Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Väinamere hoiuala (Saare) (KLO2000339)Väljad: peida ,kuva
NimiVäinamere hoiuala (Saare)
On registriobjektJah
KKR koodKLO2000339
Ala staatuskaitsealune
Tüüphoiuala
Maismaa pindala (ha)1049,9
Siseveekogude pindala (ha)1,7
On maksusoodustusJah
Maamaksu protsent50
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitse eesmärgi kirjeldusVäinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), jõgede ja ojade (3260), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*) ja puiskarjamaade (9070) ning II lisas märgitud liikide - hallhülge (Halichoerus grypus), läänemere viigri (Phoca hispida bottnica), teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblika (Euphydryas maturna), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja madala unilooga (Sisymbrium supinum)elupaikade kaitse, samuti nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran ehk karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Muhu vald, Hellamaa küla
Saare maakond, Muhu vald, Igaküla küla
Saare maakond, Muhu vald, Kallaste küla
Saare maakond, Muhu vald, Kesse küla
Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla
Saare maakond, Muhu vald, Külasema küla
Saare maakond, Muhu vald, Lalli küla
Saare maakond, Muhu vald, Lehtmetsa küla
Saare maakond, Muhu vald, Lõetsa küla
Saare maakond, Muhu vald, Mõisaküla küla
Saare maakond, Muhu vald, Nõmmküla küla
Saare maakond, Muhu vald, Paenase küla
Saare maakond, Muhu vald, Pallasmaa küla
Saare maakond, Muhu vald, Rannaküla küla
Saare maakond, Muhu vald, Raugi küla
Saare maakond, Muhu vald, Tamse küla
Saare maakond, Muhu vald, Tusti küla
Saare maakond, Muhu vald, Vahtraste küla
Saare maakond, Muhu vald, Võiküla küla
Saare maakond, Muhu vald, Võlla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Haapsu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Hiievälja küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Hindu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Jaani küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Jõiste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kirderanna küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Laugu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik
Saare maakond, Saaremaa vald, Meiuste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mujaste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Oitme küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Paaste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Pammana küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Parasmetsa küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Pulli küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Randküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Roobaka küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Soela küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Triigi küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelRanna-Põitse loodusala EE0040458
Puhtu-Laelatu-Nehatu 3EE008
Pammana loodusala EE0040452
Rannaniidi loodusala EE0040457
Matsalu looduskaitseala 3EE001
Väinameri EE067
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Väinameri 207
Väikese väina loodusala EE0040486
Väinamere linnuala EE0040001
Väinamere loodusala EE0040002
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudVäikese väina põhjaosa VEE3328010
Väike väin VEE3328000
Parasmetsa oja VEE1700034
Soela väina suue VEE3232000
Lalli laht VEE3325060
Liivi lahe avaosa VEE3400100
Väinameri VEE3300000
Patisilla kraav VEE1700006
Randküla jõgi VEE1171800
Suur väina lääneosa VEE3325030
Lubjaoja VEE1171600
Liivi laht VEE3400000
Kalama rand VEE3325050
Soela väina idaosa VEE3301000
Oitme jõgi VEE1171200
Läänemeri (läänesaarte lääneosa) VEE3200000
Suur väin VEE3325000
Parasmetsa laht VEE3331000
Soela väin VEE3332000
Suure väina idaosa VEE3325010
Värava jõgi VEE1175500
Paramaja laht VEE3329000
Leisi jõgi VEE1170900
Muhu väin VEE3312000
Nõmmküla rand VEE3326000
Lõpemeri VEE3327000
Triigi laht VEE3330000
Võlupe jõgi VEE1171300
Jausa rand VEE3302000
Hiiu väin VEE3307000
Viire kurk VEE3325040
Asub saarel (saartel)Viirelaid
nimetu
Väikekuiv
nimetu
Sääri
nimetu
Papilaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Saaremaa
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Suurkuiv
Muhu saar
nimetu
nimetu
nimetu
Kesselaid
Tinuri raun
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksMergus merganser (jääkoskel)
Botaurus stellaris (hüüp)
Crex crex (rukkirääk)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Anser fabalis (rabahani)
Cygnus cygnus (laululuik)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Anser anser (hallhani)
Pluvialis squatarola (plüü)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Somateria mollissima (hahk)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Phalacrocorax carbo (kormoran)
Aythya marila (merivart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Euphydryas maturna (suur-mosaiikliblikas)
Limosa lapponica (vöötsaba-vigle)
Phoca hispida (viigerhüljes)
Calidris canutus (suurrisla)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Euphydryas aurinia (teelehe-mosaiikliblikas)
Mergus serrator (rohukoskel)
Arenaria interpres (kivirullija)
Grus grus (sookurg)
Branta bernicla (mustlagle)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Hydroprogne caspia (räusk)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Mareca strepera (rääkspart)
Larus canus (kalakajakas)
Tringa nebularia (heletilder)
Tringa glareola (mudatilder)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Bucephala clangula (sõtkas)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Melanitta nigra (mustvaeras)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Clangula hyemalis (aul)
Sternula albifrons (väiketiir)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Tringa erythropus (tumetilder)
Limicola falcinellus (plütt)
Fulica atra (lauk)
Aythya ferina (punapea-vart)
Anas acuta (soopart)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Anas crecca (piilpart)
Asio flammeus (sooräts)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Charadrius dubius (väiketüll)
Spatula querquedula (rägapart)
Calidris pugnax (tutkas)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Anser erythropus (väike-laukhani)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Mareca penelope (viupart)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidVõlupe rändrahn; Artur Luha rahn (KLO4000958)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määruse nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
KaitsekorralduskavaMõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala, Väinamere hoiuala maismaa osa ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga (osa Väinamere loodus- ja linnualast) kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade kaitsekorralduskava 2013-2022