Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Karula RP, Ähijärve pv. (KLO1100827)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Vöönditüüppiiranguvöönd
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitsekorra alus2006.06.22 Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määrus nr 149
Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1100827
Asub kaitsealalKarula rahvuspark (KLO1000242)
Maamaksu protsent50
NimiKarula RP, Ähijärve pv.
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)368,8
Siseveekogude pindala (ha)160,4
Tüüprahvuspark
Andmed Keskkonnaregistris:Ava objekti andmed Keskkonnaregistris
http://register.keskkonnainfo.ee/...
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses:Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses
http://xgis.maaamet.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiValga maakond, Valga vald, Rebasemõisa küla
Võru maakond, Antsla vald, Ähijärve küla
Võru maakond, Antsla vald, Mähkli küla
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudKüünimõtsa järv VEE2134200
Ähijärv VEE2136000
Väikene Saarjärv VEE2134600
Suur Saarjärv VEE2134500
(nimi teadmata) VEE4708500
Pildid: peida ,kuva
Ähijärv Foto:13.08.1999 U.Timm
Ähijärv Foto: 21.05.2002 Uudo Timm
Ähijärv Foto: 21.05.2002 Uudo Timm
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a korraldus nr 172 Maamaksu korrigeerimine Karula rahvuspargis
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määrus nr 149 Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 03.03.95 määrus nr 92 Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine (kehtetu)
Kaitstava ala kaitse-eeskirja tingimuste aruanne: peida ,kuva
Liikumine:
Inimeste viibimine (liikumispiirang)Lubatud
Liikumine sõidukigaLubatud Sõidukiga sõitmine on lubatud selleks ettenähtud teedel
Liikumine maastikusõidukigaPiiratud Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul
Liikumine ujuvvahendigaPiiratud Lubatud on mootorita ujuvvahendiga liikumine
Marjade, seente korjamine
Muude metsa kõrvalsaaduste korjamine
LõkketegeminePiiratud Lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud ning kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades. Lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.
TelkiminePiiratud Telkimine kaitsealal on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud ning kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades. Telkimine õuemaal on lubatud omaniku loal. Omanikul on lubatud telkimine oma kinnistu piires.
Rahvaürituste korraldaminePiiratud Kaitseala valitseja nõusolekuta on lubatud kuni 40 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud rohkem kui 40 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas, välja arvatud õuemaal, kus rahvaürituse korraldamine on lubatud omaniku loal.
Püük ja varumine:
KalapüükLubatud
Roo varumine
Adru varumine
JahipidaminePiiratud jahipidamine ulukite arvukuse reguleerimise eesmärgil on lubatud
Majandamine:
Uute ehitiste püstitaminePiiratud Lubatud on kuni 15 ruutmeetri suuruste ja 4 meetri kõrguste sõrestikkonstruktsiooniga abihoonete ning alla 4 meetri kõrguste rajatiste püstitamine olemasoleval hoonestusalal ning karjaaedade ja kuni 15 ruutmeetri suuruste ja 4 meetri kõrguste põllumajandusotstarbega sõrestikkonstruktsiooniga hoonete püstitamine põllumajandusmaal. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud uute rajatiste püstitamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rajatiste püstitamine; Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud, arvestades käesoleva kaitse-eeskirja § 5 lõike 2 punktides 4–7 sätestatut: 1) lisaks lõikes 1 sätestatule uute hoonete püstitamine kinnistu olemasoleval hoonestusalal ja algsetel taluõuekohtadel; 2) põllumajandusotstarbega väikehoonete, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoonete püstitamine põllumajandusmaal järvekaldast kaugemale kui 100 meetrit; 3) katuse viilkatuseks ehitamine; 4) tuulekoja ehitamine; 5) hoonete esialgse välimuse taastamine; 6) kaitse-eesmärgile mittevastavate hoonete lammutamine ja ümberehitamine; 7) eksperdihinnangul lagunenud hoonete lammutamine ning rekonstrueerimine. Keelatud on olemasoleva hoone väliskonstruktsiooni muutmine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 3–7 sätestatu.
Biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutaminePiiratud Biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine on keelatud metsamaal ja looduslikul rohumaal
Väetiste kasutamineLubatud
UuendusraieKeelatud
Puhtpuistute kujundamine, energiapuistute rajamineKeelatud
Uue maaparandussüsteemi rajaminePiiratud Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud talukompleksi juurde kuuluva kuni 0,1 ha suuruse tiigi rajamine, kuni ühe meetri sügavuse kahepaiksete kudemisveekogu rajamine ning üksikkraavi rajamine eluasememaale kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohas.
Veekogude veetaseme ja kaldajoone muutminePiiratud Veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul olemasolevate tiikide puhastamisel, talukompleksi juures olevate kraavide laiendamisel kuni 0,1 ha suurusteks tiikideks ja loodusliku veerežiimi taastamisel.
Maavara kaevandaminePiiratud Kaitseala sisesteks vajadusteks on on lubatud Antsla metskonna kvartali AS112 eraldisel1 asuva Pikässaarõ kruusaaugu kasutamine kuni selle ammendumiseni ja tasandamiseni. Maapõueseaduse § 59 lõike 2 alusel liiva-, kruusa- ja savivõtt ning kaevise (välja arvatud orgaaniliste setendite) võtmine oma tarbeks.