Liikide andmete kuvamine

Liik: Tetrao urogallus (metsis)Väljad: peida ,kuva
TüüpKaitsealune liik
Nimi ladina kTetrao urogallus
Nimi eesti kmetsis
Nimi inglise kWestern Capercaillie
RühmLinnud
KaitsekategooriaII kategooria
KirjeldusMetsis (Tetrao urogallus) on levinud ühtlaselt Euraasia boreaalsetes metsades Skandinaaviast kuni Ida-Siberini. Leviku edelaosas Lääne- ja Kesk-Euroopas on levik fragmenteerunud peamiselt mägedes asuvate põliste metsade kohatise leviku, aga ka elupaikade kadumise tõttu. Arvukuse oluline vähenemine Lääne- ja Kesk-Euroopas on viinud metsise lokaalse väljasuremiseni ning enamik säilinud populatsioonidest on väikesed (<200 isendi) ja tõenäoliselt sattunud isolatsiooni. Metsis on paikne liik, kes veedab olulise osa elust valdavalt 3 km raadiuses ümber mängupaiga. Noorlindude hajumine toimub enamasti kuni 10 km kaugusele sünnipaigast. Metsis eelistab mängupaigaks ainult mändidest koosnevaid puistuid, kus puude vanus on kõige sagedamini vähemalt 80 aastat. Mänguala suuruseks on Eestis hinnatud 12-67 ha. Pesa võib paikneda kõikides metsatüüpides ning pesakond võib liikuda hiljem sadu meetreid eemal asuvasse sobivasse toitumispaika. Pesakonnaga emaslinnud eelistavad toituda vanades niisketes metsades, kus puhmarindes domineerib mustikas. Talvel eelistavad metsised vanu, >100 a vanuseid männikuid. Eesti punase nimestiku järgi (2008) on kohalik asurkond hinnatud ohualtisse seisundisse ning liik on arvatud Looduskaitse seaduse alusel II kategooria kaitsealuste liikide hulka. Eestis on metsisekukkede arvukus 1980-ndate aastate alguse 2000-3000 isendilt langenud umbes 1100-1200 isendini. Euroopas on pesitseva asurkonna suuruseks hinnatud (2012) 0,76-1 million paari (25-49% globaalsest arvukusest) ning üldist trendi hinnatakse langevaks. Euroopa Liidu liikmesriikides on populatsiooni suuruseks hinnatud 300-430 tuhat paari ning arvukust mõõdukalt langevaks (10-50%). Boreaalsetes metsas on leitud metsisemängude piirkonnas kõrgem liigirikkus metsalindude ja imetajate seas ning seetõttu toimib metsis teiste liikide suhtes katusliigina. Metsist peamiselt ohustavateks teguriteks on elupaikade killustumine ja kadumine, elupaiga kvaliteedi langus kuivenduse mõjul ning kisklus. Metsise elupaikades peab oluliselt piirama ning suunama metsamajanduslikku tegevust ning seetõttu peavad mängualad ja seda ümbritsev looduslik elupaik olema tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Eelneva põhjal on liigi kaitse-eeldusteks väikese arvukuse tõttu haruldus, ohutegurite kriitilise mõju tõttu ohustatus ning Euroopa Nõukogu direktiivist 79/409/EMÜ, loodusliku linnustiku kaitse kohta, tulenev rahvusvaheline kohustus.
Liigi ohustatuse hinnang4. Ohualdis (30.03.2019)
Ohutegurite kirjeldusMetsise jaoks on ohuteguriks eelkõige intensiivne metsaraie, eriti lageraiepõhine metsandus, millega kaasneb elupaikade otsene hävimine ja killustumine, samuti metsakuivendusest tingitud elupaikade teisenemine. Oluline on samuti elupaikade killustumine, mis kaasneb metsamaade muul otstarbel kasutusele võtmisega (kaevandused, taristu jmt). Keskmise tähtusega ohutegur on otsene häirimine inimese poolt (suunamata külastuskorraldus, pesitsusaegne metsanduslik tegevus jmt). Eelpool nimetatud põhjuste tõttu elupaikade seisundi halvenemisest tingitult suureneb röövluskoormus.
Liigi tegevuskavaMetsise (Tetrao urogallus) kaitse tegevuskava
metsis_tk_2015
Pildid: peida ,kuva
Metsisekana, autor: Olev Merivee, 21.11.2009
metsise muna
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealused alad, kus on kaitse eesmärgiksSinga metsise püsielupaik (KLO3000001)
Pähklisaare looduskaitseala (KLO1000649)
Paadenurme looduskaitseala (KLO1000560)
Tuhu looduskaitseala (KLO1000664)
Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa) (KLO2000257)
Seruküla metsise püsielupaik (KLO3001192)
Rebasemäe metsise püsielupaik (KLO3000749)
Lehtsaare looduskaitseala (KLO1000268)
Ulitina metsise püsielupaik (KLO3000476)
Virla metsise püsielupaik (KLO3000755)
Luusika looduskaitseala (KLO1000525)
Pähklisaare LKA, Virksimetsa skv. (KLO1101637)
Ahekõnnu metsise püsielupaik (KLO3000219)
Saunametsa metsise püsielupaik (KLO3000233)
Mustoja maastikukaitseala (KLO1000178)
Selja metsise püsielupaik (KLO3000234)
Lutsu metsise püsielupaik (KLO3000661)
Saara metsise püsielupaik (KLO3000627)
Vastja metsise püsielupaik (KLO3000239)
Tõrasoo looduskaitseala (KLO1000248)
Hurda metsise püsielupaik (KLO3000045)
Selja metsise püsielupaik (KLO3000647)
Laukesoo looduskaitseala (KLO1000168)
Juhkreõue tee metsise püsielupaik (KLO3000060)
Läänemaa Suursoo maastikukaitseala (KLO1000124)
Tudusoo looduskaitseala (KLO1000277)
Kallisaare metsise püsielupaik (KLO3000102)
Urevere metsise püsielupaik (KLO3000237)
Sootaguse metsise püsielupaik (KLO3000628)
Mustjärve metsise püsielupaik (KLO3000622)
Kääpa maastikukaitseala (KLO1000287)
Tiduvere metsise püsielupaik (KLO3000236)
Timmase LKA, Kaldsihi skv. (KLO1100915)
Õhne metsise püsielupaik (KLO3000078)
Ongassaare metsise püsielupaik (KLO3000037)
Kõvera metsise püsielupaik (KLO3000043)
Kullissaare metsise püsielupaik (KLO3000620)
Kiigemäe metsise püsielupaik (KLO3000221)
Luitemaa looduskaitseala (KLO1000282)
Nõmme raba looduskaitseala (KLO1000329)
Oissaare metsise püsielupaik (KLO3000665)
Vilita metsise püsielupaik (KLO3000112)
Suursoo metsise püsielupaik (KLO3000648)
Piiumetsa maastikukaitseala (KLO1000327)
Ubajärve metsise püsielupaik (KLO3000052)
Meenikunno looduskaitseala (KLO1000641)
Kamarna metsise püsielupaik (KLO3000030)
Mustu metsise püsielupaik (KLO3000228)
Tündre LKA, Kulbina skv. (KLO1102004)
Kärje metsise püsielupaik (KLO3000619)
Mäliste metsise püsielupaik (KLO3000229)
Mahtra looduskaitseala (KLO1000577)
Sadramõtsa looduskaitseala (KLO1000671)
Kärasi looduskaitseala (KLO1000653)
Kaisma metsise püsielupaik (KLO3001187)
Parmu LKA, Parmu skv. (KLO1101184)
Aela maastikukaitseala (KLO1000421)
Peedla metsise püsielupaik (KLO3000624)
Sadramõtsa LKA, Sadra-Mõtuse skv. (KLO1101776)
Taga-Põlliku metsise püsielupaik (KLO3000235)
Mustassaare metsise püsielupaik (KLO3000036)
Leevre metsise püsielupaik (KLO3000226)
Marimetsa looduskaitseala (KLO1000215)
Sütemetsa metsise püsielupaik (KLO3000110)
Avinurme metsise püsielupaik (KLO3000028)
Taarikõnnu LKA, Uru skv. (KLO1101740)
Niinsoni metsise püsielupaik (KLO3000746)
Väljaküla metsise püsielupaik (KLO3000670)
Kirikuraba looduskaitseala (KLO1000618)
Paunküla maastikukaitseala (KLO1000211)
Kellissaare metsise püsielupaik (KLO3000656)
Pähni looduskaitseala (KLO1000414)
Jäärja hoiuala (KLO2000244)
Rohusaare II metsise püsielupaik (KLO3000751)
Perila-Esku metsise püsielupaik (KLO3000747)
Saarevälja metsise püsielupaik (KLO3000752)
Pikkmetsa metsise püsielupaik (KLO3000109)
Õmma metsise püsielupaik (KLO3000240)
Sortsi metsise püsielupaik (KLO3000641)
Vaharujärve metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3100938)
Metsaääre looduskaitseala (KLO1000574)
Jaamaküla metsise püsielupaik (KLO3000650)
Mädara metsise püsielupaik (KLO3000663)
Luutsniku metsise püsielupaik (KLO3000066)
Tündre looduskaitseala (KLO1000193)
Kuusemaa-Suuremetsa metsise püsielupaik (KLO3000646)
Kurenurme metsise püsielupaik (KLO3000049)
Andi metsise püsielupaik (KLO3000617)
Koikküla metsise püsielupaik (KLO3000062)
Vanaveski metsise püsielupaik (KLO3000074)
Koemetsa metsise püsielupaik (KLO3000048)
Mõdriku-Roela maastikukaitseala (KLO1000579)
Lümandu metsise püsielupaik (KLO3000745)
Visusti metsise püsielupaik (KLO3000644)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Iidva looduskaitseala (KLO1000240)
Oodsipalu metsise püsielupaik (KLO3000044)
Taarikõnnu LKA, Aruniidu skv. (KLO1100213)
Kõivusaare metsise püsielupaik (KLO3000042)
Ellu metsise püsielupaik (KLO3001191)
Siiraku looduskaitseala (KLO1000573)
Karumölle metsise püsielupaik (KLO3000652)
Oti metsise püsielupaik (KLO3000637)
Mukri looduskaitseala (KLO1000742)
Endla looduskaitseala (KLO1000174)
Rubina looduskaitseala (KLO1000192)
Saarjõe maastikukaitseala (KLO1000254)
Tammissaare metsise püsielupaik (KLO3000642)
Parika looduskaitseala (KLO1000190)
Ristikivi metsise püsielupaik (KLO3000040)
Vea metsise püsielupaik (KLO3000643)
Ess-soo maastikukaitseala (KLO5000015)
Põrgujärve metsise püsielupaik (KLO3000051)
Kiisli metsise püsielupaik (KLO3000634)
Haavakannu looduskaitseala (KLO1000673)
Kauru metsise püsielupaik (KLO3000633)
Vahelaane metsise püsielupaik (KLO3000073)
Laisi metsise püsielupaik (KLO3000050)
Lodja metsise püsielupaik (KLO3000660)
Purtsi metsise püsielupaik (KLO3000071)
Jamsi metsise püsielupaik (KLO3000059)
Viluvere metsise püsielupaik (KLO3000669)
Kabala metsise püsielupaik (KLO3000061)
Timmase looduskaitseala (KLO1000108)
Rihma metsise püsielupaik (KLO3000750)
Võhunõmme metsise püsielupaik (KLO3000631)
Vabriku metsise püsielupaik (KLO3000668)
Vikipalu metsise püsielupaik (KLO3000754)
Ratva metsise püsielupaik (KLO3000039)
Rangu metsise püsielupaik (KLO3000232)
Alajõe metsise püsielupaik (KLO3000026)
Timmase LKA, Metsa skv. (KLO1100653)
Kaisma hoiuala (KLO2000245)
Riisa metsise püsielupaik (KLO3000667)
Annamõisa metsise püsielupaik (KLO3000645)
Kuresilma metsise püsielupaik (KLO3000224)
Soontaga looduskaitseala (KLO1000264)
Kuru metsise püsielupaik (KLO3000035)
Karja metsise püsielupaik (KLO3000618)
Kärsu metsise püsielupaik (KLO3000659)
Sakussaare metsise püsielupaik (KLO3000640)
Vaharujärve metsise püsielupaik (KLO3000753)
Maapaju looduskaitseala (KLO1000314)
Reastvere metsise püsielupaik (KLO3000638)
Orkjärve looduskaitseala (KLO1000249)
Konuvere metsise püsielupaik (KLO3000223)
Niinsoni looduskaitseala (KLO1000546)
Sadramõtsa LKA, Sadramõtsa skv. (KLO1101775)
Kildemaa metsise püsielupaik (KLO3000657)
Vaki metsise püsielupaik (KLO3000111)
Nõlva metsise püsielupaik (KLO3000230)
Võllaskatku metsise püsielupaik (KLO3000756)
Kõrvemaa metsise püsielupaik (KLO3000105)
Kahvena looduskaitseala (KLO1000191)
Karula rahvuspark (KLO1000242)
Kõnnumaa maastikukaitseala (KLO1000505)
Rohe metsise püsielupaik (KLO3000639)
Vanaõue maastikukaitseala (KLO1000743)
Kiikla metsise püsielupaik (KLO3000032)
Taarikõnnu LKA, Selja skv. (KLO1100212)
Koiva metsise püsielupaik (KLO3000063)
Lasa metsise püsielupaik (KLO3000065)
Kuresoo metsise püsielupaik (KLO3000034)
Tündre LKA, Paluora skv. (KLO1101123)
Vila metsise püsielupaik (KLO3000630)
Loibu metsise püsielupaik (KLO3000744)
Aidu metsise püsielupaik (KLO3000632)
Kõnnumaa-Väätsa metsise püsielupaik (KLO3000104)
Maalema metsise püsielupaik (KLO3000107)
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala (KLO1000598)
Kädva metsise püsielupaik (KLO3000225)
Prandi looduskaitseala (KLO1000326)
Mustla-Nõmme metsise püsielupaik (KLO3000108)
Virna metsise püsielupaik (KLO3000076)
Laiusevälja metsise püsielupaik (KLO3000636)
Tudulinna raba metsise püsielupaik (KLO3000041)
Vilbu metsise püsielupaik (KLO3000075)
Mõttuse metsise püsielupaik (KLO3000068)
Keretü looduskaitseala (KLO1000668)
Lebavere-Rünga metsise püsielupaik (KLO3000621)
Kullimaa metsise püsielupaik (KLO3000241)
Orelluuska metsise püsielupaik (KLO3000477)
Kõrve metsise püsielupaik (KLO3000742)
Taarikõnnu LKA, Laianiidu skv. (KLO1100214)
Villike metsise püsielupaik (KLO3000053)
Sirtsi looduskaitseala (KLO1000076)
Väänikvere metsise püsielupaik (KLO3000077)
Taarikõnnu looduskaitseala (KLO1000058)
Tagametsa looduskaitseala (KLO1000698)
Vaharu koldja selaginelli püsielupaik (KLO3002640)
Tolkuse looduskaitseala (KLO1000332)
Parmu looduskaitseala (KLO1000413)
Soo-otsa looduskaitseala (KLO1000568)
Massiaru metsise püsielupaik (KLO3001189)
Nigula looduskaitseala (KLO1000213)
Hino maastikukaitseala (KLO1000171)
Lavassaare looduskaitseala (KLO1000645)
Kaasiksoo metsise püsielupaik (KLO3000029)
Kernu metsise püsielupaik (KLO3000103)
Ohepalu looduskaitseala (KLO1000230)
Sookuninga looduskaitseala (KLO1000317)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Pikva metsise püsielupaik (KLO3000748)
Aesoo metsise püsielupaik (KLO3000649)
Oonurme metsise püsielupaik (KLO3000038)
Taarikõnnu LKA, Põrguraba skv. (KLO1100061)
Ruila looduskaitseala (KLO1000163)
Karisöödi metsise püsielupaik (KLO3000046)
Mustraba metsise püsielupaik (KLO3000662)
Lintsi metsise püsielupaik (KLO3000106)
Avaste looduskaitseala (KLO1000464)
Nihu metsise püsielupaik (KLO3000069)
Niinsoni LKA, Niinsoni skv. (KLO1100703)
Linnuraba looduskaitseala (KLO1000247)
Kauksi metsise püsielupaik (KLO3000031)
Jussi I metsise püsielupaik (KLO3000740)
Nõlvasoo metsise püsielupaik (KLO3000231)
Padakõrve looduskaitseala (KLO1000252)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Nõva looduskaitseala (KLO1000660)
Mustjõe metsise püsielupaik (KLO3000067)
Välgi looduskaitseala (KLO1000226)
Araste metsise püsielupaik (KLO3000220)
Arvila metsise püsielupaik (KLO3000027)
Jõevärava metsise püsielupaik (KLO3000741)
Vaharujärve metsise püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3100937)
Uljaste metsise püsielupaik (KLO3000629)
Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265)
Lõmmelu metsise püsielupaik (KLO3000227)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentKeskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 "Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine" ja keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a määruse nr 12 "Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" muutmine SELETUSKIRI
Seotud dokumentKeskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine
Seotud dokument "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)