Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Kasari jõgi VEE1107000Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusOsaliselt avalik
KKR koodVEE1107000
Kood1107000
NimiKasari jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Avalik veekogu Vigala jõe suudmest kuni merre suubumiseni (Veeseadus §23, RT I, 22.02.2019, 1)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 3210 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 3213,1 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)3213,1
Valgala suurusüle 25 km²
Lätte kohanimiRapla maakond, Kohila vald, Rabivere küla
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)134,5
Suubla kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Kirikuküla
Suubub veekogusseMatsalu laht VEE3323040
Suubumise tüüpSuubumine merre
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiHarju maakond, Saue vald, Kustja küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Allikotsa küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kasari küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kastja küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keskküla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rõude küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Jõeääre küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kelu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirbla küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirikuküla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kloostri küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Mõisimaa küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Penijõe küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rannu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Seira küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Uluste küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vanamõisa küla
Rapla maakond, Kohila vald, Adila küla
Rapla maakond, Kohila vald, Rabivere küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Hiietse küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Käbiküla küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Kohatu küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Lestima küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Lümandu küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Mõraste küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Napanurga küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Paeküla küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Pajaka küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Purga küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Russalu küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Sipa küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Teenuse küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Tolli küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Urevere küla
Rapla maakond, Rapla vald, Kelba küla
Rapla maakond, Rapla vald, Ohulepa küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudLuhakraav VEE1107005
Käntu kraav VEE1110300
Penijõgi VEE1117700
Kelba peakraav VEE1107100
Pihali kraav VEE1107200
Tuudi jõgi VEE1117900
Jutapere jõgi VEE1107400
Sipa oja VEE1108800
Joonaoja VEE1108900
Napanurga oja VEE1107900
Kõveroja VEE1107300
Vardi jõgi VEE1107500
Ellamaa oja (Põldmäe jõgi) VEE1108200
Vanamõisa jõgi VEE1116100
Kiisaoja (Kiisa oja) VEE1117600
Õeruma oja VEE1110000
Seira peakraav VEE1107001
Märjamaa peakraav (Soema oja) VEE1109000
Allika jõgi (Allikujõgi) VEE1115900
Liivi jõgi VEE1116600
Konnaveski jõgi VEE1108000
Kõrre kraav VEE1107004
Põldre kraav VEE1108700
Urevere oja VEE1109500
Vigala jõgi VEE1110400
Härjaoja VEE1109300
Keskküla kraav VEE1107007
Pühajõgi VEE1109200
Luiste jõgi VEE1109800
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Laastre paisjärv VEE2034230
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidLinnuraba looduskaitseala (KLO1000247)
Pajaka tammik (KLO1200387)
Pajaka maastikukaitseala (KLO1000328)
Matsalu rahvuspark (KLO1000300)
Pajaka-Vardi hoiuala (KLO2000191)
Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa) (KLO2000257)
Kohatu hoiuala (KLO2000177)
Käntu-Kastja hoiuala (Rapla) (KLO2000182)
Paeküla hoiuala (KLO2000189)
Matsalu RP, Kasari luha ja rannaniitude skv. (KLO1100243)
Matsalu RP, Matsalu siselahe ja roostike skv. (KLO1100249)
Pajaka MKA, Pajaka skv. (KLO1101163)
Linnuraba LKA, Linnuraba pv. (KLO1100859)
Matsalu RP, Jõgede skv. (KLO1100242)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentKalapääsude seire. Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)“ toetust saanud projektide efektiivsuse hindamine
Seotud dokument Veeseaduse § 23. Avalikud veekogud
Seotud dokument Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokumentKasari jõel paiknevate Laastre paisu kalapääsu rajamise keskkonnamõju hindamise aruanne.
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 58 Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord
Seotud dokument Kalapüügieeskiri. Vabariigi valitsuse 9. mai 2003. a määrus nr 144. TERVIKTEKST
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Veeseaduse § 5. Avalikud veekogud
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.