Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Väinamere hoiuala (Hiiu) (KLO2000340)Väljad: peida ,kuva
NimiVäinamere hoiuala (Hiiu)
On registriobjektJah
KKR koodKLO2000340
Ala staatuskaitsealune
Tüüphoiuala
Maismaa pindala (ha)2109
Siseveekogude pindala (ha)18,4
On maksusoodustusJah
Maamaksu protsent50
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitse eesmärgi kirjeldusVäinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide - soopardi (Anas acuta), luitsnokk-pardi (Anas clypeata), piilpardi (Anas crecca), viupardi (Anas penelope), sinikael-pardi (Anas platyrhynchos), rägapardi (Anas querquedula), rääkspardi (Anas strepera), suur-laukhane (Anser albifrons), hallhane (Anser anser), väike-laukhane (Anser erythropus), rabahane (Anser fabalis), hallhaigru (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), soorätsa (Asio flammeus), punapea- vardi (Aythya ferina), tuttvardi (Aythya fuligula), merivardi (Aythya marila), hüübi (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtka (Bucephala clangula), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus), väiketülli (Charadrius dubius), liivatülli (Charadrius hiaticula), mustviirese (Chlidonis niger), valge-toonekure (Ciconia ciconia), roo-loorkulli (Circus aeruginosus), välja-loorkulli (Circus cyaneus), auli (Clangula hyemalis), rukkiräägu (Crex crex), väikeluige (Cygnus columbianus bewickii), laululuige (Cygnus cygnus), kühmnokk-luige (Cygnus olor), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), laugu (Fulica atra), rohunepi (Gallinago media), sookure (Grus grus), merikotka (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajaka (Larus canus), tõmmukajaka (Larus fuscus), naerukajaka (Larus ridibundus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaera (Melanitta fusca), mustvaera (Melanitta nigra), väikekoskla (Mergus albellus), jääkoskla (Mergus merganser), rohukoskla (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), tutka (Philomachus pugnax), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpüti (Podiceps cristatus), väikehuigu (Porzana parva), täpikhuigu (Porzana porzana), naaskelnoka (Recurvirostra avosetta), haha (Somateria molissima), väiketiiru (Sterna albifrons), räusktiiru (Sterna caspia), jõgitiiru (Sterna hirundo), randtiiru (Sterna paradisaea), tutt-tiiru (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalinnu (Sylvia nisoria), tumetildri (Tringa erythropus), mudatildri (Tringa glareola), heletildri (Tringa nebularia), punajalg-tildri (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus) elupaikade kaitse; nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate (1110), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kuivade nõmmede (4030), kadastike (5130), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning II lisas nimetatud liikide - hallhülge (Halichoerus grypus), saarma (Lutra lutra), viigerhülge (Phoca hispida botnica), võldase (Cottus gobio), jõesilmu (Lamptera fluviatilis), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), madala unilooga (Sisymbrium supinum) ja könttanuka (Encalypta mutica) elupaikade kaitse.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Aruküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hagaste küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Harju küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hellamaa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Heltermaa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hiiessaare küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Jausa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Jõeküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kalgi küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kassari küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kerema küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kukka küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kuri küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõlunõmme küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Lepiku küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Luguse küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Nasva küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Orjaku küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Prassi küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Puliste küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Pärna küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Rannaküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Salinõmme küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sarve küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Soonlepa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Suuresadama küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sääre küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Taguküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Tilga küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Tärkma küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Utu küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Vahtrepa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Valgu küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Valipe küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Värssu küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinamere linnuala EE0040001
Väinamere loodusala EE0040002
Jausa loodusala EE0040134
Hiiumaa laiud 92
Väinameri EE067
Väinameri 207
Hiiumaa laiud ja Käina laht 3EE005
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudOlima jõgi VEE1161900
Otsa kraav VEE1600018
Õunaku lahe avaosa VEE3305010
Soonlepa laht VEE3308000
Rannakodu järv VEE2045520
Salinõmme laht VEE3305030
Läänemeri (läänesaarte lääneosa) VEE3200000
Jausa laht VEE3303000
Hopi järv VEE2045530
Suuremõisa jõgi VEE1164300
Jausa jõgi VEE1161300
Tülli kraav VEE1161800
Karjamaa allik VEE4602304
Hari kurk idaosa VEE3311030
Kõlu jõgi VEE1164200
Sihisuurahu ja Uusrahu madal VEE3213000
Soela väina suue VEE3232000
Milgi kraav VEE1600012
Läänemere avaosa (läänesaarte lääneosa) VEE3200100
Luguse jõgi VEE1160800
Sadamaallik VEE4602302
Mõisa kraav VEE1600017
Soela väina idaosa VEE3301000
Kassari rand VEE3306000
Hari kurk lääneosa VEE3311020
Püssirahu ja Selgrahu madal VEE3210000
Lillemetsa allik VEE4602200
Rannaallik (Vahtrepa Rannaallik) VEE4602303
Kukka laht VEE3212000
Heltermaa reid VEE3310000
Hellamaa laht VEE3311010
Kaanissoo jõgi VEE1161700
Muhu väin VEE3312000
Laidelaht VEE3309000
Jausa rand VEE3302000
Kärdla reid VEE3211000
Hiiu väin VEE3307000
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Heinlaid
Soomerahu
nimetu
Umbrahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Lambarahu
Vohilaid
nimetu
nimetu
Käkirahu
nimetu
Laiarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Võrkrahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Pähkerahu
nimetu
Pikkrahu
nimetu
nimetu
nimetu
Rauarahu
Kaevatsi laid
nimetu
Ratasrahu
nimetu
nimetu
Eerikulaid
nimetu
nimetu
nimetu
Hanerahu
Paasrahu
Hiiumaa
nimetu
Vareslaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kukka rahu
Höralaid
nimetu
Hellamaa rahu
nimetu
nimetu
Saarnaki laid
Kõrgelaid
nimetu
nimetu
nimetu
Silmakrass
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Oorahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Männirahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Hanikatsi laid
nimetu
Hüljesterahu
Rambirahu
Karedelaid
nimetu
nimetu
Hülgerahu
nimetu
nimetu
nimetu
Kakralaid
Vissulaid
nimetu
nimetu
Haldrekarahu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksMergus merganser (jääkoskel)
Botaurus stellaris (hüüp)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Crex crex (rukkirääk)
Ardea cinerea (hallhaigur)
Anser fabalis (rabahani)
Cygnus cygnus (laululuik)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Anser anser (hallhani)
Pluvialis squatarola (plüü)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Lampetra fluviatilis (jõesilm)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Somateria mollissima (hahk)
Cottus gobio (võldas)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Aythya marila (merivart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Phoca hispida (viigerhüljes)
Calidris canutus (suurrisla)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Mergus serrator (rohukoskel)
Arenaria interpres (kivirullija)
Grus grus (sookurg)
Branta bernicla (mustlagle)
Zapornia parva (väikehuik)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Hydroprogne caspia (räusk)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Lutra lutra (saarmas)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Mareca strepera (rääkspart)
Larus canus (kalakajakas)
Tringa nebularia (heletilder)
Tringa glareola (mudatilder)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Bucephala clangula (sõtkas)
Porzana porzana (täpikhuik)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Melanitta nigra (mustvaeras)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Clangula hyemalis (aul)
Sternula albifrons (väiketiir)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Tringa erythropus (tumetilder)
Aythya ferina (punapea-vart)
Anas acuta (soopart)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Anas crecca (piilpart)
Asio flammeus (sooräts)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Charadrius dubius (väiketüll)
Chlidonias niger (mustviires)
Spatula querquedula (rägapart)
Encalypta mutica (könt-tanukas)
Calidris pugnax (tutkas)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Ciconia ciconia (valge-toonekurg)
Anser erythropus (väike-laukhani)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Mareca penelope (viupart)
Gallinago media (rohunepp)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a määrus nr 57 "Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri1"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a määruse nr 57 "Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" seletuskiri
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 157 Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 233 «Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027