Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Tuhu looduskaitseala (KLO1000664)Väljad: peida ,kuva
NimiTuhu looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000664
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)3917,5
Siseveekogude pindala (ha)9,7
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüpsoomaastik
Maastikulised väärtusedsookooslus
IseloomustusTuhu maastikukaitseala asub Läänemaal Hanila ja Lihula ning Pärnumaal Koonga ja Varbla vallas. Kaitseala on loodud 1981. aastal Tuhu soo ja sealsete kaitsealuste liikide kaitseks. Kaitsealused linnuliigid: metsis, sookurg, teder jt. Kaitsealused taimeliigid: Malaxis paludosa, Liparis loeselii, Daphne mezereum, Dactylorhiza incarnata, Epipavtis palustris. Kaitseala pindala on 3729,4 ha.

Turism: Matkarada vaatetorniga
Kaitse eesmärgi kirjeldusTuhu looduskaitseala eesmärk on kaitsta:
1) eluslooduse mitmekesisust, looduslikke soo- ja metsakooslusi ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), soo-loorkull (Circus pygargus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), laanerähn (Picoides tridactylus), rüüt (Pluvialis apricaria), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix) ja mudatilder (Tringa glareola);
4) kaitsealuseid linnuliike ja nende elupaiku. Need liigid on hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);
5) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud taimeliike soohiilakat (Liparis loeselii) ja eesti soojumikat (Saussurea alpina subsp. esthonica) ning nende kasvukohti;
6) kaitsealuseid taimeliike ja nende kasvukohti. Need liigid on mustpeasammal (Catoscopium nigritum), kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida), harilik ungrukold (Huperzia selago), väike käopõll (Listera cordata) ja harilik porss (Myrica gale).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Kiska küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kunila küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Käru küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Linnuse küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nurmsi küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Oidrema küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paimvere küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Peantse küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tuhu küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelTuhu loodusala EE0040214
Tuhu-Kesu linnuala EE0040208
Tuhu-Kesu EE054
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudTuudi jõgi VEE1117900
Tuti kraav VEE1118200
Nimi teadmata VEE2063160
Kuitsa oja VEE1118000
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksMyrica gale (harilik porss)
Platanthera bifolia (kahelehine käokeel)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Dactylorhiza maculata (kuradi-sõrmkäpp)
Crex crex (rukkirääk)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Gymnadenia conopsea (harilik käoraamat)
Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp)
Listera ovata (suur käopõll)
Lagopus lagopus (rabapüü)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Orchis militaris (hall käpp)
Dactylorhiza fuchsii (vööthuul-sõrmkäpp)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Lanius excubitor (hallõgija)
Tetrao urogallus (metsis)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Grus grus (sookurg)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Lyrurus tetrix (teder)
Dactylorhiza maculata subsp. maculata (kuradi-sõrmkäpp)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (täpiline sõrmkäpp)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Buteo buteo (hiireviu)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidTuhu LKA, Torgu soo skv. (KLO1101747)
Tuhu LKA, Tuudi raba skv. (KLO1101748)
Tuhu LKA, Tuhu pv. (KLO1101745)
Tuhu LKA, Tuhu soo skv. (KLO1101746)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a korraldus nr 82 Maamaksu korrigeerimine Tuhu maastikukaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määrus nr 106 Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokumentMääruse "Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri" (terviktekst) SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a korraldus nr 319-k Maamaksu korrigeerimine Tuhu maastikukaitsealal (kehtetu)
Seotud dokument VV 02. novembri 1999. a määrus nr 332 Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava