Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Muraka looduskaitseala (KLO1000536)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedsookooslus
Maastiku tüüpsoomaastik
Ala staatusendine kaitsealune
Kaitsekorra alus2007.05.09 Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 135
Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000536
NimiMuraka looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)14025,9
Siseveekogude pindala (ha)32,8
Kaitse eesmärgi kirjeldusMuraka looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) kaitsta, säilitada, uurida ning tutvustada Eesti ühte suuremat loodusmaastikukompleksi - Muraka soostikku ja põliseid loodusmetsi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) kaitsta liike, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas. Nendest liikidest kaks kuuluvad I kaitsekategooria liikide hulka, kassikakk (Bubo bubo), laanerähn (Picoides tridactylus), metsis (Tetrao urogallus), sarvikpütt (Podiceps auritus) ja valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos) kuuluvad II kaitsekategooria liikide hulka ning herilaseviu (Pernis apivorus), händkakk (Strix uralensis), laanepüü (Bonasa bonasia), mudatilder (Tringa glareola), musträhn (Dryocopus martius), punaselg-õgija (Lanius collurio), rüüt (Pluvialis apricaria), roo-loorkull (Circus aeruginosus), sookurg (Grus grus), soo-loorkull (Circus pygargus), teder (Tetrao tetrix), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), välja-loorkull (Circus cyaneus), värbkakk (Glaucidium passerinum) ja öösorr (Caprimulgus europaeus) on III kaitsekategooria liigid;
3) kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
4) kaitsta nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liike - harilikku lendoravat (Pteromys volans), kes kuulub ühtlasi I kaitsekategooria liikide hulka, ning männisinelast ehk ebasüsikut (Boros schneideri), väike-punalamesklast (Cucujus cinnaberinus), juus-kiilsirbikut (Dichelyma capillaceum), kaunist kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja soohiilakat (Liparis loeselii), mis on ühtlasi II kaitsekategooria liigid.
IseloomustusMuraka looduskaitseala asub Ida-Virumaal Iisaku, Lüganuse, Mäetaguse ning Tudulinna vallas. Osa Muraka soostikust võeti kaitse alla 1938. aastal Ratva rabareservaadina. 1957. aastal loodi Muraka raba keeluala. Oma praegustes piirides on kaitseala 1997. aastast. Kaitse-eesmärgiks on Eesti ühe suurema loodusmaastikukompleksi — Muraka soostiku — sealsete soode, loodusmetsade ja kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Muraka looduskaitseala on elupaigaks mitmetele kaitstavatele loomaliikidele (lendorav, kaljukotkas ja must-toonekurg), samuti kasvab seal I kategooriasse kuuluv taimeliik, lehitu pisikäpp. Oma rikka linnustikuga kuulub Muraka looduskaitseala Eesti väärtuslikemate linnualade hulka. Muraka looduskaitseala on üks rahvusvahelise tähtsusega märgaladest (Ramsari ala). Samuti omab ta piirkonnas suurt veekaitselist tähtsust. Kaitseala pindala on 14058,7 ha.
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses:Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses
http://xgis.maaamet.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Alliku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Arvila küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kellassaare küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Lõpe küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Oonurme küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Roostoja küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Sälliku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Taga-Roostoja küla
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lipu küla
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Tarumaa küla
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Virunurme küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelMuraka linnuala EE0070172
Muraka EE080
Muraka loodusala EE0070103
Muraka looduskaitseala 3EE006
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud(Muraka raba laugas) VEE2024240
Ratva järv VEE2024200
(Muraka raba laugas) VEE2024220
(Muraka raba laugas) VEE2024210
(Muraka raba laugas) VEE2024260
(Muraka raba laugas) VEE2024230
(Muraka raba laugas) VEE2024270
(Muraka raba laugas) VEE2024250
(Muraka raba laugas) VEE2024280
Murakaraba kraav (Veskoja) VEE1068800
Parvetuskraav VEE1059500
Kaukvere jõgi VEE1060200
Härjaoja VEE1059700
Tagajõgi VEE1059900
Lemmaku peakraav VEE1059400
Saksoja VEE1059800
Tarumaa peakraav (Jürioja) VEE1069000
Mäetaguse jõgi VEE1059200
Arvila kraav VEE1069200
Ojamaa jõgi VEE1068700
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksBubo bubo (kassikakk)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Tetrao urogallus (metsis)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Strix uralensis (händkakk)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Tringa glareola (mudatilder)
Dryocopus martius (musträhn)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Grus grus (sookurg)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Tetrao tetrix (teder)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Pteromys volans (lendorav)
Boros schneideri (männisinelane)
Cucujus cinnaberinus (väike-punalamesklane)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Dichelyma capillaceum (juus-kiilsirbik)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Calidris pugnax (tutkas)
Järgnevad kaitstavad aladAlutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidMuraka LKA, Arvila skv. (KLO1100168)
Muraka LKA, Leterma skv. (KLO1100173)
Muraka LKA, Härjaoja skv. (KLO1100169)
Muraka LKA, Kaukvere skv. (KLO1100171)
Muraka LKA, Raja soo skv. (KLO1100179)
Muraka LKA, Tarumaa skv. (KLO1100185)
Muraka LKA, Metsaküla pv. (KLO1100175)
Muraka LKA, Roostoja pv. (KLO1100182)
Muraka LKA, Ratvajärvesoo skv. (KLO1100181)
Muraka LKA, Rajasoo pv. (KLO1101310)
Muraka LKA, Arvila pv. (KLO1100167)
Muraka LKA, Heinassaare skv. (KLO1100170)
Muraka LKA, Härjaoja pv. (KLO1101307)
Muraka LKA, Kõrveotsa skv. (KLO1101295)
Muraka LKA, Leterma pv. (KLO1100172)
Muraka LKA, Lipu soo skv. (KLO1101296)
Muraka LKA, Matkasoo skv. (KLO1100174)
Muraka LKA, Metsküla skv. (KLO1101297)
Muraka LKA, Muraka raba skv. (KLO1100176)
Muraka LKA, Palkmetsa skv. (KLO1100177)
Muraka LKA, Pasti skv. (KLO1100178)
Muraka LKA, Ratva raba skv. (KLO1100180)
Muraka LKA, Roostoja skv. (KLO1101300)
Muraka LKA, Ruutu pv. (KLO1100183)
Muraka LKA, Rüütli skv. (KLO1101303)
Muraka LKA, Saarevälja skv. (KLO1100184)
Muraka LKA, Suuressaare skv. (KLO1100166)
Muraka LKA, Taga-Roostoja pv. (KLO1101313)
Muraka LKA, Treieri skv. (KLO1101305)
Muraka LKA, Varessaare skv. (KLO1100165)
Pildid: peida ,kuva
Lipu raba Foto: J. Lepiksaar Eesti Loodus 1/1936
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 135 "Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 135 Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Muraka looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokument VV 11. augusti 1999. a määrus nr 247 Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 1997. a määruse nr 43 "Muraka looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument VV 04. detsembri 1998. a määrus nr 269 Maamaksu korrigeerimine Agusalu, Järvevälja, Kivinõmme, Ontika, Oru pargi, Smolnitsa ja Vaivara maastikukaitsealadel ning Muraka ja Paadenurme looduskaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 1997. a määrus nr. 43 Muraka looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Muraka looduskaitseala ja Muraka loodusala püsielupaikade kaitsekorralduskava 2012-2014
Kaitsekorralduskava Muraka looduskaitseala ja Muraka loodusala püsielupaikade kaitsekorralduskava 2012-2014
Kaitsekorralduskava Muraka LKA ja Muraka loodusala püsielupaikade kaitsekorralduskava 2015-2017
Kaitsekorralduskava Muraka LKA ja Muraka loodusala püsielupaikade kaitsekorralduskava 2015-2017