Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Ropka-Ihaste looduskaitseala (KLO1000633)Väljad: peida ,kuva
NimiRopka-Ihaste looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000633
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)670,9
Siseveekogude pindala (ha)119,7
On maksusoodustusJah
Kaitse eesmärgi kirjeldusKaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Ropka-Ihaste luhta kui olulist lindude rändepeatus- ja pesitsuspaika;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lamminiidud (6450) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) nende liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas ja milleks on tiigilendlane (Myotis dasycneme), tõugjas (Aspius aspius), hink (Cobitis taenia), võldas (Cottus gobio), vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus), emaputk (Angelica palustris), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis);
4) nende liikide elupaiku, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas ja milleks on tutkas (Philomachus pugnax), hüüp (Botaurus stellaris), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikehuik (Porzana parva), rohunepp (Gallinago media), väikekajakas (Larus minutus), mustviires (Chlidonias niger), soopart ehk pahlsaba-part (Anas acuta), rukkirääk (Crex crex), täpikhuik (Porzana porzana) ja mudatilder (Tringa glareola);
5) rändlinnuliikide luitsnokk-pardi (Anas clypeata), viupardi (Anas penelope), sinikael-pardi (Anas platyrhynchos), rägapardi (Anas querquedula), suur-laukhane (Anser albifrons), rabahane (Anser fabalis), tuttvardi (Aythya fuligula), laugu (Fulica atra), naerukajaka (Larus ridibundus), kiivitaja (Vanellus vanellus), rooruigi (Rallus aquaticus) ja hallpõsk-püti (Podiceps grisegena) elupaiku;
6) pehme koeratubaka (Crepis mollis), aasnelgi (Dianthus superbus), valge vesiroosi (Nymphaea alba), ahtalehise ängelheina (Thalictrum lucidum), siberi võhumõõga (Iris sibirica), värvi-paskheina (Serratula tinctoria) ja künnapuu (Ulmus laevis) kasvukohti;
7) tiigikonna (Rana lessonae), rabakonna (Rana arvalis) ja rohukonna (Rana temporaria) elupaiku.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiTartu maakond, Kambja vald, Reola küla
Tartu maakond, Kambja vald, Soinaste küla
Tartu maakond, Kastre vald, Aardla küla
Tartu maakond, Kastre vald, Aardlapalu küla
Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelRopka-Ihaste loodusala EE0080313
Ropka-Ihaste linnuala EE0080313
Ropka-Ihaste EE039
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudAardla järv VEE2084600
Nimi teadmata VEE2084680
Nimi teadmata VEE2084470
Porijõgi / Reola jõgi VEE1044400
Savijõgi VEE1023606
Aardla läte VEE4206100
Aardla jõgi VEE1023623
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksChroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Botaurus stellaris (hüüp)
Rana temporaria (rohukonn)
Crex crex (rukkirääk)
Lycaena dispar (suur-kuldtiib)
Angelica palustris (emaputk)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Anser fabalis (rabahani)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Serratula tinctoria (värvi-paskhein)
Tringa glareola (mudatilder)
Dytiscus latissimus (laiujur)
Cobitis taenia (hink)
Porzana porzana (täpikhuik)
Iris sibirica (siberi võhumõõk)
Dianthus superbus (aasnelk)
Crepis mollis (pehme koeratubakas)
Thalictrum lucidum (ahtalehine ängelhein)
Cottus gobio (võldas)
Aythya fuligula (tuttvart)
Fulica atra (lauk)
Anas acuta (soopart)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Aspius aspius (tõugjas)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Rallus aquaticus (rooruik)
Spatula querquedula (rägapart)
Chlidonias niger (mustviires)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Calidris pugnax (tutkas)
Ulmus laevis (künnapuu)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Pelophylax lessonae (tiigikonn)
Nymphaea alba (valge vesiroos)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Mareca penelope (viupart)
Zapornia parva (väikehuik)
Rana arvalis (rabakonn)
Gallinago media (rohunepp)
Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidRopka-Ihaste LKA, Aardla järve skv. (KLO1101493)
Ropka-Ihaste LKA, Ropka skv. (KLO1101495)
Ropka-Ihaste LKA, Ihaste skv. (KLO1101496)
Ropka-Ihaste LKA, Poldri pv. (KLO1101492)
Ropka-Ihaste LKA, Anne pv. (KLO1101494)
Ropka-Ihaste LKA, Aardlapalu pv. (KLO1101497)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2014. a määruse nr 162 "Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" seletuskiri
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2014. a määrus nr 162 "Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokumentKeskkonnaministri 25. augusti 2004. a käskkiri nr 776 "Natura 2000 aladel olevate kaitsealade moodustamise korraldamine"
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Ropka-Ihaste looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Ropka-Ihaste looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Ropka-Ihaste looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Ropka-Ihaste looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava