Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Tõhela-Ermistu looduskaitseala (KLO1000737)Väljad: peida ,kuva
NimiTõhela-Ermistu looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000737
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)2458,3
Siseveekogude pindala (ha)775,3
On maksusoodustusJah
Kaitse eesmärgi kirjeldusKaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Tõhela-Ermistu märgala kompleksi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on metsastunud luited (2180)2, vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsealuseid liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on vingerjas (Misgurnus fossilis), nõtke näkirohi (Najas flexilis), soohiilakas (Liparis loeselii) ja suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis);
4) kaitsealuseid linnuliike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku ning I lisas nimetamata rändlinnuliike. Need liigid on kassikakk (Bubo bubo), hüüp (Botaurus stellaris), laululuik (Cygnus cygnus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), laanepüü (Bonasa bonasia), väikehuik (Porzana parva), väikekajakas (Hydrocoloeus minutus), sookurg (Grus grus), rüüt (Pluvialis apricaria), mudatilder (Tringa glareola), mustviires (Chlidonias niger), musträhn (Dryocopus martius), teder (Tetrao tetrix), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sarvikpütt (Podiceps auritus), soo‑loorkull (Circus pygargus), tuttvart (Aythya fuligula), sinikael-part (Anas platyrhynchus), sõtkas (Bucephala clangula), viupart (Anas penelope), lauk (Fulica atra) ja tuttpütt (Podiceps cristatus);
5) kaitsealuseid loomaliike ja nende elupaiku. Need liigid on punajalg-tilder (Tringa totanus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), hännak-rabakiil (Leucorrhinia caudalis), valgelaup-rabakiil (Leucorrhinia albifrons), rohe-tondihobu (Aeshna viridis), pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii), suurvidevlane (Nyctalus noctula) ja veelendlane (Myotis daubentonii);
6) kaitsealuseid taimeliike ja nende elupaiku. Need liigid on sookäpp (Hammarbya paludosa), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), harilik porss (Myrica gale), lodukannike (Viola uliginosa) ja väike penikeel (Potamogeton pusillus).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Kanamardi küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kilgi küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Ermistu küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Lõuka küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Männikuste küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Päraküla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Rammuka küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Ranniku küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõhela küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõlli küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelTõhela-Ermistu loodusala EE0040361
Nätsi-Võlla linnuala EE0040337
Nätsi-Võlla EE026
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudTõstamaa jõgi VEE1121100
Tõhela järv VEE2073400
Paadrema jõgi VEE1119600
Lõuka peakraav VEE1121300
Ermistu järv VEE2082300
Tõrvanõmme peakraav VEE1121200
Jäärumetsa kraav VEE1119700
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksBotaurus stellaris (hüüp)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Aeshna viridis (rohe-tondihobu)
Leucorrhinia albifrons (valgelaup-rabakiil)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Tringa glareola (mudatilder)
Cygnus cygnus (laululuik)
Bucephala clangula (sõtkas)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Lyrurus tetrix (teder)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Bubo bubo (kassikakk)
Myrica gale (harilik porss)
Leucorrhinia caudalis (hännak-rabakiil)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Myotis daubentonii (veelendlane)
Aythya fuligula (tuttvart)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Najas flexilis (nõtke näkirohi)
Fulica atra (lauk)
Hammarbya paludosa (sookäpp)
Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhiir)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Dryocopus martius (musträhn)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Viola uliginosa (lodukannike)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Potamogeton pusillus (väike penikeel)
Chlidonias niger (mustviires)
Grus grus (sookurg)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Mareca penelope (viupart)
Zapornia parva (väikehuik)
Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil)
Nyctalus noctula (suurvidevlane)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidTõhela-Ermistu LKA, Seliste skv. (KLO1101938)
Tõhela-Ermistu LKA, Tõhela järve skv. (KLO1101940)
Tõhela-Ermistu LKA, Järveäärse pv. (KLO1101941)
Tõhela-Ermistu LKA, Seliste pv. (KLO1101943)
Tõhela-Ermistu LKA, Ermistu järve pv. (KLO1101942)
Tõhela-Ermistu LKA, Tõhela-Ermistu skv. (KLO1101936)
Tõhela-Ermistu LKA, Tõstamaa skv. (KLO1101939)
Tõhela-Ermistu LKA, Rammuka skv. (KLO1101937)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a määrusele nr 1 "Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a määrus nr 1 "Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava