Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Väinamere hoiuala (Läänemaa) (KLO2000241)Väljad: peida ,kuva
NimiVäinamere hoiuala (Läänemaa)
On registriobjektJah
KKR koodKLO2000241
Ala staatuskaitsealune
Tüüphoiuala
Maismaa pindala (ha)891,1
Siseveekogude pindala (ha)32,2
On maksusoodustusJah
Maamaksu protsent50
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitse eesmärgi kirjeldusVäinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), kuivade nõmmede (4030), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530*), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning II lisas nimetatud liikide ja nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide, samuti I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, mille elupaiku kaitstakse, on: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), madal unilook (Sisymbrium supinum), hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), viigerhüljes (Phoca hispida bottnica), võldas (Cottus gobio), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), raudkull (Accipiter nisus), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), jäälind (Alcedo atthis), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), hiireviu (Buteo buteo), karvasjalg-viu (Buteo lagopus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus), kõvernokk-rüdi (Calidris ferruginea), väikerüdi (Calidris minuta), värbrüdi (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), tuuletallaja (Falco tinnunculus), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), järvekaur (Gavia arctica), punakurk-kaur (Gavia stellata), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), nõmmelõoke (Lullula arborea), mudanepp (Lymnocryptes minimus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), nurmkana (Perdix perdix), kormoran (Phalacrocorax carbo), veetallaja (Phalaropus lobatus), tutkas (Philomachus pugnax), hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), plüü (Pluvialis squatarola), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), kaldapääsuke (Riparia riparia), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiLääne maakond, Haapsalu linn, Allika küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn
Lääne maakond, Haapsalu linn, Hobulaiu küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Kiviküla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Metsaküla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Mäeküla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Nõmme küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Pusku küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Rohuküla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Tanska küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Tuuru küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Varni küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Einbi küla / Enby
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Paslepa küla / Pasklep
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Telise küla / Tällnäs
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Österby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Borrby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Diby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Förby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Hosby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Hullo küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Kersleti küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Norrby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Rumpo küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Rälby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Saxby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Suuremõisa küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Sviby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Söderby küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Esivere küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kuke küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rooglaiu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelPuhtu-Laelatu-Nehatu 3EE008
Nõva-Osmussaare loodusala EE0040201
Matsalu looduskaitseala 3EE001
Väinameri EE067
Haapsalu-Noarootsi 3EE017
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Väinameri 207
Väinamere linnuala EE0040001
Nõva-Osmussaare linnuala EE0040201
Väinamere loodusala EE0040002
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudHullo lahe siseosa VEE3313010
Väinameri VEE3300000
Nimi teadmata VEE2038630
Paslepa järv VEE2038610
Ungru oja VEE1105600
Liivi lahe avaosa VEE3400100
Sviby lahe avaosa VEE3314020
Paslepa laht VEE3207000
Nimi teadmata VEE2038620
Rälby laht VEE3208000
Suur väin VEE3325000
Läänemeri (läänesaarte lääneosa) VEE3200000
Nimi teadmata VEE2045620
Hobulaiu - Rumpo rand VEE3315000
Topu lahe keskosa VEE3318030
Nimi teadmata VEE2038110
Viire kurk VEE3325040
Muriste rand VEE3428000
Mõniste laht VEE3325020
Läänemere avaosa (läänesaarte lääneosa) VEE3200100
Haapsalu lahe siseosa VEE3317020
Kumari - Papilaiu meri VEE3321000
Sviby laht VEE3314000
Varni peakraav VEE1105700
Jursu kraav VEE1500011
Nimi teadmata VEE2038600
Voosi kurk VEE3316000
Tooraku kraav VEE1500010
Prästvike oja VEE1160400
Lõpelaht VEE3318040
Pasilaiu - Rumpo rand VEE3313020
Liivi laht VEE3400000
Suure väina idaosa VEE3325010
Jõe jõgi VEE1119000
Muhu väin VEE3312000
Vargbäcken VEE1500009
Nordgrund VEE3206000
Hari kurk VEE3311000
Haapsalu lahe avaosa VEE3317010
Pusku viik VEE3318020
Tuuru kraav VEE1500013
Madju kraav VEE1500012
Hari kurk idaosa VEE3311030
Sviby lahe reid VEE3314010
Rohuküla rand VEE3318010
Suur väina lääneosa VEE3325030
Hari kurk lääneosa VEE3311020
Hullo laht VEE3313000
Topu laht VEE3318000
Haapsalu laht VEE3317000
Hiiu väin VEE3307000
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Väike-Tjuka saar / Lilltjuka
Långgrunne
Kübarrahu
Vipa
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Umpu saar
nimetu
nimetu
nimetu
Endurahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Rukkirahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Varsarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Alarahu
Polvergimadal
Seasaar / Mäln
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Ulassaar / Olasäurn
Harilaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Tjuka
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Ülerahu
Karurahu
Leetselja rahu
nimetu
Hobulaid
Rohenina
nimetu
Vormsi saar / Ormsö
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Mallerahu
nimetu
Kärkgrunne
nimetu
nimetu
nimetu
Kajakarahu
nimetu
nimetu
nimetu
Nätegrunne
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Ärmarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksMergus merganser (jääkoskel)
Calidris minuta (väikerisla)
Crex crex (rukkirääk)
Anser fabalis (rabahani)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Anser anser (hallhani)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Accipiter nisus (raudkull)
Cottus gobio (võldas)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Aythya fuligula (tuttvart)
Limosa lapponica (vöötsaba-vigle)
Phoca hispida (viigerhüljes)
Calidris canutus (suurrisla)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Euphydryas aurinia (teelehe-mosaiikliblikas)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Branta bernicla (mustlagle)
Hydroprogne caspia (räusk)
Calidris ferruginea (kõvernokk-risla)
Lutra lutra (saarmas)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Tringa nebularia (heletilder)
Phalaropus lobatus (veetallaja)
Gavia stellata (punakurk-kaur)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Melanitta nigra (mustvaeras)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Clangula hyemalis (aul)
Limicola falcinellus (plütt)
Alcedo atthis (jäälind)
Aythya ferina (punapea-vart)
Anas acuta (soopart)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Asio flammeus (sooräts)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Rallus aquaticus (rooruik)
Spatula querquedula (rägapart)
Calidris pugnax (tutkas)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Ciconia ciconia (valge-toonekurg)
Anser erythropus (väike-laukhani)
Botaurus stellaris (hüüp)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Ardea cinerea (hallhaigur)
Perdix perdix (nurmkana)
Cygnus cygnus (laululuik)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Lyrurus tetrix (teder)
Gavia arctica (järvekaur)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Somateria mollissima (hahk)
Phalacrocorax carbo (kormoran)
Aythya marila (merivart)
Euphydryas maturna (suur-mosaiikliblikas)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Mergus serrator (rohukoskel)
Arenaria interpres (kivirullija)
Grus grus (sookurg)
Buteo buteo (hiireviu)
Zapornia parva (väikehuik)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Mareca strepera (rääkspart)
Larus canus (kalakajakas)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Tringa glareola (mudatilder)
Lanius excubitor (hallõgija)
Calidris temminckii (värbrüdi)
Bucephala clangula (sõtkas)
Riparia riparia (kaldapääsuke)
Porzana porzana (täpikhuik)
Lymnocryptes minimus (mudanepp)
Sterna paradisaea (randtiir)
Picus canus (hallpea-rähn)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Sternula albifrons (väiketiir)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Tringa erythropus (tumetilder)
Fulica atra (lauk)
Buteo lagopus (karvasjalg-viu)
Jynx torquilla (väänkael)
Falco tinnunculus (tuuletallaja)
Anas crecca (piilpart)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Charadrius dubius (väiketüll)
Chlidonias niger (mustviires)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Mareca penelope (viupart)
Gallinago media (rohunepp)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidSkärestain (KLO4000910)
Kerkstain (KLO4000507)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määruse nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a määrus nr 57 "Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri1"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a määruse nr 57 "Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" seletuskiri
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 155 Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 59 «Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
KaitsekorralduskavaMõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala, Väinamere hoiuala maismaa osa ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga (osa Väinamere loodus- ja linnualast) kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere loodusala Harilaiule jääva osa kaitsekorralduskava.
Kaitsekorralduskava Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ja Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa kaitsekorralduskava 2017-2026
Kaitsekorralduskava Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ja Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa kaitsekorralduskava 2017-2026