Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Tudusoo looduskaitseala (KLO1000277)Väljad: peida ,kuva
NimiTudusoo looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000277
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)4706,9
Siseveekogude pindala (ha)42
On maksusoodustusJah
IseloomustusTudusoo looduskaitseala asub Lääne-Virumaal Laekvere ja Vinni vallas. Kaitseala on loodud loodusmetsade, rabamaastike ning kaitsealuste liikide (must toonekurg, kalakotkas, valgeselg-kirjurähn, metsis, lendorav, saarmas jt) kaitseks. Kaitseala sood on moodustunud madalaveeliste järvede ja allikaliste alade soostumisel. Turba paksus küündib 6,5 meetrini. Ala põhjaosas, laukarohke raba keskel asub liigivaese elustikuga 25,7 ha pindalaga 2,5-5 m sügavune Tudu järv. Punakaspruuni veega järv toitub peamiselt sademetest ja soovetest. Praeguse looduskaitseala piirides tehti looduskaitsega algust 1976. aastal, kui moodustati pruunkarude reservaat. 1997. aastal moodustati Tudusoo maastikukaitseala. Kaitseala pindala on 4748,9 ha.

Kaitseala on moodustatud Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee 17. märtsi 1976. a otsusega nr 71 pruunkarude kaitseks moodustatud looduskaitse reservaadi, Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee 11. detsembri 1978. a otsusega nr 198 kaitse alla võetud maastiku üksikobjekti Tudu Järvesoo ja ENSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 moodustatud Tudu-Järvesoo ja Luusaare sookaitsealade, Lääne-Viru Maavalitsuse 30. aprilli 1992. a määrusega nr 84 «Kaitstavate linnu- ja loomaliikide elupaikade kaitserežiimidest» alusel moodustatud kolme kaitstava linnu- ja loomaliigi elupaiga ning Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 1997. a määrusega nr 206 «Tudusoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» kaitse alla võetud maastikukaitseala baasil.
Kaitse eesmärgi kirjeldusTudusoo looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) I ja II kategooria kaitsealuste liikide ning väiketülli (Charadrius dubius), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), suurkoovitaja (Numenius arquata), punajalg-tildri (Tringa totanus), heletildri (Tringa nebularia), väänkaela (Jynx torquilla), väike-kirjurähni (Dendrocopos minor), õõnetuvi (Columba oenas), kuradi-sõrmkäpa (Dactylorhiza maculata), soo-neiuvaiba (Epipactis palustris), hariliku ungrukolla (Huperzia selago) ja roomava öövilke (Goodyera repens), mis kõik on III kategooria kaitsealused liigid, kaitse;
2) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide - herilaseviu (Pernis apivorus), tedre (Tetrao tetrix), sookure (Grus grus), soo-loorkulli (Circus pygargus), rukkiräägu (Crex crex), rüüdi (Pluvialis apricaria), mudatildri (Tringa glareola), händkaku (Strix uralensis), öösorri (Caprimulgus europaeus), hallrähni (Picus canus), musträhni (Dryocopus martius), nõmmelõokese (Lullula arborea), vööt-põõsalinnu (Sylvia nisoria), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja laanepüü (Bonasa bonasia), kes kõik on ühtlasi III kategooria kaitsealused linnuliigid, ning teiste direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide, kes on ühtlasi I või II kategooria kaitsealused linnuliigid, kaitse;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide ja II lisas nimetatud liikide elupaikade - huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), looduslikus seisundis rabade (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiLääne-Viru maakond, Vinni vald, Alekvere küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Paasvere küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Palasi küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Rasivere küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Suigu küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Tammiku küla
Pildid: peida ,kuva
Laudtee
Tudu järv
RMK metsamajad
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelTudusoo loodusala EE0060209
Tudu EE078
Tudusoo linnuala EE0060209
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudAnguse jõgi VEE1073100
Peressaare kraav VEE1060500
Tudu järv VEE2034300
Purtse jõgi VEE1068200
Punasoo oja VEE1057900
(Järvesoo laugas) VEE2034390
(Järvesoo laugas) VEE2034380
Saunakünka kraav VEE1073101
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksPicoides tridactylus (laanerähn)
Crex crex (rukkirääk)
Accipiter gentilis (kanakull)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Goodyera repens (roomav öövilge)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Tringa nebularia (heletilder)
Tringa glareola (mudatilder)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Columba oenas (õõnetuvi)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Picus canus (hallpea-rähn)
Lyrurus tetrix (teder)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Pteromys volans (lendorav)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Dactylorhiza maculata (kuradi-sõrmkäpp)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Dryocopus martius (musträhn)
Jynx torquilla (väänkael)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Huperzia selago (harilik ungrukold)
Charadrius dubius (väiketüll)
Daphne mezereum (harilik näsiniin)
Tetrao urogallus (metsis)
Grus grus (sookurg)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Strix uralensis (händkakk)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidTudusoo LKA, Peressaare skv. (KLO1100957)
Tudusoo LKA, Küüska skv. (KLO1100955)
Tudusoo LKA, Järvesoo skv. (KLO1100965)
Tudusoo LKA, Udriku skv. (KLO1100960)
Tudusoo LKA, Luusaare skv. (KLO1100963)
Tudusoo LKA, Saunakünka skv. (KLO1100958)
Tudusoo LKA, Kõrve skv. (KLO1100964)
Tudusoo LKA, Alekvere skv. (KLO1100954)
Tudusoo LKA, Pasti skv. (KLO1100956)
Tudusoo LKA, Punasoo skv. (KLO1100962)
Tudusoo LKA, Tudusilla skv. (KLO1100959)
Tudusoo LKA, Tudusoo pv. (KLO1100961)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. oktoobri 2006. a korraldus nr 555 Maamaksu korrigeerimine Tudusoo looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. oktoobri 2006. a määrus nr 222 Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 1999. a määruse nr 136 «Maamaksu korrigeerimine Ebavere, Emumäe, Kallukse, Kellavere, Viitna, Tudusoo maastikukaitsealadel ning Luusika, Ohepalu ja Paadenurme ...
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruse nr 72 "Tudusoo looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määrus nr 72 Tudusoo looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument VV 11. augusti 1999. a määrus nr 244 Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 1997. a määruse nr 206 "Tudusoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument VV 15. aprilli 1999. a määrus nr 136 Maamaksu korrigeerimine Ebavere, Emumäe, Kallukse, Kellavere, Viitna, Tudusoo maastikukaitsealadel ning Luusika, Ohepalu ja Paadenurme looduskaitsealadel
Seotud dokument VV 23. oktoobri 1997. a määrus nr 206 Tudusoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentLääne-Viru MV määrus nr 84 Kaitstavate linnu- ja loomaliikide elupaikade kaitsereziimidest
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Tudusoo loodus- ja linnuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
KaitsekorralduskavaTudusoo linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava