Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Sõmeru jõgi VEE1075600Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1075600
Kood1075600
NimiSõmeru jõgi
On Pandivere tundliku põhjevee alalJah
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Sõmeru jõgi Mõdriku I paisust suubumiseni Selja jõkke
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 68 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 62,6 km²
- 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 65,9 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)65,9
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Lätte kohanimiLääne-Viru maakond, Vinni vald*
Lätte tüüpAllikast
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)16,3
Suubub veekogusseSelja jõgi VEE1074600
Suubumise järk1
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)27
Suubumise tüüpSuubumine paremalt
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiLääne-Viru maakond, Rakvere vald, Aluvere küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Arkna küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Kaarli küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Koovälja küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Rägavere küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Raudvere küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Sõmeru alevik
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Mõdriku küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vetiku küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vinni alevik
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudVetiku oja VEE1075601
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Mõdriku paisjärv VEE2013300
Mõdriku järv VEE2090020
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidMõdriku mõisa park (KLO1200183)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
Seotud dokument Kalapüügieeskiri. Vabariigi valitsuse 9. mai 2003. a määrus nr 144. TERVIKTEKST
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.