Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kübassaare maastikukaitseala (KLO1000295)Väljad: peida ,kuva
NimiKübassaare maastikukaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000295
Ala staatuskaitsealune
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)443,9
Siseveekogude pindala (ha)13,6
On maksusoodustusJah
IseloomustusKübassaare maastikukaitseala on moodustatud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 18. detsembri 1973. a otsusega nr 22 «Kohaliku kaitse alla võetavate looduskaitseobjektide täiendava nimekirja kinnitamine» kaitse alla võetud Kübassaare laialehise metsa baasil.
Kaitse eesmärgi kirjeldusKübassaare maastikukaitseala eesmärk on:
1) Eestis haruldase ja reliktse laialehise metsa koosluse, väärtuslike geoloogiliste objektide, poollooduslike koosluste, looduse poolest mitmekesiste väikesaarte, kaitsealuste taime- ja loomaliikide elupaikade kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide kaitse;
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - mereveega üleujutatud liivamadalate (1110)3, mõõnaga paljanduvate mudaste ja liivaste laugmadalike (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate abajate ja lahtede (1160), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ja laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loode ehk alvarite (6280*), sinihelmikaniitude (6410), fennoskandia puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Kakuna küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõrkvere küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kübassaare küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Muraja küla
Pildid: peida ,kuva
05/06.2003 Viinamäetigu Foto: Roland Müür
Karulaugud
Kübassaare tee 2001 juuni
Tee Kübassaare metsas
Oitsev karulauk Kübassaares
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKahtla-Kübassaare EE063
Kahtla-Kübassaare loodusala EE0040412
Väinameri EE067
Väinameri 207
Väikese väina loodusala EE0040486
Kahtla-Kübassaare EE0040411
Väinamere linnuala EE0040001
Kahtla-Kübassaare linnuala EE0040412
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudLiivi lahe avaosa VEE3400100
Ruhve - Kübassaare meri VEE3418000
Santsemäe järv VEE2072920
Udriku lahe idaosa VEE3424010
Liivi laht VEE3400000
Väikese väina lõunaosa VEE3328040
Santse lõpp VEE2072900
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
Pihlalaid
Aavilaid
Saaremaa
Tumalaid
Udriku laid
Põiksäär
Pauvanasu
nimetu
Süsimäe nasu
Väike Ristinasu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksChroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Mergus merganser (jääkoskel)
Hydroprogne caspia (räusk)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Mareca strepera (rääkspart)
Larus canus (kalakajakas)
Bucephala clangula (sõtkas)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Anser anser (hallhani)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Somateria mollissima (hahk)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Clangula hyemalis (aul)
Sternula albifrons (väiketiir)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Phalacrocorax carbo (kormoran)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Aythya fuligula (tuttvart)
Fulica atra (lauk)
Aythya ferina (punapea-vart)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Picus viridis (roherähn)
Mergus serrator (rohukoskel)
Grus grus (sookurg)
Spatula querquedula (rägapart)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Mareca penelope (viupart)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKübassaare MKA, Anikaitse pv. (KLO1101021)
Kübassaare MKA, Kübassaare metsa skv. (KLO1101022)
Kübassaare MKA, Merelaidude skv. (KLO1101119)
Kübassaare MKA, Udriku skv. (KLO1101020)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määrus nr 246 Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määruse nr 203 «Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a korraldus nr 417 Maamaksu korrigeerimine Kübassaare maastikukaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määrus nr 203 Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse määruse "Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokumentKingissepa raj. TSN TK otsus nr.22 Kohaliku kaitse alla võetavate looduskaitseobjektide täiendava nimekirja kinnitamine
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kahtla-Kübassaare hoiuala, Kübassaare maastikukaitseala, Muraja merikotka püsielupaiga ja Ruhve merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Kahtla-Kübassaare hoiuala, Kübassaare maastikukaitseala, Muraja merikotka püsielupaiga ja Ruhve merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2013-2022