)
Võhma merikotka püsielupaik (KLO3001451)
Ruhnu merikotka püsielupaik (KLO3002837)
Praski merikotka püsielupaik (KLO3002155)
Siiksaare merikotka püsielupaik (KLO3000101)
Einby merikotka püsielupaik (KLO3001574)
Valgu merikotka püsielupaik (KLO3002003)
Tammela merikotka püsielupaik (KLO3002714)
Uuemõisa merikotka püsielupaik (KLO3001008)
Riksu merikotka püsielupaik (KLO3002367)
Neemisküla merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103209)
Säärenõmme looduskaitseala (KLO1000234)
Pedase merikotka püsielupaik (KLO3001603)
Meremõisa merikotka püsielupaik (KLO3002732)
Kahtla merikotka püsielupaik (KLO3002906)
Kaleste merikotka püsielupaik (KLO3001613)
Rogenese merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101865)
Väinamere hoiuala (Läänemaa) (KLO2000241)
Marjasoo merikotka püsielupaik (KLO3001690)
Mänspe merikotka püsielupaik (KLO3001050)
Võhma merikotka püsielupaik (KLO3001542)
Pahapilli merikotka püsielupaik (KLO3002346)
Tubala merikotka püsielupaik (KLO3002012)
Endla looduskaitseala (KLO1000174)
Muratsi merikotka püsielupaik (KLO3001540)
Tuksi merikotka püsielupaik (KLO3001159)
Pakasjärve merikotka püsielupaik (KLO3001966)
Ihasalu merikotka püsielupaik (KLO3001523)
Roostoja merikotka püsielupaik (KLO3001459)
Anseküla merikotka püsielupaik (KLO3002414)
Maleva merikotka püsielupaik (KLO3001445)
Põrgu merikotka püsielupaik (KLO3001883)
Peerni merikotka püsielupaik (KLO3002209)
Koigi maastikukaitseala (KLO1000231)
Pahapilli merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102373)
Matsalu rahvuspark (KLO1000300)
Jüriküla merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102657)
Metsanurga merikotka püsielupaik (KLO3000940)
Laevaranna merikotka püsielupaik (KLO3002778)
Õunaku merikotka püsielupaik (KLO3002434)
Vaibla merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102603)
Maltsa merikotka püsielupaik (KLO3002130)
Vehendi merikotka püsielupaik (KLO3002696)
Tõnumaa merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102833)
Sutu merikotka püsielupaik (KLO3001196)
Pedase merikotka püsielupaik (KLO3001049)
Elda merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103165)
Otslava merikotka püsielupaik (KLO3001683)
Velna merikotka püsielupaik (KLO3002724)
Puiatu merikotka püsielupaik (KLO3002436)
Võõpsu merikotka püsielupaik (KLO3002122)
Ereste merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101864)
Saare merikotka püsielupaik (KLO3001533)
Undu merikotka püsielupaik (KLO3002483)
Kõrsa merikotka püsielupaik (KLO3002373)
Tuksi merikotka püsielupaik (KLO3001945)
Kuivastu merikotka püsielupaik (KLO3002444)
Maade merikotka püsielupaik (KLO3002260)
Kurkse merikotka püsielupaik (KLO3002699)
Abruka looduskaitseala (KLO1000589)
Suuremõisa merikotka püsielupaik (KLO3001161)
Kihnu merikotka püsielupaik (KLO3002042)
Pammana merikotka püsielupaik (KLO3000211)
Praski merikotka püsielupaik (KLO3001298)
Turja merikotka püsielupaik (KLO3002290)
Telise merikotka püsielupaik (KLO3001096)
Pahapilli merikotka püsielupaik (KLO3002060)
Kihnu laidude looduskaitseala (KLO1000628)
Hindu merikotka püsielupaik (KLO3002804)
Võhma merikotka püsielupaik (KLO3001111)
Roobaka merikotka püsielupaik (KLO3001100)
Metsanurga 3 merikotka püsielupaik (KLO3001571)
Vatsla merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102944)
Rälby merikotka püsielupaik (KLO3002447)
Jõepera merikotka püsielupaik (KLO3001152)
Pärnu lahe hoiuala (KLO2000286)
Vaskrääma merikotka püsielupaik (KLO3001052)
Jägala merikotka püsielupaik (KLO3002820)
Kloogaranna merikotka püsielupaik (KLO3001261)
Ahijärve merikotka püsielupaik (KLO3002008)
Palli merikotka püsielupaik (KLO3002248)
Jausa merikotka püsielupaik (KLO3002004)
Kurkse merikotka püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3101797)
Taguküla merikotka püsielupaik (KLO3001873)
Jättasoo merikotka püsielupaik (KLO3000381)
Randvere merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102642)
Ruhnu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103091)
Oonga merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103198)
Tuuraste merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103215)
Koguva merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101968)
Madise merikotka püsielupaik (KLO3001401)
Oiu merikotka püsielupaik (KLO3001361)
Näsi merikotka püsielupaik (KLO3000411)
Lindi looduskaitseala (KLO1000517)
Anseküla merikotka püsielupaik (KLO3001257)
Tagamõisa hoiuala (KLO2000332)
Koosa merikotka püsielupaik (KLO3002446)
Korijärve merikotka püsielupaik (KLO3002314)
Taguküla merikotka püsielupaik (KLO3002191)
Vintri merikotka püsielupaik (KLO3001985)
Leina merikotka püsielupaik (KLO3001785)
Saunja merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102563)
Meerapalu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102574)
Uhmardu merikotka püsielupaik (KLO3001453)
Otslava merikotka püsielupaik (KLO3000859)
Ridaküla merikotka püsielupaik (KLO3001786)
Nõva-Osmussaare hoiuala (Läänemaa) (KLO2000166)
Tulpe merikotka püsielupaik (KLO3002379)
Väinamere hoiuala (Hiiu) (KLO2000340)
Vehendi merikotka püsielupaik (KLO3001782)
Jaani merikotka püsielupaik (KLO3001248)
Herjava merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102114)
Karuste merikotka püsielupaik (KLO3001709)
Kõpu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102948)
Mustvee merikotka püsielupaik (KLO3002218)
Tõstamaa merikotka püsielupaik (KLO3002046)
Pulli merikotka püsielupaik (KLO3002024)
Sõrve looduskaitseala (KLO1000758)
Meeksi merikotka püsielupaik (KLO3002410)
Sillaküla merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103172)
Paslepa merikotka püsielupaik (KLO3001773)
Kurkse merikotka püsielupaik (KLO3002228)
Vihterpalu merikotka püsielupaik (KLO3002157)
Saari merikotka püsielupaik (KLO3002207)
Elda merikotka püsielupaik (KLO3002890)
Tarakvere merikotka püsielupaik (KLO3002646)
Haapse merikotka püsielupaik (KLO3001558)
Tilga merikotka püsielupaik (KLO3002149)
Tammuna merikotka püsielupaik (KLO3000676)
Suuremõisa merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103180)
Esiküla merikotka püsielupaik (KLO3001695)
Sarve merikotka püsielupaik (KLO3000388)
Tiisatu looduskaitseala (KLO1000697)
Lüütja merikotka püsielupaik (KLO3001160)
Kurkse merikotka püsielupaik (KLO3002425)
Eisma merikotka püsielupaik (KLO3001892)
Tubala merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102329)
Korijärve merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102584)
Sipelga merikotka püsielupaik (KLO3001803)
Ristna merikotka püsielupaik (KLO3000133)
Metsaääre merikotka püsielupaik (KLO3002259)
Tareste merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102618)
Jööri merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102629)
Ülgase merikotka püsielupaik (KLO3002156)
Keretü looduskaitseala (KLO1000668)
Seira merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103099)
Kloostri merikotka püsielupaik (KLO3002475)
Sulu merikotka püsielupaik (KLO3002898)
Ellamaa merikotka püsielupaik (KLO3001689)
Õisu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102529)
Metsaääre merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102594)
Lindi LKA, Kõima skv. (KLO1101868)
Vihasoo merikotka püsielupaik (KLO3002480)
Kübassaare maastikukaitseala (KLO1000295)
Piiri merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102658)
Kiruma merikotka püsielupaik (KLO3000187)
Saxby merikotka püsielupaik (KLO3002039)
Tiisatu LKA, Tiisatu skv. (KLO1101821)
Ruhnu merikotka püsielupaik (KLO3001575)
Võhma merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101301)
Pootsi merikotka püsielupaik (KLO3000403)
Härjanurme merikotka püsielupaik (KLO3001042)
Herjava merikotka püsielupaik (KLO3001601)
Vaskrääma merikotka püsielupaik (KLO3002002)
Kaunispe merikotka püsielupaik (KLO3001317)
Porkuni merikotka püsielupaik (KLO3002423)
Elbu merikotka püsielupaik (KLO3001777)
Kaarepere merikotka püsielupaik (KLO3000166)
Lõupõllu merikotka püsielupaik (KLO3002381)
Põrvetu merikotka püsielupaik (KLO3002363)
Tamba merikotka püsielupaik (KLO3001937)
Saastna merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103202)
Meerapalu merikotka püsielupaik (KLO3002262)
Keeri merikotka püsielupaik (KLO3002211)
Tõrise merikotka püsielupaik (KLO3001986)
Laheküla merikotka püsielupaik (KLO3001405)
Kõiguste merikotka püsielupaik (KLO3000261)
Rohense merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102180)
Õunaku merikotka püsielupaik (KLO3001612)
Avaste looduskaitseala (KLO1000464)
Vatsla merikotka püsielupaik (KLO3002716)
Nehatu merikotka püsielupaik (KLO3002789)
Kabli merikotka püsielupaik (KLO3001970)
Kunda merikotka püsielupaik (KLO3001739)
Papisilla merikotka püsielupaik (KLO3002021)
Tuksi merikotka püsielupaik (KLO3002224)
Saareküla merikotka püsielupaik (KLO3001281)
Uruste merikotka püsielupaik (KLO3001288)
Herjava merikotka püsielupaik (KLO3002222)
Sulu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102346)
Nurme merikotka püsielupaik (KLO3000347)
Või merikotka püsielupaik (KLO3000438)
Koguva merikotka püsielupaik (KLO3001711)
Koorunõmme looduskaitseala (KLO1000258)
Karujärve merikotka püsielupaik (KLO3001687)
Kasti merikotka püsielupaik (KLO3002221)
Kadaka merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103208)
Omedu merikotka püsielupaik (KLO3001705)
Kavaru-Lembra merikotka püsielupaik (KLO3001984)
Kallaste merikotka püsielupaik (KLO3002961)
Pakri maastikukaitseala (KLO1000113)
Rutikvere merikotka püsielupaik (KLO3001990)
Jüriküla merikotka püsielupaik (KLO3002284)
Karuste merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101966)
Laevaranna merikotka püsielupaik (KLO3002025)
Käina lahe-Kassari maastikukaitseala (KLO1000508)
Heinlaiu merikotka püsielupaik (KLO3001109)
Nehatu LKA, Muriste skv. (KLO1101855)
Kollo merikotka püsielupaik (KLO3001674)
Kugalepa merikotka püsielupaik (KLO3001522)
Neeme merikotka püsielupaik (KLO3001557)
Riguldi merikotka püsielupaik (KLO3002118)
Nenu merikotka püsielupaik (KLO3002614)
Meerapalu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102623)
Voldi merikotka püsielupaik (KLO3001978)
Aljava merikotka püsielupaik (KLO3001974)
Varja merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103257)
Muraja merikotka püsielupaik (KLO3002293)
Kasti merikotka püsielupaik (KLO3001029)
Koheri merikotka püsielupaik (KLO3001535)
Põripõllu merikotka püsielupaik (KLO3002194)
Muraja merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102602)
Vaiste merikotka püsielupaik (KLO3001619)
Lautna merikotka püsielupaik (KLO3002723)
Tõnumaa merikotka püsielupaik (KLO3001818)
Karinu merikotka püsielupaik (KLO3002774)
Järveküla looduskaitseala (KLO1000093)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Merestrateegia seire ja andmekogumise programmi uuendamine: Eesti mereala seire ja andmekogumise programm perioodiks 2021-2026