Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Tihu looduskaitseala (KLO1000310)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2007.01.11 Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määrus nr 12
Tihu looduskaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000310
NimiTihu looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)1351,8
Siseveekogude pindala (ha)55
Kaitse eesmärgi kirjeldusTihu looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) vähese inimmõjuga loodusmetsade, soode, jõe ja järvede ning Limneamere-aegsete pinnavormide kaitse, luitemetsade säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse;
2) liigi, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ning mis on ühtlasi I kaitsekategooria liik, kaitse;
3) elupaigatüüpide, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas, kaitse. Need elupaigatüübid on: metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91DO*);
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi I kaitsekategooria liik, ning II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II kaitsekategooria liik, elupaikade kaitse.
IseloomustusTihu looduskaitseala asub kolme lahustükina Hiiumaal Emmaste, Hiiu ning Käina vallas. Kaitseala on loodud 1962. aastal moodustatud Tihu järve ornitoloogilise keeluala, Vanajõe oru geoloogilise keeluala ja Õngu haruldaste liikide kasvukoha baasil. Maastikukaitseala ülesandeks on Limneamereaegsete pinnavormide, nendel kujunenud loodusmaastike, Hiiumaa suurimate järvede (Tihu järved), loodusmetsade ning kaitsealuste liikide kaitseks. Kaitsealal leidub mitmeid kaitsealuseid taime- ja loomaliike (Meri- ja kalakotkas (http://www.bka.hiiuloodus.ee/kaitsealad.html) (I kat), kassikakk, hüüp, apteegikaan, sookäpp, kõdu-koralljuur, väike käopõll, harilik jugapuu, laialehine neiuvaip). Kaitseala pindala on 1406,9 ha.
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses:Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses
http://xgis.maaamet.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Jõesuu küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kiivera küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Leigri küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Männamaa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Õngu küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sülluste küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelTihu loodusala EE0040120
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudKeskmine järv (Tihu Keskmine järv) VEE2051310
Tihu järv VEE2051300
Kolmas järv (Tihu Kolmas järv) VEE2051320
Mardihansu laht VEE3229000
Vanajõgi VEE1162600
Tihu kraav VEE1160900
Õngu jõgi VEE1162500
Alal asuvad ürglooduse objektidTihu järvestik
Vanajõe org luidete vahel
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksHaliaeetus albicilla (merikotkas)
Mustela lutreola (euroopa naarits)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Bubo bubo (kassikakk)
Botaurus stellaris (hüüp)
Grus grus (sookurg)
Accipiter gentilis (kanakull)
Amblystegium riparium (kallas-tömpkaanik)
Hirudo medicinalis (apteegikaan)
Taxus baccata (harilik jugapuu)
Pinguicula alpina (alpi võipätakas)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Cladium mariscus (lääne-mõõkrohi)
Hammarbya paludosa (sookäpp)
Eelnevad kaitstavad aladTihu maastikukaitseala (KLO1000307)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidTihu LKA, Tihu järvede skv. (KLO1101066)
Tihu LKA, Õngu skv. (KLO1101065)
Tihu LKA, Leemeti skv. (KLO1101063)
Tihu LKA, Tihu skv. (KLO1101211)
Tihu LKA, Vanajõe skv. (KLO1101064)
Asub saarel (saartel)Hiiumaa
Pildid: peida ,kuva
Leemeti mäed Foto:15.06.2000 U.Timm
Vanajõgi Foto:13.10.2000 U.Timm
Vanajõgi Foto:13.10.2000 U.Timm
Ürgmets Vanajõel Foto: 13.10.2000 Uudo Timm
Tihu mets2
Tihu mets
Oja
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määruse nr 12 "Tihu looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määrus nr 12 Tihu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument VV 10. novembri 1998. a määrus nr 254 Maamaksu korrigeerimine Kallaste, Kukka, Käina lahe - Kassari, Luidja, Sarve ja Tihu maastikukaitsealadel ning Pihla -Kaibaldi ja Tahkuna looduskaitsealadel
Seotud dokument Tihu (kehtetu), Vaivara ja Kallukse (kehtetu) maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 12. mai 1998. a määrus nr 102 Tihu (kehtetu), Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr.70 Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr 6 20.09.1961 Looduskaitsest Hiiumaa rajoonis
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Tihu looduskaitseala, Vanajõe euroopa naaritsa püsielupaiga ja Vanajõe hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Kaitsekorralduskava Tihu looduskaitseala, Vanajõe euroopa naaritsa püsielupaiga ja Vanajõe hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava