Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kahtla-Kübassaare hoiuala (KLO2000309)Väljad: peida ,kuva
NimiKahtla-Kübassaare hoiuala
On registriobjektJah
KKR koodKLO2000309
Ala staatuskaitsealune
Tüüphoiuala
Maismaa pindala (ha)2766,8
Siseveekogude pindala (ha)543,9
On maksusoodustusJah
Maamaksu protsent50
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitse eesmärgi kirjeldusKahtla-Kübassaare hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurannikute (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), sarvikpütt (Podiceps auritus), kormoran (Phalacrocorax carbo), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), tõmmuvaeras(Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull(Circus aeruginosus), lauk (Fulica atra), sookurg(Grus grus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), mustsaba-vigle(Limosa limosa), punajalg-tilder (Tringa totanus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas(Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), räusktiir (Sterna caspia), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), nõmmelõoke(Lullula arborea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), punaselg-õgija(Lanius collurio).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Asva küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kakuna küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kanissaare küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kungla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõiguste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõrkvere küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kübassaare küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Laevaranna küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Muraja küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mustla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mägi-Kurdla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Randvere küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Ruhve küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Saareküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Saaremetsa küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Unguma küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Viltina küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Välta küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKahtla-Kübassaare loodusala EE0040412
Väinameri EE067
Väinameri 207
Kahtla-Kübassaare EE0040411
Kahtla-Kübassaare EE063
Kahtla-Kübassaare linnuala EE0040412
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudVõhkse peakraav VEE1173400
Nimi teadmata VEE2073120
Saastna laht VEE2071960
Kolli laht VEE3420000
Kiudu jõgi VEE1172600
Nimi teadmata VEE2073150
Ulle lõpp VEE3424030
Liivi lahe avaosa VEE3400100
Saanalaht VEE2071900
Kõiguste lahe avaosa VEE3417010
Maadevahe jõgi VEE1173300
Vihu jõgi VEE1172900
Kõiguste lahe siseosa VEE3417020
Nimi teadmata VEE2080110
Muraja laht VEE3424020
Kunnati laht VEE3417030
Undu laht VEE2078730
Persulaht VEE2080500
Nimi teadmata VEE2072960
Nimi teadmata VEE2071970
Udriku lahe idaosa VEE3424010
Liivi laht VEE3400000
Kuke peakraav VEE1173000
Nimi teadmata VEE2081420
Nimi teadmata VEE2073160
Nimi teadmata VEE2080010
Väikesilm VEE2071950
Nimi teadmata VEE2073130
Nimi teadmata VEE2072950
Nimi teadmata VEE2081410
Nimi teadmata VEE2073140
Lubi auk VEE2073300
Väike-Muraja lõpp VEE2073110
Muraja lõpp VEE2073100
Massilaht VEE2080000
Saastna allikas VEE4718001
Rangela laht VEE2081400
Oogilaht VEE2081510
Arjulaht VEE2072910
Tepu laht VEE3419000
Kõllupõhi VEE3423000
Purme abaja VEE2082010
Kiudu laht VEE3421000
Unguma jõgi VEE1172700
Ruhve - Kübassaare meri VEE3418000
Kalmelõpp VEE2072600
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
nimetu
Pitklaid
Anulaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Suurlaid
nimetu
Rohunasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Atuka laid
nimetu
nimetu
nimetu
Tepu kare
Rooglaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Väike Kasvaed
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Pitklaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Paerahu
nimetu
Väike Harklaid
nimetu
Kivinasu
nimetu
nimetu
Varikasäär
Alumine nasu
nimetu
nimetu
nimetu
Pauvanasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kunnati laid
nimetu
nimetu
Valkkare
nimetu
nimetu
nimetu
Veistelaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Suur Viirelaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Pitknasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Pihanasv
Suur Poldilaid
nimetu
nimetu
Latikalaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Ülemine nasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Harklaid
nimetu
Väike Lembrilaid
nimetu
Rooglaid
nimetu
nimetu
nimetu
Kõrgelaid
nimetu
nimetu
Mustnasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kerdinasv
nimetu
nimetu
nimetu
Saaremaa
nimetu
nimetu
nimetu
Rooglaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Lembrilaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Paelaid
Kadagasäär
nimetu
Aavilaid
nimetu
nimetu
Kõrgelaid
nimetu
nimetu
Seanina nasu
Iranasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Viirelaid
nimetu
Mandujürnalaid
Oitmelaid
nimetu
nimetu
Kivinasu
nimetu
Nabralaid
Rusulaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Tuudinasu
nimetu
nimetu
nimetu
Rampsilaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Rooglaid
nimetu
Aadjalaid
nimetu
nimetu
Liivasäär
Sääreotsa nasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Siianasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Äbanina nasu
nimetu
nimetu
Udriku laid
Säärelaid
Süsimäe nasu
nimetu
nimetu
Kivinasu
nimetu
Väike Poldilaid
Ussipealaid
Riiassilma laid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Täkunasu
Virmalaid
nimetu
nimetu
nimetu
Paelaid
nimetu
Kullikare
nimetu
nimetu
Pulgalaid
nimetu
nimetu
nimetu
Anekäbr
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Tõõdilaid
nimetu
Püistenasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kalganasv
nimetu
nimetu
Väike Viirelaid
Kare
nimetu
Ärmbu nasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kirjunasu
nimetu
Kõversäär
Veonasu
nimetu
nimetu
Ristinasu
nimetu
nimetu
Tõllaskivi nasu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Silmalaid
nimetu
nimetu
Loomalaid
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksChroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Mergus merganser (jääkoskel)
Hydroprogne caspia (räusk)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Mareca strepera (rääkspart)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Larus canus (kalakajakas)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Bucephala clangula (sõtkas)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Anser anser (hallhani)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Somateria mollissima (hahk)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Clangula hyemalis (aul)
Sternula albifrons (väiketiir)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Phalacrocorax carbo (kormoran)
Aythya fuligula (tuttvart)
Fulica atra (lauk)
Aythya ferina (punapea-vart)
Anas acuta (soopart)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Mergus serrator (rohukoskel)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Grus grus (sookurg)
Spatula querquedula (rägapart)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Mareca penelope (viupart)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidPõndi kask (KLO4000808)
Koogila kivi (KLO4000957)
Veske saar (KLO4000805)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kahtla-Kübassaare hoiuala, Kübassaare maastikukaitseala, Muraja merikotka püsielupaiga ja Ruhve merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Kahtla-Kübassaare hoiuala, Kübassaare maastikukaitseala, Muraja merikotka püsielupaiga ja Ruhve merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2013-2022