Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Marimetsa looduskaitseala (KLO1000215)Väljad: peida ,kuva
NimiMarimetsa looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000215
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)5054
Siseveekogude pindala (ha)28,7
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüpsoomaastik
Maastikulised väärtusedsookooslus
IseloomustusMarimetsa looduskaitseala asub Läänemaal Kullamaa, Lääne-Nigula ja Martna vallas. Kaitseala on loodud 1981. aastal Marimetsa soo ja Kullamaa liiviku kaitseks. Kullamaa Liivamäed on üksikobjektina kaitse alla võetud juba 1964. aastal. Marimetsa soo, millest valdava osa moodustab rohkete älveste ja laugastega lageraba tekkis nõo soostumisel pärast Antsülusjärve taandumist. Inimtegevuse mõju on suhteliselt väike, enamus raba on kuivendamata, kraavitud on vaid soo servaalad. Kaitseala pindala on 5082,7 ha.

Kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Rana arvalis.

Pesitsevad liigid: Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Falco columbarius, Caprimulgus europeaus, Circus pygargus, Dryocopus martius, Grus grus, Lanius collurio, Pluvialis apricaria, Strix uralensis, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola.

Läbirändajad: Grus grus. (K. Möller, 1998)

Kaitsealused taimeliigid: Epipactis atrorubens, Daphne mezereum. (P. Kiristaja, 1998)
Kaitse eesmärgi kirjeldusMarimetsa looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) Marimetsa soo ja Kullamaa Liivamägede kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi I või II kategooria kaitsealused liigid, kaitse;
3) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide - laanepüü (Bonasa bonasia), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), hiireviu (Buteo buteo), öösorri (Caprimulgus europaeus), soo-loorkulli (Circus pygargus), väike-kirjurähni (Dendrocopos minor), musträhni (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), sookure (Grus grus), väänkaela (Jynx torquilla), hallõgija (Lanius excubitor), nõmmelõokese (Lullula arborea), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), herilaseviu (Pernis apivorus), hallpea-rähni (Picus canus), rüüdi (Pluvialis apricaria), händkaku (Strix uralensis), tedre (Tetrao tetrix), mudatildri (Tringa glareola) ja punajalg-tildri (Tringa totanus), kes kõik on ühtlasi III kategooria liigid, ning tuttvardi (Aythya fuligula), kalakajaka (Larus canus), piilpardi (Anas crecca), sinikael-pardi (Anas platyrhynchos), balti risla (Calidris alpina schinzii), sõtka (Bucephala clangula) ja kiivitaja (Vanellus vanellus) kaitse;
4) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide ja II lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, - huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), jõgede ja ojade (3260), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), rabade (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120), siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel okasmetsade ehk sürjametsade (9060), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblika (Euphydryas maturna) ja eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. Esthonica) kaitse.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiLääne maakond, Lääne-Nigula vald, Allikmaa küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Jaakna küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kaasiku küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kalju küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kullamaa küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Leila küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nõmme küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rõuma küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Ubasalu küla
Pildid: peida ,kuva
Kullamaa luited Foto: 18.08.2000 Uudo Timm
Marimetsa raba Foto:18.08.2000 U.Timm
mudatilder Marimetsa rabas
vaade laugastikule lageraba tornist
infotahvel Marimetsa loodusraja alguses
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelMarimetsa-Õmma linnuala EE0040203
Marimetsa-Õmma loodusala EE0040203
Marimetsa-Õmma EE009
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudTaebla jõgi VEE1104700
(Marimetsa raba laugas) VEE2040450
Silgi oja VEE1117200
Marimetsa oja VEE1116900
(Marimetsa raba laugas) VEE2040460
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksVanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Larus canus (kalakajakas)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Cygnus cygnus (laululuik)
Tringa glareola (mudatilder)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Lanius excubitor (hallõgija)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Bucephala clangula (sõtkas)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Lyrurus tetrix (teder)
Picus canus (hallpea-rähn)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Aythya fuligula (tuttvart)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Euphydryas maturna (suur-mosaiikliblikas)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Anas crecca (piilpart)
Jynx torquilla (väänkael)
Dryocopus martius (musträhn)
Euphydryas aurinia (teelehe-mosaiikliblikas)
Asio flammeus (sooräts)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Calidris alpina (soorüdi)
Tetrao urogallus (metsis)
Grus grus (sookurg)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Calidris pugnax (tutkas)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Strix uralensis (händkakk)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Buteo buteo (hiireviu)
Saussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidMarimetsa LKA, Marimetsa pv. (KLO1100490)
Marimetsa LKA, Palivere pv. (KLO1101056)
Marimetsa LKA, Kalju pv. (KLO1101054)
Marimetsa LKA, Kullamaa pv. (KLO1101055)
Marimetsa LKA, Marimetsa skv. (KLO1100868)
Marimetsa LKA, Risti pv. (KLO1101057)
Marimetsa LKA, Kaasiku pv. (KLO1101053)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a määrus nr 185 Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruse nr 161 «Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealal ning Osmussaare maastikukaitsealal» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a korraldus nr 445 Maamaksu korrigeerimine Marimetsa looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määrus nr 38 Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruse nr 161 «Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealadel ning Lihula ja Osmussaare maastikukaitsealadel» muutmine
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 320 Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 320 "Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument VV 10. juuni 1999. a määrus nr 191 Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1997. a määruse nr 110 "Viieristi ja Marimetsa looduskaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine" muutmine
Seotud dokument Viieristi ja Marimetsa (kehtetu) looduskaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokument VV 19. mai 1999. a määrus nr 161 Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealadel ning Lihula ja Osmussaare maastikukaitsealadel
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1997. a. määrus nr. 110 Viieristi ja Marimetsa looduskaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Marimetsa looduskaitseala, Marimetsa-Õmma hoiuala, Tõlva kaljukotka püsielupaiga ja Õmma metsise püsielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025
Kaitsekorralduskava Marimetsa looduskaitseala, Marimetsa-Õmma hoiuala, Tõlva kaljukotka püsielupaiga ja Õmma metsise püsielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava