Liikide andmete kuvamine

Liik: Accipiter gentilis (kanakull)Väljad: peida ,kuva
TüüpKaitsealune liik
Nimi ladina kAccipiter gentilis
Nimi eesti kkanakull
Nimi inglise kNorthern Goshawk
RühmLinnud
KaitsekategooriaII kategooria
KirjeldusKanakull on üks levinumaid kullilisi maailmas, kes esineb nii Euraasias kui ka Põhja-Ameerika okasmetsavööndis. Eestis on kanakull peamiselt paikne liik, vaid väike osa lindudest (peamiselt noored) lendab lõunapoolsetele aladele.

Eestis pesitseb kanakull nii loodusmaastikus kui ka metsatukkadega vahelduvas kultuurmaastikus, üksikuid paare on meil registreeritud aga ka suuremates linnametsades. Kanakull viibib pesa juures juba hilistalvel, kui paar alustatab pesa ehitamist ja korrastamist ning isaslinnud toovad oma paarilisele pesapaika saaki. Pesitsuspuistu suurus on positiivses seoses pesa asustatusega. Pesa rajatakse keskmiselt >80 aasta vanusesse okaspuistusse ning see paikneb 350 m kaugusel metsaservast ning noorest metsast. Munemist alustatakse aprilli esimesel poolel. Kodupiirkonna maastikus on metsa keskmiselt 51%, avamaastikku 29% ning üleminekulisi metsaalasid 11%. Kodupiirkonna suuruse võib ulatuda 10-25 km2, kuid see võib olla alahinnatud.

Eesti punase nimestiku järgi (2008) on kohalik asurkond hinnatud ohulähedasse seisundisse ning liik on arvatud Looduskaitse seaduse alusel II kategooria kaitsealuste liikide hulka. Eestis on kanakulli arvukus 1990-ndate aastate algusest alates tugevalt langenud (>50%) ning arvukust hinnatakse 300-500 haudepaarini. Euroopas on pesitseva asurkonna suuruseks hinnatud 160 000 - 210 000 paarini ning üldist populatsiooni trendi mõõdukalt suurenevaks (10-50%). Euroopa Liidu liikmesriikides on populatsiooni suuruseks hinnatud (2004) 46 000 - 70 000 tuhat paari ning arvukust mõõdukalt langevaks (10-50%).

Kanakulli peamiselt ohustavateks teguriteks on pesapaikade hävinemine, toitumisalade kvaliteedi langus ja pesitsusaegne häirimine. Pesapaiga kaitseks tuleb pesa või pesade ümber moodustada sihtkaitsevöönd, mis peaks hõlmama vähemalt 5 ha vähemalt 60-aastast metsa; kui vanem metsaala on suurem, kaasatakse see sihtkaitsevööndisse vähemalt 300 m ulatuses järgides metsaeraldisi või looduslikke piire. Pesitsusaegse häirimise vältimiseks tuleks sobiva pesitsuspuistuga piirnev noorem mets kaasata piiranguvööndina ca 300 m ulatuses järgides metsaeraldisi või looduslikke piire. Kanakulli kaitset on võimalik ühendada mitmete teiste metsaliikide kaitsega, millest olulisemad on metsakanalised, kotkad ja must-toonekurg

Eelneva põhjal on liigi kaitse-eeldusteks väikese arvukuse tõttu haruldus ning ohutegurite kriitilise mõju tõttu ohustatus.
Liigi ohustatuse hinnang4. Ohualdis (25.03.2019)
Ohutegurite kirjeldusKanakulli arvukus vähenes sajandivahetusel ilmselt mitme asjaolu koosmõjus: põllumajanduse allakäiguga kaasnes mitme kultuurmaastiku saakobjekti arvukuse langus, samal ajal kahanes loodusmaastiku saakobjektide (metsakanaliste) arvukus, metsaraie intensiivistumisega vähenes kanakullile pesitsemiseks ja saagijahiks sobiva vanametsa hulk ning võisid suureneda häirimine ja kisklus. Need tegurid mõjutavad Eesti kanakulli-asurkonda kindlasti ka edaspidi (Väli 2018).
Liigi tegevuskavaKanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava
Kanakull_tk_2015
Pildid: peida ,kuva
Kanakull, autor: Martin Käsper, 20.08.2012
Kanakull, autor: Sulev Śvilponis, 11.10.2012
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealused alad, kus on kaitse eesmärgiksLimu kanakulli püsielupaik (KLO3002749)
Valmaotsa kanakulli püsielupaik (KLO3000703)
Anija LKA, Anija skv. (KLO1100100)
Rannaküla kanakulli püsielupaik (KLO3000702)
Niibi kanakulli püsielupaik (KLO3002755)
Kesknõmme looduskaitseala (KLO1000236)
Elva kanakulli püsielupaik (KLO3002737)
Änglema kanakulli püsielupaik (KLO3002773)
Nursi kanakulli püsielupaik (KLO3000757)
Keeri kanakulli püsielupaik (KLO3001664)
Silla kanakulli püsielupaik (KLO3002765)
Massiaru hoiuala (KLO2000297)
Nurtu-Nõlva kanakulli püsielupaik (KLO3001667)
Läänemaa Suursoo maastikukaitseala (KLO1000124)
Otepää hoiuala (KLO2000117)
Vardja kanakulli püsielupaik (KLO3001662)
Tudusoo looduskaitseala (KLO1000277)
Varesmäe kanakulli püsielupaik (KLO3000693)
Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala (KLO1000548)
Adila kanakulli püsielupaik (KLO3002733)
Haavametsa kanakulli püsielupaik (KLO3000709)
Peederga kanakulli püsielupaik (KLO3002759)
Mäeküla hoiuala (KLO2000280)
Jööri must-toonekure püsielupaik (KLO3001951)
Tõnumaa kanakulli püsielupaik (KLO3002769)
Urissaare hoiuala (KLO2000289)
Nabala-Tuhala looduskaitseala (KLO1000634)
Kobru kanakulli püsielupaik (KLO3001658)
Konnamets kanakulli püsielupaik (KLO3000721)
Purdi kanakulli püsielupaik (KLO3002761)
Allika kanakulli püsielupaik (KLO3002735)
Kangruselja kanakulli püsielupaik (KLO3002741)
Veisjärve kanakulli püsielupaik (KLO3000719)
Juba kanakulli püsielupaik (KLO3002739)
Naruski kanakulli püsielupaik (KLO3000695)
Kirikuraba looduskaitseala (KLO1000618)
Paabo kanakulli püsielupaik (KLO3000697)
Hullo kanakulli püsielupaik (KLO3001665)
Arupää kanakulli püsielupaik (KLO3002736)
Kärevere looduskaitseala (KLO1000600)
Reikama kanakulli püsielupaik (KLO3002762)
Vilimeeste kanakulli püsielupaik (KLO3000718)
Sanga looduskaitseala (KLO1000320)
Ihasalu kanakulli püsielupaik (KLO3002738)
Tänassilma kanakulli püsielupaik (KLO3002770)
Krootuse kanakulli püsielupaik (KLO3001668)
Mukri looduskaitseala (KLO1000742)
Kiili kanakulli püsielupaik (KLO3000683)
Paatsa kanakulli püsielupaik (KLO3002757)
Sultsi kanakulli püsielupaik (KLO3002766)
Kähu kanakulli püsielupaik (KLO3000713)
Kiusumetsa hoiuala (KLO2000242)
Hirla kanakulli püsielupaik (KLO3000685)
Palu kanakulli püsielupaik (KLO3000711)
Nõmme-Mustamäe MKA, Nõmme-Mustamäe pv. (KLO1100670)
Kaagvere kanakulli püsielupaik (KLO3000708)
Tali kanakulli püsielupaik (KLO3000692)
Konnopera kanakulli püsielupaik (KLO3000712)
Kodaramäe kanakulli püsielupaik (KLO3000700)
Tarakvere kanakulli püsielupaik (KLO3002768)
Poka kanakulli püsielupaik (KLO3000716)
Mõtsu kanakulli püsielupaik (KLO3002753)
Kesknõmme LKA, Kesknõmme skv. (KLO1101872)
Kuulmajärve LKA, Kuulmajärve skv. (KLO1101999)
Toolse kanakulli püsielupaik (KLO3000684)
Nepstemurru looduskaitseala (KLO1000750)
Tagamõisa hoiuala (KLO2000332)
Kuulmajärve looduskaitseala (KLO1000749)
Nulga looduskaitseala (KLO1000719)
Külaaseme kanakulli püsielupaik (KLO3000707)
Vihi kanakulli püsielupaik (KLO3001976)
Ahijärve kanakulli püsielupaik (KLO3002734)
Karula rahvuspark (KLO1000242)
Otepää looduspark (KLO1000559)
Vanaõue maastikukaitseala (KLO1000743)
Sõrve looduskaitseala (KLO1000758)
Meeri kanakulli püsielupaik (KLO3000706)
Pitsalu kanakulli püsielupaik (KLO3000687)
Vääna kanakulli püsielupaik (KLO3000678)
Lubja kanakulli püsielupaik (KLO3002750)
Roobaka kanakulli püsielupaik (KLO3002763)
Kirmsi LKA, Kirmsi skv. (KLO1101987)
Tüki kanakulli püsielupaik (KLO3000705)
Metsküla kanakulli püsielupaik (KLO3001666)
Kirmsi looduskaitseala (KLO1000744)
Kivijärve kanakulli püsielupaik (KLO3001663)
Viruvere kanakulli püsielupaik (KLO3001670)
Vana-Kuuste looduskaitseala (KLO1000710)
Tade kanakulli püsielupaik (KLO3002767)
Keretü looduskaitseala (KLO1000668)
Päidre kanakulli püsielupaik (KLO3000717)
Kaave kanakulli püsielupaik (KLO3000681)
Ohtu kanakulli püsielupaik (KLO3002756)
Sirtsi looduskaitseala (KLO1000076)
Leetva kanakulli püsielupaik (KLO3002747)
Antsioja kanakulli püsielupaik (KLO3000720)
Karjaküla kanakulli püsielupaik (KLO3000682)
Kunila kanakulli püsielupaik (KLO3001660)
Luiska kanakulli püsielupaik (KLO3002751)
Piiri kanakulli püsielupaik (KLO3002760)
Katase kanakulli püsielupaik (KLO3002742)
Tihu looduskaitseala (KLO1000310)
Surjupera kanakulli püsielupaik (KLO3001669)
Tilga looduskaitseala (KLO1000745)
Koolma kanakulli püsielupaik (KLO3000694)
Kuusemaa kanakulli püsielupaik (KLO3001659)
Kloogaranna kanakulli püsielupaik (KLO3002744)
Sahamaa kanakulli püsielupaik (KLO3000686)
Lavassaare looduskaitseala (KLO1000645)
Puujala kanakulli püsielupaik (KLO3000691)
Ohepalu looduskaitseala (KLO1000230)
Lennuvälja kanakulli püsielupaik (KLO3000688)
Uruste kanakulli püsielupaik (KLO3000774)
Pilkuse maastikukaitseala (KLO1000099)
Ristna kanakulli püsielupaik (KLO3001661)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Mätasselja kanakulli püsielupaik (KLO3002754)
Nulga LKA, Kaljupealse skv. (KLO1101833)
Avaste looduskaitseala (KLO1000464)
Koki kanakulli püsielupaik (KLO3002745)
Purtsi kanakulli püsielupaik (KLO3000710)
Soosaare kanakulli püsielupaik (KLO3000715)
Kuningakopli kanakulli püsielupaik (KLO3000722)
Lehtsaare kanakulli püsielupaik (KLO3000714)
Kutja kanakulli püsielupaik (KLO3000690)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Laiksaare kanakulli püsielupaik (KLO3002746)
Kooraste 1 kanakulli püsielupaik (KLO3000698)
Kaunissaare kanakulli püsielupaik (KLO3002743)
Restu kanakulli püsielupaik (KLO3000723)
Võrevere kanakulli püsielupaik (KLO3002772)
Märjamaa järtade maastikukaitseala (KLO1000243)
Mustjõe kanakulli püsielupaik (KLO3002752)
Anija looduskaitseala (KLO1000461)
Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265)
Jägala kanakulli püsielupaik (KLO3002740)
Kooraste 2 kanakulli püsielupaik (KLO3000699)
Karussaare kanakulli püsielupaik (KLO3000704)
Palu kanakulli püsielupaik (KLO3002758)
Selgase kanakulli püsielupaik (KLO3002764)
Võnsi kanakulli püsielupaik (KLO3002771)