Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lihula looduskaitseala (KLO1000747)Väljad: peida ,kuva
NimiLihula looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000747
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)6652,9
Siseveekogude pindala (ha)3,4
On maksusoodustusJah
Kaitse eesmärgi kirjeldus(1) Lihula looduskaitseala (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) looduslikke soo- ja metsakooslusi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku, laane-, salu- ja soovikumetsi ning neile iseloomuliku elustiku mitmekesisust;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*)3, puisniidud (6530*), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsealuseid linnuliike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ja I lisas nimetamata rändlinnuliike ning nende elupaiku: need liigid on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), väikepistrik (Falco columbarius), tutkas (Philomachus pugnax), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudatilder (Tringa glareola), soo-loorkull (Circus pygargus), sookurg (Grus grus), hallõgija (Lanius excubitor), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);
4) kaitsealuseid taimeliike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku: need liigid on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);
5) kaitsealuseid liike ja nende elupaiku: need liigid on väike-kirjurähn (Dryobates minor) ja kuninga-kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Hälvati küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Karinõmme küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Oidrema küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Parivere küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rootsi küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Sookatse küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tarva küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tõitse küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelTuhu-Kesu linnuala EE0040208
Lihula loodusala EE0040213
Tuhu-Kesu EE054
Lihula 3EE014
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudRootsi jõgi VEE1116400
Vanamõisa jõgi VEE1116100
Riisa oja VEE1118300
Penijõgi VEE1117700
Riisa kraav VEE1118400
Käära kraav VEE1116501
Sokukraav VEE1116500
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAquila chrysaetos (kaljukotkas)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Tringa glareola (mudatilder)
Lanius excubitor (hallõgija)
Grus grus (sookurg)
Lyrurus tetrix (teder)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Calidris pugnax (tutkas)
Falco columbarius (väikepistrik)
Pedicularis sceptrum-carolinum (kuninga-kuuskjalg)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Saussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidLihula LKA, Lihula skv. (KLO1101997)
Lihula LKA, Kulli skv. (KLO1101996)
Dokumendid: peida ,kuva
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2022. a määrus nr 97 "Lihula looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2022. a määrusele nr 97 "Lihula looduskaitseala kaitse-eeskiri"