Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Mullutu-Loode hoiuala (KLO2000322)Väljad: peida ,kuva
Ala staatusendine kaitsealune
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitsekorra alus2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
KKR koodKLO2000322
Maamaksu protsent50
NimiMullutu-Loode hoiuala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)4125,3
Siseveekogude pindala (ha)1095,3
Kaitse eesmärgi kirjeldusMullutu-Loode hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannikulõugaste (1150*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), sarvikpütt (Podiceps auritus), hüüp (Botaurus stellaris), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), rabahani (Anser fabalis), hallhani (Anser anser), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull (Circus aeruginosus), teder (Tetrao tetrix), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik (Porzana porzana), rukkirääk (Crex crex), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), kiivitaja (Vanellus vanellus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), mudatilder (Tringa glareola), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), mustviires (Chlidonias niger), musträhn (Dryocopus martius), väike-kirjurähn (Dendrocopus minor), hänilane (Motacilla flava), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio).
Tüüphoiuala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses:Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses
http://xgis.maaamet.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Hirmuste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Karida küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kogula küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõrkküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Laheküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mändjala küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mullutu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Nasva alevik
Saare maakond, Saaremaa vald, Paevere küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Parila küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tõlli küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Ulje küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Vennati küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelMullutu EE065
Mullutu-Loode linnuala EE0040444
Mullutu-Loode loodusala EE0040443
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudKalaaugu jõgi VEE1166501
Kurgu VEE1165303
Ärgessoo järv VEE2087700
Suurlaht / Kellamäe laht VEE2088600
Mullutu laht VEE2088610
Nimi teadmata VEE2088660
Nimi teadmata VEE2086830
Nimi teadmata VEE2086820
Nimi teadmata VEE2088650
Nimi teadmata VEE2088680
Nimi teadmata VEE2088640
Nimi teadmata VEE2086810
Nimi teadmata VEE2088690
Paadla laht VEE2086800
Nimi teadmata VEE2088630
Vägara laht VEE2088620
Nimi teadmata VEE2087010
Kaalupi laht VEE2087000
Kärla jõgi VEE1165400
Nasva jõgi VEE1165300
Pühajõgi VEE1166000
Mullutu kraav VEE1700023
Irase jõgi VEE1166500
Kogula peakraav (Kogula jõgi) VEE1166300
Kortsisoo oja (Liikopi oja) VEE1166400
Nimi teadmata VEE4718700
Rohuniidi kraav VEE1166301
Asub saarel (saartel)Saaremaa
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksPodiceps cristatus (tuttpütt)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Botaurus stellaris (hüüp)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Anser fabalis (rabahani)
Anser anser (hallhani)
Anas penelope (viupart)
Anas strepera (rääkspart)
Anas crecca (piilpart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Anas acuta (soopart)
Anas querquedula (rägapart)
Anas clypeata (luitsnokk-part)
Aythya ferina (punapea-vart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Bucephala clangula (sõtkas)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Mergus serrator (rohukoskel)
Mergus merganser (jääkoskel)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Tetrao tetrix (teder)
Rallus aquaticus (rooruik)
Porzana porzana (täpikhuik)
Crex crex (rukkirääk)
Fulica atra (lauk)
Grus grus (sookurg)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Tringa glareola (mudatilder)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Larus ridibundus (naerukajakas)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Sterna paradisaea (randtiir)
Chlidonias niger (mustviires)
Dryocopus martius (musträhn)
Dendrocopos minor (väike-kirjurähn)
Motacilla flava (hänilane)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Sylvia nisoria (vööt-põõsalind)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Seletuskiri Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2021. a määrusele nr 37 "Mullutu-Loode looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 16. aprill 2021. a määrus nr 36 "Mullutu-Loode looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Mullutu-Loode hoiuala, Loode tammiku, Linnulahe, Loodenina ranna ning Mullutu, Nasva ja Loode merikotka püsielupaikade kaitsekorralduskava 2015-2024
Kaitsekorralduskava Mullutu-Loode hoiuala, Loode tammiku, Linnulahe, Loodenina ranna ning Mullutu, Nasva ja Loode merikotka püsielupaikade kaitsekorralduskava 2015-2024
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava