Liikide andmete kuvamine

Liik: Calidris pugnax (tutkas)Väljad: peida ,kuva
TüüpKaitsealune liik
Nimi ladina kCalidris pugnax
Nimi eesti ktutkas
Nimi inglise kRuff
RühmLinnud
KaitsekategooriaI kategooria
KirjeldusTutkas (Philomachus pugnax) on haruldane luhtade ja rannaniitude haudelind, kes on Eesti punase nimestiku järgi ohustatud seisus ning on arvatud looduskaitseseaduse alusel haruldase ja hävimisohus liigina I kaitsekategooria kaitsealuste liikide hulka. Tutkas pesitseb Euraasia tundravööndis ja parasvöötmes. Tutka arvukuse languse põhjuseks Lääne-Euroopa ja Läänemere piirkonnas on sobivate majandatavate rohumaade kadumine. 19. sajandi teises pooles oli tutka arvuks Eestis kõrge, 20. sajandi alguses oli pesitsevaid emaslinde ligikaudu 2000 ja arvukus on langenud praeguseni. 2003.-2007. aastatel pesitses Eestis hinnanguliselt kõigest 10-30 emaslindu. Kuna liigi arvukus on kriitiliselt madal, on vajalik potentsiaalsete ja sobivate elupaikade kaitse alla võtmine (liigi tegevuskava eelnõu, 2013).
Liigi ohustatuse hinnang2. Kriitilises seisundis (19.03.2019)
Ohutegurite kirjeldusSuurimateks ohuteguriteks on elupaikade kuivendamine ning kadu maakasutuse- ning majandamisvõtete muutumise tõttu. Keskmise mõjuga ohuks peetakse kõrget pesarüüstet (Leyrer jt 2018). Võimalik, et liik on tundlik kliimamuutustele: tõusev keskmine õhutemperatuur võib nihutada liigi levilat põhja suunas ning liigi rändeteede nihkumine ida poole võib mõjutada Eestist läbi rändavate ja siia pesitsema jäävate lindude arvu.
Liigi tegevuskavaTegevuskava tutka (Philomachus pugunax) kaitse korraldamiseks Eestis aastateks 2010-2013
Tutkas_tk_2010
Pildid: peida ,kuva
© Tutkas, autor: Maris Sepp, 29.04.2020
© Tutkas, autor: Maris Sepp, 29.04.2020
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealused alad, kus on kaitse eesmärgiksRopka-Ihaste looduskaitseala (KLO1000633)
Silma looduskaitseala (KLO1000197)
Sutu lahe hoiuala (KLO2000331)
Nätsi-Võlla looduskaitseala (KLO1000201)
Lihula looduskaitseala (KLO1000747)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Võilaiu hoiuala (KLO2000337)
Võrtsjärve hoiuala (Viljandi) (KLO2000173)
Lavassaare looduskaitseala (KLO1000645)
Pärnu rannaniidu looduskaitseala (KLO1000584)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Osmussaare maastikukaitseala (KLO1000558)
Väinamere hoiuala (Läänemaa) (KLO2000241)
Manija maastikukaitseala (KLO1000316)
Pakri maastikukaitseala (KLO1000113)
Kolga lahe maastikukaitseala (KLO1000495)
Marimetsa looduskaitseala (KLO1000215)
Põduste luha hoiuala (KLO2000224)
Väinamere hoiuala (Hiiu) (KLO2000340)
Tareste maastikukaitseala (KLO1000601)
Endla looduskaitseala (KLO1000174)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Laidevahe looduskaitseala (KLO1000512)
Pärnu lahe hoiuala (KLO2000286)
Riksu ranniku hoiuala (KLO2000327)
Väinamere hoiuala (Saare) (KLO2000339)
Võrtsjärve hoiuala (Valga) (KLO2000172)
Puhtu-Laelatu looduskaitseala (KLO1000176)
Räpina poldri hoiuala (KLO2000128)
Väinamere hoiuala (Pärnu) (KLO2000300)
Matsalu rahvuspark (KLO1000300)
Pakri hoiuala (KLO2000167)
Karala-Pilguse hoiuala (KLO2000310)
Luitemaa looduskaitseala (KLO1000282)
Kärevere looduskaitseala (KLO1000600)