Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Lähkma jõgi VEE1146800Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1146800
NimiLähkma jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 209 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 203,7 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)203,7
Valgala suurusüle 25 km²
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km)38,5
Suubub veekogusseReiu jõgi VEE1145400
Suubumise järk2
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)19,4
Suubumise tüüpSuubumine paremalt
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiPärnu maakond, Saarde vald, Jaamaküla
Pärnu maakond, Saarde vald, Kikepera küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn
Pärnu maakond, Saarde vald, Lähkma küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Leipste küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Marana küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Metsaääre küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Rabaküla
Pärnu maakond, Saarde vald, Saunametsa küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Sigaste küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Surju küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Väljaküla küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudKutja oja VEE1146900
Kaskealuse oja VEE1147100
Valdimurru oja VEE1147300
Marana kraav VEE1146802
Kasemetsa kraav VEE1146804
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidKikepera hoiuala (KLO2000271)
Reiu jõe hoiuala (KLO2000294)
Lähkma looduskaitseala (KLO1000581)
Sutesoo must-toonekure püsielupaik (KLO3000770)
Lähkma LKA, Lähkma skv. (KLO1101277)
Valdimurru must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3100593)
Sutesoo must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3100594)
Kikepera LKA, Kikepera pv. (KLO1101690)
Kikepera looduskaitseala (KLO1000656)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.