Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Mustjõgi VEE1154800Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1154800
Kood1154800
NimiMustjõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Mustjõgi Pärlijõe suudmest suubumiseni Koiva jõkke
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 1820 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 993,5 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)993,5
Valgala suurusüle 25 km²
Lähte veekoguSibula järv VEE2134100
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)94
Suubub veekogusseKoiva jõgi VEE1154200
Suubumise järk1
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)250
Suubumise tüüpSuubumine paremalt
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiValga maakond, Valga vald, Hargla küla
Valga maakond, Valga vald, Kalliküla
Valga maakond, Valga vald, Sooblase küla
Valga maakond, Valga vald, Tsirgumäe küla
Võru maakond, Antsla vald, Ähijärve küla
Võru maakond, Antsla vald, Jõepera küla
Võru maakond, Antsla vald, Kaika küla
Võru maakond, Antsla vald, Kikkaoja küla
Võru maakond, Antsla vald, Litsmetsa küla
Võru maakond, Antsla vald, Luhametsa küla
Võru maakond, Antsla vald, Piisi küla
Võru maakond, Antsla vald, Rimmi küla
Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla
Võru maakond, Rõuge vald, Hürova küla
Võru maakond, Rõuge vald, Hüti küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kallaste küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kangsti küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kõrgepalu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kuutsi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Laossaarõ küla
Võru maakond, Rõuge vald, Matsi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Mõniste küla
Võru maakond, Rõuge vald, Parmupalu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Punsa küla
Võru maakond, Rõuge vald, Sänna küla
Võru maakond, Rõuge vald, Saru küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tsirgupalu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tursa küla
Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla
Võru maakond, Rõuge vald, Viru küla
Võru maakond, Võru vald, Hänike küla
Võru maakond, Võru vald, Kurenurme küla
Seosed: peida ,kuva
Järved, millele on asukohajõeksPikä järv VEE2014370
Rimmi järv VEE2014360
Vana-Roosa järv VEE2137540
Suubuvad veekogudRimmi oja VEE1154845
Kõrgepalu kraav VEE1154813
Tõrvasõoja VEE1154803
Pedäjäoja VEE1154815
Hürova oja VEE1154809
Tootsi oja VEE1154900
Tinu oja VEE1155100
Raudsepa oja VEE1157100
Haki oja VEE1155400
Hurda oja VEE1156800
Kalli oja VEE1159200
Aavi peakraav (Piirikraav) VEE1155000
Konnukraav VEE1154846
Jaama oja VEE1157000
Verioja VEE1156700
Mürinaoja VEE1159600
Tõrvase oja VEE1158900
Lükkä oja VEE1155500
Reedu oja VEE1156900
Ritsiku oja VEE1157300
Vaidva jõgi VEE1158000
Matu oja VEE1155300
Hargla oja VEE1159300
Maru oja VEE1155200
Tõllioja VEE1158600
Ahelo jõgi (Ahli oja) VEE1157400
Pärlijõgi VEE1155700
Peetri jõgi VEE1158700
Kikkaoja VEE1154811
Vungi oja VEE1154807
Kuuraoru oja VEE1154844
Punsa oja VEE1157200
Tsooru oja VEE1156600
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Sibula järv VEE2134100
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidKarula rahvuspark (KLO1000242)
Koiva-Mustjõe maastikukaitseala (KLO1000308)
Koiva-Mustjõe MKA, Koiva konnu skv. (KLO1101074)
Karula RP, Saarjärve skv. (KLO1100799)
Koiva-Mustjõe MKA, Koiva pv. (KLO1101075)
Koiva-Mustjõe MKA, Vaidva skv. (KLO1101081)
Koiva-Mustjõe MKA, Saru skv. (KLO1101080)
Karula RP, Pikässaarõ skv. (KLO1100812)
Karula RP, Jõepera pv. (KLO1100826)
Koiva-Mustjõe MKA, Vaskpalo skv. (KLO1101083)
Karula RP, Kaika pv. (KLO1100825)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.