Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Laidevahe looduskaitseala (KLO1000512)Väljad: peida ,kuva
NimiLaidevahe looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000512
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)1947,1
Siseveekogude pindala (ha)198,9
On maksusoodustusJah
IseloomustusLaidevahe looduskaitseala asub Lõuna-Saaremaal Pihtla ja Valjala vallas. Kaitseala on moodustatud 2002. aastal looduskaitseliselt väärtusliku märgalade kompleksi – Laidevahe lahe ja saarestiku, rohkete jäänukjärvede, ohustatud poollooduslike koosluste ja seal esinevate kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks. Kaitseala on oluliseks veelindude pesitsus- ja rändepeatuspaigaks. Kaitseala on ka rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) nimestikus.
Kaitse eesmärgi kirjeldusLaidevahe looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Laidevahe lahte, saarestikku ja jäänukjärvi, rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatus-, pesitsus- ja sulgimispaiku, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike ning nende elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7‒50) nimetab I lisas: veealused liivamadalad (1110)3, liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad ‒ 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid ‒ 6280*), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), liigirikkad madalsood (7230), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
3) linnuliike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7‒25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku: need liigid on hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), väikekajakas (Larus minutus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), tutkas (Philomachus pugnax), sarvikpütt (Podiceps auritus), väikehuik (Porzana parva) ja täpikhuik (Porzana porzana);
4) ohustatud ja haruldasi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetamata linnuliike ja nende elupaiku: need liigid on soopart (Anas acuta), hallhani (Anser anser), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), suurkoovitaja (Numenius arquata), rooruik (Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus), kivirullija (Arenaria interpres), liivatüll (Charadrius hiaticula), hänilane (Motacilla flava), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kiivitaja (Vanellus vanellus) ja rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus);
5) kaitsealuseid taimeliike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku: need liigid on emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii);
6) ohustatud ja haruldasi taimeliike ja nende elupaiku: need liigid on oja-haneputk (Berula erecta), valge tolmpea (Cephalanthera longifolia), vahelmine näkirohi (Najas marina subsp. Intermedia), kärbesõis (Ophrys insectifera), jumalakäpp (Orchis mascula), tõmmu käpp (Orchis ustulata), liht-randpung (Samolus valerandi) ja kõrge kannike (Viola elatior).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Iilaste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Matsiranna küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Metsaküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Nässuma küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Oessaare küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Rannaküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Sandla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Siiksaare küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Turja küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tõlluste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Väljaküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Väljamõisa küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelSiiksaare-Oessaare lahtede linnuala EE0040469
Siiksaare-Oessaare lahed EE021
Laidevahe looduskaitseala 3EE011
Siiksaare-Oessaare loodusala EE0040469
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Nässumaa loodusala EE0040445
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudNimi teadmata VEE2078740
Nimi teadmata VEE2079510
Mõrrasilm VEE1700027
Silejänese järv VEE2079800
Kõiguste lahe avaosa VEE3417010
Nimi teadmata VEE2078750
Ristilaiu abaja VEE2079610
Oessaare laht VEE2078700
Nimi teadmata VEE2079520
Nimi teadmata VEE2079530
Siiksaare rand VEE3416000
Nimi teadmata VEE2079620
Enima silm VEE1700026
Poka jõgi VEE1174500
Lõve jõgi VEE1173500
Sandla rand VEE3414000
Laidevahe laht VEE3415000
Aenga laht VEE2079600
Põldealune laht VEE2079500
Sandla kraav VEE1174520
Sutu laht VEE3413000
Silmajõgi VEE1174400
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
nimetu
Nigula nasv
nimetu
Potissepalaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Tompulaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Vesiaja laid
Labulaid
Anelaid
nimetu
Prantsusenasv
Jaagulaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Männilaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Suur Kõrvalaid
nimetu
nimetu
Mändalaid
nimetu
Allirahu
Viirelaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Munaderahu
Rugilaid
Vaidlarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Torninasv
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Mätaslaid
Saaremaa
nimetu
nimetu
nimetu
Pitklaid
Vahelmiserahu
Põdvalaid
nimetu
nimetu
Kiveslaid
Kakaslaid
nimetu
Pihlakalaid
nimetu
Pitknasv
Väike Kõrvalaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Vahelaid
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksBotaurus stellaris (hüüp)
Angelica palustris (emaputk)
Samolus valerandi (liht-randpung)
Cygnus cygnus (laululuik)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Anser anser (hallhani)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Somateria mollissima (hahk)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Aythya fuligula (tuttvart)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Berula erecta (oja-haneputk)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Arenaria interpres (kivirullija)
Grus grus (sookurg)
Cephalanthera longifolia (valge tolmpea)
Najas marina subsp. intermedia (vahelmine näkirohi)
Zapornia parva (väikehuik)
Orchis ustulata (tõmmu käpp)
Hydroprogne caspia (räusk)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Mareca strepera (rääkspart)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Larus canus (kalakajakas)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Bucephala clangula (sõtkas)
Porzana porzana (täpikhuik)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Viola elatior (kõrge kannike)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Clangula hyemalis (aul)
Sternula albifrons (väiketiir)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Fulica atra (lauk)
Aythya ferina (punapea-vart)
Anas acuta (soopart)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Anas crecca (piilpart)
Motacilla flava (hänilane)
Orchis mascula (jumalakäpp)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Rallus aquaticus (rooruik)
Spatula querquedula (rägapart)
Chlidonias niger (mustviires)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Calidris pugnax (tutkas)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Mareca penelope (viupart)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidLaidevahe LKA, Rukla skv. (KLO1100136)
Laidevahe LKA, Kukessaare pv. (KLO1100191)
Laidevahe LKA, Silma skv. (KLO1100187)
Laidevahe LKA, Sandla skv. (KLO1100186)
Laidevahe LKA, Sandla-Silma skv. (KLO1102005)
Laidevahe LKA, Oessaare skv. (KLO1100189)
Laidevahe LKA, Laidevahe skv. (KLO1100341)
Laidevahe LKA, Põldealuse skv. (KLO1100188)
Laidevahe LKA, Siiksaare pv. (KLO1100192)
Laidevahe LKA, Liivi lahe pv. (KLO1100190)
Laidevahe LKA, Liivi lahe skv. (KLO1100342)
Laidevahe LKA, Põldealuse pv. (KLO1102006)
Laidevahe LKA, Rannaküla pv. (KLO1102007)
Laidevahe LKA, Turja pv. (KLO1102008)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2023. a määruse nr 5 "Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2023. a määrus nr 5 "Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2003. a korraldus nr 533-k Maamaksu korrigeerimine Laidevahe looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. novembri 2002. a määrus nr 334 Laidevahe looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava