Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Avaste looduskaitseala (KLO1000464)Väljad: peida ,kuva
NimiAvaste looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000464
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)8838,9
Siseveekogude pindala (ha)2
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüploodusmaastik
Maastikulised väärtusedsookooslus
MõjutegurSoode kuivendamine ja turba võtmine
IseloomustusAvaste looduskaitseala asub Pärnumaal ja Raplamaal. Kaitseala on loodud 1981. a. Avaste soostiku kaitseks. Avaste soo omab nii geoloogilist, veekaitselist kui ökoloogilist väärtust, pakkudes elupaika mitmetele ohustatud liikidele sh kalju- ja merikotkale, rohunepile ja metsisele. Avaste soostikus on üks Eesti suuremaid madalsoo komplekse. Praegu kuuluvad kaitseala koosseisu veel Avaste soost kagu poole jäävad märjad sooniidud ning vanad loodusmetsad. Avaste soo lõunaosas Kurese külast 2,5 km põhja suunas asub muistne Soontagana maalinn, mida ümbritseb pärandkultuurmaastik: niidud ja kunagised taluasemed. Kaitseala pindala on 5252,6 ha.

Turism: ettevalmistatud puhkekohad ja vaatetorn Soontagana linnamäe ümbruses, matkarada.

II kat:
soohiilakas- Liparis loeselii
sookäpp- Hammarbya paludosa
kärbesõis- Ophrys insectifera
täpiline sõrmkäpp- Dactylorhiza incarnata
Kaitse eesmärgi kirjeldusKaitseala kaitse-eesmärk on:
1) kaitsta, säilitada ja tutvustada ökosüsteemselt Avaste sood ja Kesu raba, neid ümbritsevaid metsi, pärandkooslusi ja -maastikke ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) kaitsta ja taastada elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210)3, sinihelmikakooslused (6410), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsta järgmisi taimeliike ja nende elupaiku: kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), siberi võhumõõk (Iris sibirica), suur käopõll (Listera ovata), metsõunapuu (Malus sylvestris), harilik porss (Myrica gale), kuninga-kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), eesti soojumikas (Saussurea alpina subsp. esthonica) ja lodukannike (Viola uliginosa);
4) kaitsta liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, ja rändlinnuliike ning nende elupaiku. Need liigid on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), öösorr (Caprimulgus europaeus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väikepistrik (Falco columbarius), rohunepp (Gallinago media), merikotkas (Haliaeetus albicilla), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallpea-rähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), laanepüü (Tetrastes bonasia), mudatilder (Tringa glareola), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), punajalg-tilder (Tringa totanus), hoburästas (Turdus viscivorus), kanakull (Accipiter gentilis), hallõgija (Lanius excubitor) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Kibura küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kurese küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Parasmaa küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rootsi-Aruküla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rumba küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vastaba küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Võhma küla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Helenurme küla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Naartse küla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sõõrike küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Avaste küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Kesu küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Kojastu küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Naravere küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Ojapere küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Sääla küla
Pildid: peida ,kuva
Vaade Soontagana maalinnalt lõunasse Maaljasaart hakati taas niitma 1999.aastal
Endises Parasmaa külas kasvav hiid-tamm Pole kaitse alla võetud, tugevalt kahjustatud
Avaste metsastuv madalsoo Madalsoo Soontagana maalinnast põhjas
Pärn Soontaganal foto:21.12.2000 U.Timm
Avaste soo Foto: 19.07.2000 Uudo Timm
Tee Soontaganale Foto: 19.07.2000 Uudo Timm
Soontagana maalinn Foto: 19.07.2000 Uudo Timm
Soontagana maalinn foto:21.12.2000 U.Timm
Soontagana maalinn foto:19.07.2000 U.Timm
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelTuhu-Kesu linnuala EE0040208
Avaste loodusala EE0020338
Tuhu-Kesu EE054
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudAvaste oja VEE1115400
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAccipiter gentilis (kanakull)
Corallorhiza trifida (kõdu-koralljuur)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Gymnadenia conopsea (harilik käoraamat)
Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp)
Malus sylvestris (mets-õunapuu)
Listera ovata (suur käopõll)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Dactylorhiza fuchsii (vööthuul-sõrmkäpp)
Tringa glareola (mudatilder)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Lanius excubitor (hallõgija)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Iris sibirica (siberi võhumõõk)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Lyrurus tetrix (teder)
Picus canus (hallpea-rähn)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Falco columbarius (väikepistrik)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Pedicularis sceptrum-carolinum (kuninga-kuuskjalg)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Myrica gale (harilik porss)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Platanthera bifolia (kahelehine käokeel)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Viola uliginosa (lodukannike)
Tetrao urogallus (metsis)
Grus grus (sookurg)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Turdus viscivorus (hoburästas)
Saussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Gallinago media (rohunepp)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidAvaste LKA, Maali skv. (KLO1100206)
Avaste LKA, Avaste soo skv. (KLO1101695)
Avaste LKA, Kojastu skv. (KLO1101692)
Avaste LKA, Sõõrike pv. (KLO1101694)
Avaste LKA, Avaste skv. (KLO1100225)
Avaste LKA, Rumba skv. (KLO1100205)
Avaste LKA, Mihkle pv. (KLO1100207)
Avaste LKA, Mangu skv. (KLO1100060)
Avaste LKA, Soontagana skv. (KLO1100226)
Avaste LKA, Parasmaa pv. (KLO1101693)
Avaste LKA, Kesu skv. (KLO1101691)
Avaste LKA, Parasmaa skv. (KLO1100224)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2017. a määrusele nr 77 "Avaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2017. a määrus nr 77 "Avaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a korraldus nr 680-k Maamaksu korrigeerimine Avaste looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2001. a määrus nr 225 Avaste looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentRapla raj. RSN TK otsus nr.268 Looduskaitse kohta Rapla rajoonis
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Avaste looduskaitseala kaitsekorralduskava 2003-2012
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava