Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lavassaare looduskaitseala (KLO1000645)Väljad: peida ,kuva
NimiLavassaare looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000645
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)10900,7
Siseveekogude pindala (ha)231,6
On maksusoodustusJah
Kaitse eesmärgi kirjeldusKaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Lavassaare soostikku, seda ümbritsevaid metsa- ja pärandkooslusi ning kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas: huumustoitelised järved ja järvikud (3160)3, kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), alvarid (6280*), puisniidud (6530*), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
4) kaitsealuseid taimeliike: sookäpp (Hammarbya paludosa), harilik porss (Myrica gale) ja lodukannike (Viola uliginosa);
5) neid liike ja nende elupaiku, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikepistrik (Falco columbarius), tutkas (Philomachus pugnax), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), laululuik (Cygnus cygnus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), metsis (Tetrao urogallus), sarvikpütt (Podiceps auritus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väikekajakas (Larus minutus), händkakk (Strix uralensis), roo-loorkull (Circus aeruginosus), soo-loorkull (Circus pygargus), välja-loorkull (Circus cyaneus), hallpea-rähn (Picus canus), musträhn (Dryocopus martius), punaselg-õgija (Lanius collurio), jõgitiir (Sterna hirundo), mudatilder (Tringa glareola), rüüt (Pluvialis apricaria), sookurg (Grus grus), teder (Tetrao tetrix), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva) ja öösorr (Caprimulgus europaeus);
6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ II lisas nimetatud liike ja nende elupaiku: rabapüü (Lagopus lagopus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), punajalg-tilder (Tringa totanus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kiivitaja (Vanellus vanellus) ja naerukajakas (Larus ridibundus);
7) kaitsealused linnuliike: hiireviu (Buteo buteo), hallõgija (Lanius excubitor) ja kanakull (Accipiter gentiles);
8) rändlindude peatuspaiku.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Hõbeda küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Irta küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kiisamaa küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kuhu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõima küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nedrema küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tamme küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Õepa küla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Eense küla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kablima küla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Maima küla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pereküla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pitsalu küla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sepaküla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vakalepa küla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vee küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Ahaste küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Jõõpre küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Oara küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Soeva küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelLavassaare linnuala EE0040325
Lavassaare loodusala EE0040324
Lavassaare EE062
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudLavassaare järv VEE2064400
(Kõima raba laugas) VEE2064410
Audru jõgi VEE1122000
Vakalepa peakraav VEE1115500
Kõima kraav VEE1115600
Kiisamaa peakraav VEE1122800
Kaubi kraav VEE1122700
Oara oja VEE1122500
Nedrema kraav VEE1122600
Salevere kraav VEE1122900
(Kõima raba laugas) VEE2064420
(Laisma raba laugas) VEE2064340
(Kõima raba laugas) VEE2064421
Laisma peakraav VEE1122300
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAccipiter gentilis (kanakull)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Lagopus lagopus (rabapüü)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Tringa glareola (mudatilder)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Cygnus cygnus (laululuik)
Lanius excubitor (hallõgija)
Lyrurus tetrix (teder)
Picus canus (hallpea-rähn)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Falco columbarius (väikepistrik)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Myrica gale (harilik porss)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Hammarbya paludosa (sookäpp)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Dryocopus martius (musträhn)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Viola uliginosa (lodukannike)
Tetrao urogallus (metsis)
Grus grus (sookurg)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Calidris pugnax (tutkas)
Strix uralensis (händkakk)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Buteo buteo (hiireviu)
Saussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidLavassaare LKA, Ahaste skv. (KLO1101618)
Lavassaare LKA, Pereküla skv. (KLO1101612)
Lavassaare LKA, Õepa skv. (KLO1101615)
Lavassaare LKA, Kablima skv. (KLO1101613)
Lavassaare LKA, Puistama skv. (KLO1101616)
Lavassaare LKA, Lavassaare skv. (KLO1101617)
Lavassaare LKA, Kiisamaa skv. (KLO1101614)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri: Vabariigi Valitsuse 5. mai 2016. a määrusele nr 54 "Lavassaare looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Lavassaare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava