Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lindi looduskaitseala (KLO1000517)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedsookooslus
Maastiku tüüploodusmaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2019.09.12 Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2019. a määrus nr 80 "Lindi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
KKR koodKLO1000517
NimiLindi looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)1777,9
Siseveekogude pindala (ha)0
Kaitse eesmärgi kirjeldusKaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Lindi soostikku ja väärtuslikke metsakooslusi, ohustatud ja kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsealust liiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja selle elupaika. See liik on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
4) kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Need liigid on harilik jugapuu (Taxus baccata), väike käopõll (Listera cordata), harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), laanerähn (Picoides tridactylus), laanepüü (Bonasa bonasia), sarvikpütt (Podiceps auritus), händkakk (Strix uralensis), värbkakk (Glaucidium passerinum), õõnetuvi (Columba oenas), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla).
IseloomustusLindi looduskaitseala asub 7 lahustükina Pärnumaal Tõstamaa ja Audru valla piiril. Praeguse kaitseala piiresse jäävad hariliku jugapuu levimisalad võeti kaitse alla juba 1958. aastal. 1981. aastal sookaitsealade moodustamisel võeti ühe soona kaitse alla ka Lindi raba. 1999. aastal liideti Lindi raba ümbruses esinevad kaitstavate liikide leiukohad ja elupaigad üheks looduskaitsealaks. Kaitseala eesmärgiks on kaitsealuste taimede kasvukohtade ja loomade elupaikade, sooalade ja neid ümbritsevate metsade kaitse. Lindi soo on tekkinud Litoriinamere laguunis, kõrge luiteseljandikuga piiratud nõos. Luitevalli taga moodustuvad järvekesed, mis enamikus kesksuveks kaovad. Kaitseala pindala on 1778 ha.

Haudelinnud: Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Podiceps auritus, Grus grus, Tetrao tetrix, Pluvialis apricaria, Tringa Glareola, Tringa ochropus, Tringa totanus, Cuculus canorus, Caprimulgus europaeus, Alauda arvensis, Anthus pratensis, Anthus trivialis, Motacilla alba, Troglodytes troglodytes, Erithacus rubecula, Saxicola rubetra, Turdus philomelos, Turdus iliacus, phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Ficedula hypoleuca, Lanius collurio, Fringilla coeleles.

Kaitseala külastavad ka: Circus aeruginosus, Columba oenas, Apus apus, Dryocopus martius, Dendrocopos major ja Carduelis spinus.

Kaitsealused taimeliigid: Listera cordata, Epipactis helleborine, Taxus baccata.
(Keskkonnaekspertiis, 1998)
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses:Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses
http://xgis.maaamet.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Pärnu linn, Kavaru küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõpu küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Marksa küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Päraküla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelLindi loodusala EE0040326
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudKünnima jõgi VEE1121500
Lindi oja (Lindi jõgi) VEE1121700
Alal asuvad ürglooduse objektidLindi soo
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Taxus baccata (harilik jugapuu)
Listera cordata (väike käopõll)
Lobaria pulmonaria (harilik kopsusamblik)
Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Strix uralensis (händkakk)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Columba oenas (õõnetuvi)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Aquila pomarina (väike-konnakotkas)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Eelnevad kaitstavad aladLindi looduskaitseala (PLO1001130)
Lindi merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101117)
Lindi merikotka püsielupaik (KLO3000928)
Lindi hoiuala (KLO2000249)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidLindi LKA, Matsitoa skv. (KLO1100107)
Lindi LKA, Käära skv. (KLO1100208)
Lindi LKA, Karuga skv. (KLO1100211)
Lindi LKA, Metsa skv. (KLO1101865)
Lindi LKA, Lindi raba pv. (KLO1101867)
Lindi LKA, Potsepa skv. (KLO1100108)
Lindi LKA, Taltsi skv. (KLO1100209)
Lindi LKA, Siimu skv. (KLO1100210)
Lindi LKA, Lindi pv. (KLO1101866)
Lindi LKA, Lindi skv. (KLO1101864)
Lindi LKA, Kõima skv. (KLO1101868)
Lindi LKA, Lindi raba skv. (KLO1100106)
Pildid: peida ,kuva
Vaskuss Foto: 4.06.2002 Uudo Timm
Servamäre Foto: 4.06.2002 Uudo Timm
Lindi raba Foto:28.07.1999 U.Timm
Lindi soo, endine järv Pärnu Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1989
Allikasoo Foto: 4.06.2002 Uudo Timm
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2019. a määrusele nr 80 "Lindi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2019. a määrus nr 80 "Lindi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a korraldus nr 681-k Maamaksu korrigeerimine Lindi looduskaitsealal
Seotud dokument VV 16. novembri 1999. a määrus nr 356 Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokument Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Seotud dokumentPärnu linna TSN TK otsus nr.376 Kohaliku tähtsusega looduse objektide kaitse alla võtmisest
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Lindi loodusala kaitsekorralduskava 2017-2026
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava