Liikide andmete kuvamine

Liik: Pandion haliaetus (kalakotkas)Väljad: peida ,kuva
TüüpKaitsealune liik
Nimi ladina kPandion haliaetus
Nimi eesti kkalakotkas
Nimi inglise kOsprey
RühmLinnud
KaitsekategooriaI kategooria
KirjeldusKalakotkas (Pandion haliaetus) Kalakotka arvukus on kõikuv ja tema elupaigad ohustatud. Möödunud sajandi jooksul ahenes tema areaal märgatavalt inimesepoolse tagakiusamise tagajärjel ning arvukus langes kriitilise piirini kogu maailmas. Eestis on kalakotkal olnud samuti kaks madalseisu: 20. sajandi alguse "kullisõja" ajal ja 1960-1970-tel aastatel, kui kogu maailmas tekkisid pestitsiididest põhjustatud probleemid. Viimase 20 aastaga on liigi arvukus Eestis mitmekordistunud. Kui 1985. aastal pesitses meil umbes 10 paari, siis aastatel 2004-2005 pesitses Eestis juba 50-60 paari kalakotkaid (Kotkaklubi, avaldamata andmed), mis annab lootust populatsiooni säilimiseks. Eesti punase nimestiku kohaselt on kalakotkas ohualtis seisus ning on arvatud looduskaitseseaduse alusel haruldase ja hävimisohus liigina I kategooria kaitsealuste liikide hulka. Ohustavate teguritena on välja toodud häirimine, vanade okasmetsade kadumine, veekogude eutrofeerumine ning õhusaaste (Kalakotka kaitse tegevuskava 2011-2015 eelnõu; Kotkaklubi, 2011).
Direktiivi lisadLinnudirektiivi I lisa
Liigi ohustatuse hinnang4. Ohualdis (29.03.2019)
Ohutegurite kirjeldusOhutegurid ja nende mõju vastavalt on kalakotka kaitse tegevuskavale (Keskkonnaamet, koostamisel): 1. Teadaolevate pesapaikade hävimine (mõju väike) 2. Seniteadmata pesapaikade hävimine ja potentsiaalsete pesapaikade vähesus (keskmine) 3. Pesitsusaegne häirimine elupaigas (väike) 4. Toitumisalade kvaliteedi langus (väike) 5. Lindude tahtlik tapmine, sh kaubandus munade ja poegadega (väike) 6. Keskkonnamürgid (väike) 7. Hukkumine elektriliinides, teedel ja võrkudes (väike)
Liigi tegevuskavaKalakotka (Pandion haliaetus) kaitse tegevuskava
Kalakotka_LTK_28102019
Pildid: peida ,kuva
Kalakotkas, autor: Külli Aermates, 24.05.2014
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealused alad, kus on kaitse eesmärgiksSõõru kalakotka püsielupaik (KLO3000359)
Kikkaoru kalakotka püsielupaik (KLO3002413)
Lohusuu kalakotka püsielupaik (KLO3000602)
Karjatnurme kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102633)
Varesmäe kalakotka püsielupaik (KLO3002790)
Remniku kalakotka püsielupaik (KLO3002970)
Uulika soo kalakotka püsielupaik (KLO3001932)
Imatu kalakotka püsielupaik (KLO3001499)
Keeri-Karijärve looduskaitseala (KLO1000285)
Imukvere kalakotka püsielupaik (KLO3002388)
Sõmerpalu kalakotka püsielupaik (KLO3001375)
Suure-Veerksu kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102537)
Tusti kalakotka püsielupaik (KLO3001560)
Laisi kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102595)
Karula rahvuspark (KLO1000242)
Pältre kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103154)
Pältre kalakotka püsielupaik (KLO3002879)
Narva karjääri kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102509)
Tudusoo looduskaitseala (KLO1000277)
Murati kalakotka püsielupaik (KLO3000250)
Alajõe kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102806)
Roostoja kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102503)
Kurimetsa looduskaitseala (KLO1000504)
Kääpa maastikukaitseala (KLO1000287)
Remniku kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3002017)
Valmaotsa kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103242)
Narva karjääri kalakotka püsielupaik (KLO3002170)
Lõpe kalakotka püsielupaik (KLO3001155)
Suure-Veerksu kalakotka püsielupaik (KLO3002198)
Meelva looduskaitseala (KLO1000652)
Koemetsa kalakotka püsielupaik (KLO3002245)
Kundruse kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102489)
Põrvetu kalakotka püsielupaik (KLO3000545)
Ees-Roostoja kalakotka püsielupaik (KLO3002161)
Roostoja kalakotka püsielupaik (KLO3002163)
Remniku kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102500)
Jõeküla kalakotka püsielupaik (KLO3000377)
Sälliku kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102575)
Punnisoo kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102536)
Meenikunno looduskaitseala (KLO1000641)
Tika kalakotka püsielupaik (KLO3002287)
Järvevälja maastikukaitseala (KLO1000476)
Rebasemõisa kalakotka püsielupaik (KLO3000869)
Kärasi looduskaitseala (KLO1000653)
Koorvere kalakotka püsielupaik (KLO3002416)
Ähijärve kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102612)
Laisi kalakotka püsielupaik (KLO3002288)
Punnisoo kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103228)
Sälliku kalakotka püsielupaik (KLO3002407)
Männiku kalakotka püsielupaik (KLO3001801)
Remniku kalakotka püsielupaik (KLO3002016)
Uulika kalakotka püsielupaik (KLO3000129)
Tika kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102576)
Kardla kalakotka püsielupaik (KLO3001952)
Paanikse kalakotka püsielupaik (KLO3000467)
Tarakvere kalakotka püsielupaik (KLO3001435)
Uulika kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102504)
Juba kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101518)
Võhma kalakotka püsielupaik (KLO3001941)
Valmaotsa kalakotka püsielupaik (KLO3002967)
Koemetsa kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102600)
Rubina kalakotka püsielupaik (KLO3002347)
Kiressaare kalakotka püsielupaik (KLO3000942)
Remniku kalakotka püsielupaik (KLO3002160)
Jaama kalakotka püsielupaik (KLO3002015)
Luusika kalakotka püsielupaik (KLO3002354)
Kisejärve maastikukaitseala (KLO1000313)
Karjatnurme kalakotka püsielupaik (KLO3002282)
Varesmäe kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103040)
Punnisoo kalakotka püsielupaik (KLO3002953)
Alajõe kalakotka püsielupaik (KLO3001504)
Kootsi kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103254)
Uulika kalakotka püsielupaik (KLO3002164)
Juba kalakotka püsielupaik (KLO3001306)
Omuli kalakotka püsielupaik (KLO3000184)
Alajõe kalakotka püsielupaik (KLO3001632)
Remniku kalakotka püsielupaik (KLO3001920)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Sälliku kalakotka püsielupaik (KLO3002304)
Kauksi kalakotka püsielupaik (KLO3002295)
Roostoja kalakotka püsielupaik (KLO3001507)
Väinamere hoiuala (Läänemaa) (KLO2000241)
Kauksi kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102640)
Roostoja kalakotka püsielupaik (KLO3001345)
Vea kalakotka püsielupaik (KLO3001076)
Piilsi kalakotka püsielupaik (KLO3001744)
Endla looduskaitseala (KLO1000174)
Koorvere kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102760)
Tüki kalakotka püsielupaik (KLO3002255)
Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624)
Kikka kalakotka püsielupaik (KLO3000088)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Rubina looduskaitseala (KLO1000192)
Ees-Roostoja kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102501)
Piilsi kalakotka püsielupaik (KLO3000601)
Kootsi kalakotka püsielupaik (KLO3002979)
Pällu kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102558)
Tarakvere kalakotka püsielupaik (KLO3001563)
Keressaare kalakotka püsielupaik (KLO3001492)
Roostoja kalakotka püsielupaik (KLO3001506)
Jaama kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102330)
Vagula kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103223)
Uulika soo kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102249)
Kundruse kalakotka püsielupaik (KLO3002150)
Alajõe kalakotka püsielupaik (KLO3002464)
Alajõe kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101863)
Remniku kalakotka püsielupaik (KLO3001503)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Koorküla looduskaitseala (KLO1000415)
Punnisoo kalakotka püsielupaik (KLO3002197)
Smolnitsa kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103246)
Konnopera kalakotka püsielupaik (KLO3000201)
Laisi kalakotka püsielupaik (KLO3000249)
Pällu kalakotka püsielupaik (KLO3002219)
Timmase looduskaitseala (KLO1000108)
Pältre kalakotka püsielupaik (KLO3000301)
Remniku kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103245)
Kauksi kalakotka püsielupaik (KLO3000871)
Meleski kalakotka püsielupaik (KLO3000956)
Vagula kalakotka püsielupaik (KLO3002948)
Kikka kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102583)
Kikka kalakotka püsielupaik (KLO3002294)
Smolnitsa kalakotka püsielupaik (KLO3002971)
Rebaste kalakotka püsielupaik (KLO3000468)
Imukvere kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102732)
Timmase LKA, Metsa skv. (KLO1100653)
Kassisaare kalakotka püsielupaik (KLO3001276)
Parika kalakotka püsielupaik (KLO3001644)
Ees-Roostoja kalakotka püsielupaik (KLO3001346)
Soontaga looduskaitseala (KLO1000264)
Ähijärve kalakotka püsielupaik (KLO3002246)
Pikasilla kalakotka püsielupaik (KLO3002384)
Tüki kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102630)