Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Nätsi-Võlla looduskaitseala (KLO1000201)Väljad: peida ,kuva
NimiNätsi-Võlla looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000201
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)11407,8
Siseveekogude pindala (ha)209,5
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüpsoomaastik
Maastikulised väärtusedsookooslus
IseloomustusKaitseala eesmärk on Nätsi-Võlla soo- ja metsakoosluste, poollooduslike koosluste ning kaitstavate taime- ja loomaliikide elupaikade kaitse.

Nätsi-Võlla looduskaitseala asub Pärnumaal Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas. Nätsi raba võeti kaitse alla 1957. aastal. Lääne-Eesti üks suuremaid rabasid, tekkinud järve soostumisel. Raba nõlvad on järsud, keskosas on tasane laukarohke platoo. Lääne-Eestile iseloomulik tasane lageraba porsa- ja raba-jänesvillarohkete servakooslustega.
Kaitse eesmärgi kirjeldusKaitseala kaitse-eesmärk on: 1) kaitsta ja taastada väärtuslikke soo- ja metsaökosüsteeme ja niidukooslusi ning kaitsealuste liikide elupaiku ja kasvukohti;
2) kaitsta ja taastada elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas: huumustoitelised järved ja järvikud (3160)3, liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsta neid liike ja nende elupaiku, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas: niidurüdi (Calidris alpina schinzii), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikepistrik (Falco columbarius), kassikakk (Bubo bubo), tutkas (Philomachus pugnax), rohunepp (Gallinago media), laululuik (Cygnus cygnus), teder (Tetrao tetrix), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), händkakk (Strix uralensis), öösorr (Caprimulgus europaeus), musträhn (Dryocopus martius), hallpea-rähn (Picus canus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), rüüt (Pluvialis apricaria), soo-loorkull (Circus pygargus), punaselg-õgija (Lanius collurio), mudatilder (Tringa glareola) ja sookurg (Grus grus);
4) kaitsta direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetamata rändlinnuliike ning nende elupaiku. Need liigid on piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), sõtkas (Bucephala clangula), tuttvart (Aythya fuligula), rabapüü (Lagopus lagopus), väike-koovitaja (Numenius phaeopus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus) ja suurkoovitaja (Numenius arquata);
5) kaitsta kaitsealust linnuliiki hallõgijat (Lanius excubitor);
6) kaitsta järgmisi kaitsealuseid taimeliike ja nende kasvukohti: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), sookäpp (Hammarbya paludosa), jumalakäpp (Orchis mascula), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. estonica), kuninga-kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum), laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), suur käopõll (Listera ovata), pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), siberi võhumõõk (Iris sibirica), harilik porss (Myrica gale) ja harilik ungrukold (Huperzia selago).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Kalli küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kidise küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nätsi küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Palatu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Peantse küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Alu küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Aruvälja küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Eassalu küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Ermistu küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Kiraste küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Kärbu küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Männikuste küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Soeva küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Soomra küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõhela küla
Pildid: peida ,kuva
Võlla raba Foto: 26.05.2001 Uudo Timm
Nätsi raba Foto: 26.05.2001 Uudo Timm
Puisniit Soeval Urda-Jüri karjamaal Foto: 26.05.2001 Uudo Timm
Rekultiveeritud raba Männikustel Foto: 27.05.2001 Uudo Timm
Puisniit Soeval Salusaarete tee ääres Foto: 26.05.2001 Uudo Timm
Alu turbaväli
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelNätsi-Võlla loodusala EE0040336
Nätsi-Võlla EE026
Nätsi-Võlla linnuala EE0040337
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud(Nätsi raba laugas) VEE2073580
(Võlla raba laugas) VEE2073540
(Võlla raba laugas) VEE2073470
(Võlla raba laugas) VEE2073460
(Nätsi raba laugas) VEE2073670
(Nätsi raba laugas) VEE2073790
(Nätsi raba laugas) VEE2073740
(Nätsi raba laugas) VEE2073590
Punaoja VEE1120000
(Nätsi raba laugas) VEE2073780
(Nätsi raba laugas) VEE2073660
(Nätsi raba laugas) VEE2073760
(Nätsi raba laugas) VEE2073560
Paadrema jõgi VEE1119600
(Võlla raba laugas) VEE2073530
(Nätsi raba laugas) VEE2073640
(Võlla raba laugas) VEE2073490
Palatu jõgi VEE1120100
(Nätsi raba laugas) VEE2073680
Mustoja VEE1119900
(Nätsi raba laugas) VEE2073720
(Nätsi raba laugas) VEE2073710
Uruste oja VEE1123300
(Nätsi raba laugas) VEE2073690
Kärbu kraav VEE1123400
(Võlla raba laugas) VEE2073480
(Nätsi raba laugas) VEE2073770
(Nätsi raba laugas) VEE2073650
(Võlla raba laugas) VEE2073430
Nätsi kraav VEE1120200
(Nätsi raba laugas) VEE2073620
(Nätsi raba laugas) VEE2073570
(Nätsi raba laugas) VEE2073730
(Nätsi raba laugas) VEE2073750
(Nätsi raba laugas) VEE2073610
(Nätsi raba laugas) VEE2073700
(Nätsi raba laugas) VEE2073630
(Võlla raba laugas) VEE2073550
(Võlla raba laugas) VEE2073450
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksGymnadenia conopsea (harilik käoraamat)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp)
Listera ovata (suur käopõll)
Lagopus lagopus (rabapüü)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Dactylorhiza fuchsii (vööthuul-sõrmkäpp)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Tringa glareola (mudatilder)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Cygnus cygnus (laululuik)
Lanius excubitor (hallõgija)
Bucephala clangula (sõtkas)
Iris sibirica (siberi võhumõõk)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Picus canus (hallpea-rähn)
Lyrurus tetrix (teder)
Bubo bubo (kassikakk)
Neottia nidus-avis (pruunikas pesajuur)
Falco columbarius (väikepistrik)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Pedicularis sceptrum-carolinum (kuninga-kuuskjalg)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Epipactis helleborine (laialehine neiuvaip)
Myrica gale (harilik porss)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Platanthera bifolia (kahelehine käokeel)
Aythya fuligula (tuttvart)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Hammarbya paludosa (sookäpp)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Anas crecca (piilpart)
Dryocopus martius (musträhn)
Huperzia selago (harilik ungrukold)
Orchis mascula (jumalakäpp)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Grus grus (sookurg)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Calidris pugnax (tutkas)
Strix uralensis (händkakk)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Saussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Gallinago media (rohunepp)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidAudru liigikaitseala (KLO1000405)
Nätsi-Võlla LKA, Nätsi-Võlla skv (KLO1100546)
Nätsi-Võlla LKA, Aru skv. (KLO1100544)
Nätsi-Võlla LKA, Vanaõue skv. (KLO1100550)
Nätsi-Võlla LKA, Vallapiiri skv. (KLO1100549)
Nätsi-Võlla LKA, Viruna skv. (KLO1100551)
Nätsi-Võlla LKA,Salusaarte skv (KLO1100552)
Nätsi-Võlla LKA, Tuuraste skv. (KLO1100548)
Nätsi-Võlla LKA, Männikuste skv. (KLO1100545)
Nätsi-Võlla LKA, Soeva skv (KLO1100547)
Nätsi-Võlla LKA, Palatu skv. (KLO1101678)
Alu liigikaitseala (KLO1000404)
Dokumendid: peida ,kuva
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 2017. a määrus nr 66 "Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentSeletuskiri: Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 2017. a määrus nr 66 "Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a korraldus nr 83 Maamaksu korrigeerimine Nätsi-Võlla looduskaitsealal
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 177 "Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrus nr 177 Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu)
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Seotud dokumentPärnu raj. TSN TK otsus nr.26 Looduslikult kaunite kohtade,parkide, Põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamine
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Nätsi-Võlla hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Nätsi-Võlla hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Nätsi-Võlla hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava