Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Läänemaa Suursoo maastikukaitseala (KLO1000124)Väljad: peida ,kuva
NimiLäänemaa Suursoo maastikukaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000124
Ala staatuskaitsealune
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)9906,9
Siseveekogude pindala (ha)397,4
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüpsoomaastik
Maastikulised väärtusedsookooslus
IseloomustusLäänemaa Suursoo maastikukaitseala asub Harju- ja Lääne maakonnas Padise, Nõva ja Lääne-Nigula vallas. Kaitseala loodi 1981. aastal sookaitsealana. Kaitseala eesmärk on Läänemaa Suursoo soostiku ja sealsete kaitsealuste looma- ja taimeliikide kaitse. Ligi 17730 ha suurusest Läänemaa Suursoost moodustab kaitseala inimtegevusest suhteliselt puutumatu osa, vaid servaaladel olevaid madalsoid on kohati kuivendatud. Praeguseks on kaitseala loodeosas välja kujunenud Eestis ainulaadne maastik, kus vaheldub nõmm ja raba. Suursood läbib Vihterpalu jõgi. Kaitseala loodeosas paiknevad Mustjärv ja Tänavjärv. Läänemaa Suursoo keskosa madal- ja siirdesood on ühed Eesti paremini säilinud selle elupaigatüübi esindajad. Kaitseala on kasvupaigaks mitmetele kaitsealustele taimeliikidele ning elu- ja rändepeatuspaigaks paljudele kaitsealustele loomaliikidele. Kaitseala pindala on 10304,3 ha. Läänemaa Suursoos on esindatud soomaastike kõik kolm põhitüüpi: madalsoo, siirdesoo ning kõrgsoo e raba. Haruldastest liikidest leidub kaitsealal nõmmluga, rabaluga, madal luga, koldjas selaginell, tume nokkhein. Kuna ala on piisavalt inimtegevusest eraldatud elavad Suursoos mitmed inimpelglikud loomaliigid – hundid, ilvesed, karu, saarmas. Esineb ka kärpi, nirki ja teisi enamlevinud liike põtra, rebast, lindudest – teder, sookurg, põldrüüt, tikutaja, soo-loorkull, kaljukotkas jne. Suured põlengualad Vihterpalu-Nõva piirkonnas, suurenenud tulekahjude esinemine tingitud külastatavuse suurenemisest.
Kaitse eesmärgi kirjeldusLäänemaa Suursoo maastikukaitseala eesmärk on:
1) Lääne-Eestile tüüpilise soostiku kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisa liikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide kaitse. Need liigid on: raudkull (Accipiter nisus), sinikael-part (Anas platyrhynchos ), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr ( Caprimulgus europaeus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio ), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja ( Numenius phaeopus), herilaseviu (Pernis apivorus), rüüt ( Pluvialis apricaria), händkakk (Strix uralensis), tumetilder ( Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder ( Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus), sookurg (Grus grus) ja teder (Tetrao tetrix);
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide ja II lisas nimetatud liikide elupaikade kaitse. Need elupaigad ja liigid on: metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liiva-alade vähetoitelised järved (3110), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad nõmmed (4030), sinihelmikakooslused (6410), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120*), siirde- ja õõtsiksood (7140), lääne-mõõkrohuga lubjarikkad madalsood (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ja saarmas (Lutra lutra).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Lääne-Harju vald, Hatu küla
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Änglema küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hindaste küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuijõe küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nõmmemaa küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Seljaküla küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vaisi küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Variku küla
Pildid: peida ,kuva
vihterpalu jõe äärne lammimets
Laane-sõnajalad Läänemaa Suursoos Foto: 12.05.2001 Uudo Timm
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelSuursoo-Leidissoo loodusala EE0040202
Suursoo-Leidissoo linnuala EE0040202
Suursoo-Leidissoo EE069
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudTänavjärv VEE2028300
Lepajõgi VEE1103500
Vihterpalu jõgi VEE1101700
Hindaste järv VEE2028600
Veskijärv (Nõva Veskijärv) VEE2028400
Veskijõgi VEE1103600
Sooltsu kraav VEE1102900
Näkujärv VEE2028410
Vädama oja VEE1103200
Pilli järv VEE2028200
Mustjärv (Vädama Mustjärv) VEE2028500
Piirsalu jõgi VEE1102100
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCircaetus gallicus (madukotkas)
Crex crex (rukkirääk)
Accipiter gentilis (kanakull)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Lutra lutra (saarmas)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Cygnus cygnus (laululuik)
Tringa glareola (mudatilder)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Lyrurus tetrix (teder)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Bubo bubo (kassikakk)
Falco columbarius (väikepistrik)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Accipiter nisus (raudkull)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Tringa erythropus (tumetilder)
Dryocopus martius (musträhn)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Tetrao urogallus (metsis)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Grus grus (sookurg)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Strix uralensis (händkakk)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidLäänemaa Suursoo MKA, Tänavjärve skv. (KLO1100288)
Läänemaa Suursoo MKA, Mustjärve skv. (KLO1100289)
Läänemaa Suursoo MKA, Sooristi pv. (KLO1100884)
Läänemaa Suursoo MKA, Hindaste pv. (KLO1100291)
Läänemaa Suursoo MKA, Karuste skv. (KLO1100877)
Läänemaa Suursoo MKA, Valgeristi pv. (KLO1100290)
Läänemaa Suursoo MKA, Vihterpalu pv. (KLO1100292)
Läänemaa Suursoo MKA, Pillijärve pv. (KLO1100293)
Läänemaa Suursoo MKA, Kõrgeraba skv. (KLO1100878)
Läänemaa Suursoo MKA, Inka skv. (KLO1100885)
Läänemaa Suursoo MKA, Väljaraba skv. (KLO1100881)
Läänemaa Suursoo MKA, Linnuraba skv. (KLO1100880)
Läänemaa Suursoo MKA, Jõe pv. (KLO1100883)
Läänemaa Suursoo MKA, Veskijärve pv. (KLO1100882)
Läänemaa Suursoo MKA, Leotusraba skv. (KLO1100879)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a määrus nr 186 Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 1999. a määruse nr 98 «Maamaksu korrigeerimine Läänemaa Suursoo ja Nõva maastikukaitsealadel» kehtetuks tunnistamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a korraldus nr 439 Maamaksu korrigeerimine Läänemaa Suursoo maastikukaitsealal
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määrus nr 198 Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 198 "Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokument VV 06. aprilli 1999. a määrus nr 123 Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määruse nr 4 "Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument VV 16. märtsi 1999. a määrus nr 98 Maamaksu korrigeerimine Läänemaa Suursoo ja Nõva maastikukaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrus nr. 4 Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Seotud dokumentHaapsalu raj. TSN TK otsus nr 45 10.06.1959 Looduskaitse organiseerimisest Haapsalu rajoonis
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Suursoo-Leidissoo hoiuala, Leidissoo looduskaitseala, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala, Kiritse must-toonekure püsielupaikade ja Suursoo metsise püsielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025
Kaitsekorralduskava Suursoo-Leidissoo hoiuala, Leidissoo looduskaitseala, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala, Kiritse must-toonekure püsielupaikade ja Suursoo metsise püsielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025