Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Agusalu looduskaitseala (KLO1000599)Väljad: peida ,kuva
NimiAgusalu looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000599
Ala staatusendine kaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)11030,1
Siseveekogude pindala (ha)31,8
On maksusoodustusJah
IseloomustusAgusalu looduskaitseala asub Eesti suurima, Puhatu soostiku lõunaosas. Kaitseala on loodud 1981.a. piirkonnale iseloomulike inimtegevusest vähemõjustatud soomassiivide ja nendega seotud metsakoosluste ning haruldaste liikide kaitseks. Soo on tekkinud Ürg-Peipsi järve luidetevaheliste järvealade ning osaliselt ka mineraalmaa soostumisel. Kaitsealal asub kaks jäänukjärve. Agusalu soo omapäraks on ida-läänesuunaliste palumännikutega kõrgete, kitsaste liivaseljandike (kriivade) vaheldumine väikeste rabadega. Lagedaid väikerabasid ümbritsevad siirdesoolised alad või märjad ubalehe-villpea õõtsiksood. Siin on hästi jälgitavad soo kõik arengustaadiumid madalsoost rabani. Soostik on põline meri- ja kaljukotka, metsise ning rabapüü eluala. Agusalu on jõhvikavarudelt üks rikkamaid soid Eestis. Kaitseala pindala on 11061,9 ha.

Kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Mustela lutreola, Rana arvalis.

Pesitsevad liigid: Aquila chrysaetos, Caprimulgus europeaus, Ciconia nigra, Dryocopus martius, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Lanius collurio, Pandion haliaetus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola. (K.Möller 1998)
Kaitse eesmärgi kirjeldusAgusalu looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) säilitada, uurida ja tutvustada Alutagusele iseloomulikke inimtegevusest vähe mõjutatud soomassiive, nendega seotud metsakooslusi ning tagada kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse;
2) kaitsta liike, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas. Nendest liikidest neli kuuluvad I kaitsekategooria liikide hulka, järvekaur (Gavia arctica), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), laanerähn (Picoides tridactylus), metsis (Tetrao urogallus), sooräts (Asio flammeus) ja valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos) on ühtlasi II kaitsekategooria liigid ning hallrähn (Picus canus), händkakk (Strix uralensis), laanepüü (Bonasa bonasia), mudatilder (Tringa glareola), musträhn (Dryocopus martius), nõmmelõoke (Lullula arborea), punaselg-õgija (Lanius collurio), rüüt (Pluvialis apricaria), sookurg (Grus grus), soo-loorkull (Circus pygargus), teder (Tetrao tetrix), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva) ja öösorr (Caprimulgus europaeus) on ühtlasi III kaitsekategooria liigid;
3) kaitsta II kaitsekategooria liiki – kanakulli (Accipiter gentilis);
4) kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: huumustoitelised järved ja järvikud (3160)3, rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavad okasmetsad (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ning lammi-lodumetsad (91E0*).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Agusalu küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Alajõe küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Imatu küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Jaama küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kaatermu küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kamarna küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Karjamaa küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Katase küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kivinõmme küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuru küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pootsiku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Remniku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Smolnitsa küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Sälliku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Uusküla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Vasknarva küla
Pildid: peida ,kuva
Agusalu lka ametlik kaart
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelAgusalu EE0070102
Agusalu 3EE016
Agusalu loodusala EE0070171
Agusalu EE081
Agusalu linnuala EE0070171
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksPicoides tridactylus (laanerähn)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Accipiter gentilis (kanakull)
Dryocopus martius (musträhn)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Asio flammeus (sooräts)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Tringa glareola (mudatilder)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Tetrao urogallus (metsis)
Grus grus (sookurg)
Calidris pugnax (tutkas)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Lyrurus tetrix (teder)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Picus canus (hallpea-rähn)
Strix uralensis (händkakk)
Gavia arctica (järvekaur)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidAgusalu LKA, Kivinõmme pv. (KLO1101344)
Agusalu LKA, Imatu skv. (KLO1101337)
Agusalu LKA, Kullamäe skv. (KLO1101339)
Agusalu LKA, Liivaküla skv. (KLO1101347)
Agusalu LKA, Heinasoo skv. (KLO1101336)
Agusalu LKA, Repna skv. (KLO1101341)
Agusalu LKA, Kamarna pv. (KLO1101343)
Agusalu LKA, Kuivassaare-Kassisaare skv. (KLO1101338)
Agusalu LKA, Feodorisoo skv. (KLO1101335)
Agusalu LKA, Tuusna pv. (KLO1101345)
Agusalu LKA, Remniku skv. (KLO1101340)
Agusalu LKA, Valgesoo skv. (KLO1101342)
Agusalu LKA, Väleda pv. (KLO1101346)
Agusalu LKA, Sinoi-Kiiseli skv. (KLO1101348)
Agusalu LKA, Järvekalda oja skv. (KLO1101349)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 152 "Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 152 Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Agusalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokument VV 21. juuli 1999. a määrus nr 223 Vabariigi Valitsuse 13. novembri 1997. a määruse nr 217 "Agusalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument VV 04. detsembri 1998. a määrus nr 269 Maamaksu korrigeerimine Agusalu, Järvevälja, Kivinõmme, Ontika, Oru pargi, Smolnitsa ja Vaivara maastikukaitsealadel ning Muraka ja Paadenurme looduskaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 13. novembri 1997. a. määrus nr. 217 Agusalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Agusalu looduskaitseala ning Kamarna ja Ongassaare metsise püsielupaikade (Agusalu linnu- la loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024
Kaitsekorralduskava Agusalu looduskaitseala ning Kamarna ja Ongassaare metsise püsielupaikade (Agusalu linnu- la loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024