Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Lõve jõgi VEE1173500Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1173500
Kood1173500
NimiLõve jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 159 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 160,2 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)160,2
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)32
Suubub veekogusseOessaare laht VEE2078700
Suubumise tüüpSuubumine seisuveekogusse
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Haeska küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Jõelepa küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kangrusselja küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kaubi küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Koidula küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Lööne küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Luulupe küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Matsiranna küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Oessaare küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Piila küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Sakla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tõrise küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Väljaküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala alevik
Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala-Ariste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Vanalõve küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudPetikraav VEE1173501
Sambliku kraav VEE1173700
Aadu kraav VEE1173800
Jalastu kraav VEE1173600
Jõetaguse oja VEE1174000
Rääguoja VEE1174100
Kangrusselja kraav VEE1174200
Lööne peakraav (Köörika jõgi) VEE1173900
Sakla peakraav VEE1174300
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidLaidevahe looduskaitseala (KLO1000512)
Vanalõve hoiuala (KLO2000233)
Siiksaare-Oessaare hoiuala (KLO2000330)
Laidevahe LKA, Siiksaare pv. (KLO1100192)
Laidevahe LKA, Sandla skv. (KLO1100186)
SaaredSaaremaa
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Kalapüügieeskiri. Vabariigi valitsuse 9. mai 2003. a määrus nr 144. TERVIKTEKST
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.