Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Väinamere hoiuala (Pärnu) (KLO2000300)Väljad: peida ,kuva
NimiVäinamere hoiuala (Pärnu)
On registriobjektJah
KKR koodKLO2000300
Ala staatuskaitsealune
Tüüphoiuala
Maismaa pindala (ha)243,1
Siseveekogude pindala (ha)5,8
On maksusoodustusJah
Maamaksu protsent50
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitse eesmärgi kirjeldusVäinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Hõbesalu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Mereäärse küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Muriste küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paatsalu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tamba küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinameri EE067
Väinameri 207
Puhtu-Laelatu-Nehatu 3EE008
Väinamere linnuala EE0040001
Väinamere loodusala EE0040002
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudMuriste rand VEE3428000
Nimi teadmata VEE2064130
Paatsalu laht VEE3429000
Liivi lahe avaosa VEE3400100
Nimi teadmata VEE2064110
Nudrirahu VEE3430000
Liivi laht VEE3400000
Nimi teadmata VEE2064120
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
Harakarahu
nimetu
Kampsulilaid
nimetu
Kanalaid
Saluputk
nimetu
Vestilaid
nimetu
Vareserahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Nudrirahu
nimetu
Hassalaid
Oossäär
Albilaid
nimetu
nimetu
Härjalaid
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksMergus merganser (jääkoskel)
Botaurus stellaris (hüüp)
Crex crex (rukkirääk)
Ardea cinerea (hallhaigur)
Anser fabalis (rabahani)
Cygnus cygnus (laululuik)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Anser anser (hallhani)
Bubo bubo (kassikakk)
Pluvialis squatarola (plüü)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Somateria mollissima (hahk)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Phalacrocorax carbo (kormoran)
Aythya marila (merivart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Limosa lapponica (vöötsaba-vigle)
Calidris canutus (suurrisla)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Mergus serrator (rohukoskel)
Arenaria interpres (kivirullija)
Grus grus (sookurg)
Branta bernicla (mustlagle)
Zapornia parva (väikehuik)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Hydroprogne caspia (räusk)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Mareca strepera (rääkspart)
Larus canus (kalakajakas)
Tringa nebularia (heletilder)
Tringa glareola (mudatilder)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Bucephala clangula (sõtkas)
Porzana porzana (täpikhuik)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Melanitta nigra (mustvaeras)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Clangula hyemalis (aul)
Sternula albifrons (väiketiir)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Tringa erythropus (tumetilder)
Limicola falcinellus (plütt)
Fulica atra (lauk)
Aythya ferina (punapea-vart)
Anas acuta (soopart)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Anas crecca (piilpart)
Asio flammeus (sooräts)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Charadrius dubius (väiketüll)
Chlidonias niger (mustviires)
Spatula querquedula (rägapart)
Calidris pugnax (tutkas)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Anser erythropus (väike-laukhani)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Mareca penelope (viupart)
Gallinago media (rohunepp)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
KaitsekorralduskavaMõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala, Väinamere hoiuala maismaa osa ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga (osa Väinamere loodus- ja linnualast) kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015