Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Emajõgi VEE1023600Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalik
KKR koodVEE1023600
Kood1023600
NimiEmajõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Avalik veekogu (Veeseadus RT I 1994, 40, 655; § 5)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 9740 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 9628,1 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)9628,1
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Lähte veekoguVõrtsjärv VEE2083800
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)147,3
Suubub veekogussePeipsi järv VEE2075600
Suubumise järk0
Suubumise tüüpSuubumine seisuveekogusse
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiTartu maakond, Elva vald, Nasja küla
Tartu maakond, Elva vald, Palupõhja küla
Tartu maakond, Elva vald, Poriküla
Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla
Tartu maakond, Elva vald, Teilma küla
Tartu maakond, Elva vald, Verevi küla
Tartu maakond, Elva vald, Vihavu küla
Tartu maakond, Kambja vald, Soinaste küla
Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla
Tartu maakond, Kastre vald, Kaagvere küla
Tartu maakond, Kastre vald, Mäksa küla
Tartu maakond, Kastre vald, Sarakuste küla
Tartu maakond, Kastre vald, Vana-Kastre küla
Tartu maakond, Kastre vald, Veskimäe küla
Tartu maakond, Luunja vald, Kabina küla
Tartu maakond, Luunja vald, Kavastu küla
Tartu maakond, Luunja vald, Kikaste küla
Tartu maakond, Luunja vald, Luunja alevik
Tartu maakond, Luunja vald, Sääsekõrva küla
Tartu maakond, Luunja vald, Sava küla
Tartu maakond, Luunja vald, Sirgu küla
Tartu maakond, Luunja vald, Veibri küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Praaga küla
Tartu maakond, Tartu linn, Ilmatsalu küla
Tartu maakond, Tartu linn, Kardla küla
Tartu maakond, Tartu linn, Tähtvere küla
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn
Tartu maakond, Tartu linn, Vorbuse küla
Tartu maakond, Tartu vald, Kämara küla
Tartu maakond, Tartu vald, Kärevere küla
Tartu maakond, Tartu vald, Lammiku küla
Tartu maakond, Tartu vald, Maramaa küla
Tartu maakond, Tartu vald, Õvi küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Vaibla küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudLammikraav VEE1023626
Verevi peakraav VEE1036000
Sangla peakraav VEE1036100
Ilmatsalu jõgi VEE1039000
Karisto oja VEE1038900
Vorbuse kraav VEE1044100
Tähtvere kraav VEE1044300
Amme jõgi VEE1040900
Kossardi oja VEE1040700
Kalli jõgi VEE1050900
Piiroja VEE1044000
Savijõgi VEE1023606
Kitseoja VEE1045900
Murisoo peakraav VEE1044200
Porioja VEE1046000
Teilma peakraav (Teilma oja) VEE1036400
Laeva jõgi VEE1039600
Sääsekõrva oja VEE1047000
Saeveski oja VEE1047100
Porijõgi / Reola jõgi VEE1044400
Elva jõgi VEE1036500
Luutsna jõgi VEE1046100
Kavilda jõgi VEE1036200
Mõra jõgi VEE1045700
Vahi kraav VEE1023609
Tarnakraav VEE1023627
Müta kraav VEE1023629
Tiku kraav VEE1023630
Agali kraav VEE1046900
Tiksoja VEE1023621
Künnapoja VEE1023615
Pedja jõgi VEE1023700
Ahja jõgi VEE1047200
Koolioja VEE1040600
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Luunja järv VEE2084871
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidAlam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624)
Kärevere looduskaitseala (KLO1000600)
Alam-Pedja LKA, Emajõe luha skv. (KLO1101351)
Alam-Pedja LKA, Jõesuu skv. (KLO1101352)
Alam-Pedja LKA, Reku pv. (KLO1101391)
Alam-Pedja LKA, Emajõe-Pedja-Põltsamaa pv. (KLO1101387)
Alam-Pedja LKA, Samblasaare skv. (KLO1100028)
Kärevere LKA, Emajõe pv. (KLO1101379)
Peipsiveere LKA, Koosa skv. (KLO1101437)
Peipsiveere LKA, Kantsi pv. (KLO1101445)
Peipsiveere LKA, Emajõe suudmeala pv. (KLO1101443)
Peipsiveere LKA, Emajõe-Ahja pv. (KLO1101442)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Veeseaduse § 23. Avalikud veekogud
Seotud dokumentKeskkonnaregistri veekogude nimistus Näki paadikanali välja arvamine Emajõe koosseisust ja sellest tulenevalt Emajõe kalda kitsenduste korrigeerimine
Seotud dokumentKeskkonnaregistri veekogude nimistus Emajõe ruumikuju korrigeerimine ja Kabina järve kandmine keskkonnaregistri veekogude nimistusse
Seotud dokument Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokumentEmajõel paiknevate vanajõgede suudmete avamise ja Kärevere paadikanali rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruanne.
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 58 Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Veeseaduse § 5. Avalikud veekogud
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.