Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Reopalu jõgi VEE1125100Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1125100
Kood1125100
NimiReopalu jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 140 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 142,1 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)142,1
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)27,6
Suubub veekogussePärnu jõgi VEE1123500
Suubumise järk1
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)114
Suubumise tüüpSuubumine paremalt
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiJärva maakond, Paide linn, Eivere küla
Järva maakond, Paide linn, Paide linn
Järva maakond, Paide linn, Prääma küla
Järva maakond, Paide linn, Viraksaare küla
Järva maakond, Paide linn, Võõbu küla
Järva maakond, Türi vald, Poaka küla
Järva maakond, Türi vald, Reopalu küla
Järva maakond, Türi vald, Röa küla
Järva maakond, Türi vald, Saueaugu küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudKotku peakraav VEE1125400
Leedu peakraav VEE1125500
Otiku peakraav VEE1125300
Võõbu peakraav VEE1125200
Epu kraav VEE1125115
Metsaserva kraav VEE1125116
Prääma kraav VEE1125101
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidVäätsa looduskaitseala (KLO1000145)
Pärnu jõe hoiuala (Järva) (KLO2000025)
Lintsi metsise püsielupaik (KLO3000106)
Kõrvemaa metsise püsielupaik (KLO3000105)
Kõnnumaa-Väätsa metsise püsielupaik (KLO3000104)
Kõnnumaa-Väätsa metsise püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3100073)
Väätsa LKA, Saaremäe skv. (KLO1101122)
Kõrvemaa metsise püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3100075)
Lintsi metsise püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3100077)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.