Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Kunda jõgi VEE1072900Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1072900
Kood1072900
NimiKunda jõgi
On Pandivere tundliku põhjevee alalJah
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016, 1): Kunda jõgi kogu ulatuses
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RT III, 06.11.2018, 1)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 530 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 533 km²
- 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 535,9 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)535,9
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Tugevasti muudetud veekogu
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)82,2
Suubub veekogusseKunda laht VEE3110000
Suubumise tüüpSuubumine merre
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiLääne-Viru maakond, Rakvere vald, Jäätma küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Kohala küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Muru küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Rahkla küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Sämi küla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Uhtna alevik
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Varudi-Altküla
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Varudi-Vanaküla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Aarla küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Aasuvälja küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Aravuse küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kõrma küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kulina küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Küti küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Lavi küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Männikvälja küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Mõedaka küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nõmmise küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Põlula küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Ristiküla küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Roela alevik
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Sae küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Ulvi küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Võhu küla
Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn
Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Linnuse küla
Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Siberi küla
Seosed: peida ,kuva
Järved, millele on asukohajõeksUlvi veskijärv VEE2013700
Suubuvad veekogudTori oja VEE1073900
Villavere oja VEE1074000
Küti kraav VEE1073000
Rihula kraav VEE1073400
Kolgaküla kraav VEE1072911
Palmi oja (Nõuoja) VEE1072905
Anguse jõgi VEE1073100
Vaeküla oja VEE1073700
Ritsaku kraav VEE1072916
Langi oja VEE1072918
Voore jõgi VEE1073500
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Kunda paisjärv VEE2034510
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidSirtsi looduskaitseala (KLO1000076)
Kunda jõe hoiuala (KLO2000063)
Mõdriku-Roela maastikukaitseala (KLO1000579)
Sirtsi LKA, Sae skv. (KLO1100068)
Mõdriku-Roela MKA, Mõdriku-Roela pv. (KLO1101274)
Jäätma merikotka püsielupaik (KLO3001804)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentKalapääsude seire. Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)“ toetust saanud projektide efektiivsuse hindamine
Seotud dokument Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokumentKunda jõel paiknevatele Kunda HEJ, Kunda Estonian Cell veehaarde, Kunda tehase ja Kunda mõisa paisudele kalapääsude rajamise keskkonnamõju hindamise aruanne.
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määrus nr 237 Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määrus nr 237 Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
Seotud dokument Kalapüügieeskiri. Vabariigi valitsuse 9. mai 2003. a määrus nr 144. TERVIKTEKST
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.