Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Pedeli jõgi VEE1012100Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalik
KKR koodVEE1012100
Kood1012100
NimiPedeli jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
¤ Eesti osas avalik veekogu (Veeseadus RT I 1994, 40, 655; § 5 - Riigi omandis on: 1) sisemeri, territoriaalmeri ja piiriveekogude Eestis paiknevad osad;)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 219 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 141,7 km²
- 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 143,2 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)143,2
Valgala suurusüle 25 km²
Lähte veekoguKadastiku järv VEE2118400
Lätte tüüpJärvest
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)29,6
Suubub veekogusseVäike Emajõgi VEE1008200
Suubumise järk2
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)36
Suubumise tüüpSuubumine vasakult
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiValga maakond, Tõrva vald, Aitsra küla
Valga maakond, Tõrva vald, Jeti küla
Valga maakond, Valga vald, Jaanikese küla
Valga maakond, Valga vald, Paju küla
Valga maakond, Valga vald, Supa küla
Valga maakond, Valga vald, Tõlliste küla
Valga maakond, Valga vald, Valga linn
Seosed: peida ,kuva
Järved, millele on asukohajõeksTambre järv VEE2132340
(Riissali järved) VEE2132350
(Riissali järved) VEE2132360
Suubuvad veekogudRäni oja VEE1012101
Rautina oja VEE1012300
Viira oja VEE1012400
Pruksi oja VEE1012500
Kõvveroja VEE1012200
Ussisoo kraav VEE1012115
Kelli oja VEE1012108
Konnaoja VEE1012106
Jaanikese oja VEE1012110
Tambre oja VEE1012102
Võsakraav VEE1012116
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Rannajärv VEE2085450
Saudikjärv VEE2118410
Vahejärv VEE2085440
Veskijärv VEE2085410
Jõekääru järv VEE2085420
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidKoorküla looduskaitseala (KLO1000415)
Nihu metsise püsielupaik (KLO3000069)
Koorküla LKA, Kadastiku skv. (KLO1101191)
Nihu metsise püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3100111)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Veeseaduse § 5. Avalikud veekogud
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.