Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Väike Emajõgi VEE1008200Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusOsaliselt avalik
KKR koodVEE1008200
Kood1008200
NimiVäike Emajõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016, 1): Väike Emajõgi Restu–Sihva maantee sillast Antsla jõe suudmeni
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RT III, 06.11.2018, 1)
¤ Avalik veekogu Jõgeveste sillast kuni Võrtsjärveni (Veeseaduse §23, RT I, 22.02.2019, 1).
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 1380 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 1289,6 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)1289,6
Valgala suurusüle 25 km²
Lähte veekoguPühajärv VEE2105300
Lätte tüüpJärvest
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)93,4
Suubub veekogusseVõrtsjärv VEE2083800
Suubumise järk1
Suubumise tüüpSuubumine seisuveekogusse
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiTartu maakond, Elva vald, Purtsi küla
Valga maakond, Otepää vald, Kurevere küla
Valga maakond, Otepää vald, Lauküla
Valga maakond, Otepää vald, Lossiküla
Valga maakond, Otepää vald, Märdi küla
Valga maakond, Otepää vald, Raudsepa küla
Valga maakond, Otepää vald, Restu küla
Valga maakond, Otepää vald, Risttee küla
Valga maakond, Otepää vald, Sangaste alevik
Valga maakond, Otepää vald, Sihva küla
Valga maakond, Tõrva vald, Alamõisa küla
Valga maakond, Tõrva vald, Hummuli alevik
Valga maakond, Tõrva vald, Jõgeveste küla
Valga maakond, Tõrva vald, Liva küla
Valga maakond, Tõrva vald, Piiri küla
Valga maakond, Tõrva vald, Pikasilla küla
Valga maakond, Tõrva vald, Ransi küla
Valga maakond, Tõrva vald, Soontaga küla
Valga maakond, Valga vald, Iigaste küla
Valga maakond, Valga vald, Rampe küla
Valga maakond, Valga vald, Sooru küla
Valga maakond, Valga vald, Supa küla
Valga maakond, Valga vald, Tagula küla
Valga maakond, Valga vald, Tinu küla
Valga maakond, Valga vald, Tõlliste küla
Valga maakond, Valga vald, Tsirguliina alevik
Valga maakond, Valga vald, Uniküla
Valga maakond, Valga vald, Väljaküla
Valga maakond, Valga vald, Vilaski küla
Seosed: peida ,kuva
Järved, millele on asukohajõeksKärnälaane järv VEE2120720
Tirgu järv VEE2132720
Suubuvad veekogudTiigikraav VEE1008236
Vennekraav VEE1008228
Soontaga oja VEE1012700
Sauniku oja VEE1012800
Voki oja VEE1008800
Ura oja VEE1010900
Pikasilla oja VEE1013500
Tirgu oja VEE1008211
Laatre jõgi VEE1011100
Kirikusoo oja (Kirikumõisa oja) VEE1009100
Tinu oja VEE1012000
Ilmjärve oja VEE1008224
Restu oja VEE1009000
Pedeli jõgi VEE1012100
Visela jõgi VEE1009200
Antsla jõgi VEE1009500
Ärnu jõgi VEE1010200
Purtsi jõgi VEE1013100
Piiri oja VEE1012600
Undi oja VEE1008234
Kooba oja VEE1008223
Hummuli oja VEE1008240
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Restu järv VEE2121500
Raudsepa veskijärv VEE2105920
Vastsemõisa järv (Sangaste Vastsemõisa järv) VEE2119310
Märdi järv (Otepää Märdi järv) VEE2063620
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidOtepää looduspark (KLO1000559)
Väikese Emajõe hoiuala (KLO2000112)
Otepää hoiuala (KLO2000117)
Märdi väike-konnakotka püsielupaik (KLO3000829)
Võrtsjärve hoiuala (Valga) (KLO2000172)
Kuiksilla väike-konnakotka püsielupaik (KLO3000993)
Otepää LP, Otepää pv. (KLO1100447)
Märdi väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101018)
Otepää LP, Karja skv. (KLO1100521)
Kuiksilla väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101184)
Otepää LP, Hobusaare skv. (KLO1101645)
Otepää LP, Risttee skv. (KLO1101657)
Otepää LP, Vanamõisa-Restu pv. (KLO1101661)
Otepää LP, Pühajärve pv. (KLO1101656)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentKalapääsude seire. Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)“ toetust saanud projektide efektiivsuse hindamine
Seotud dokument VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine
Seotud dokument Veeseaduse § 23. Avalikud veekogud
Seotud dokument Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määrus nr 311 Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 58 Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Veeseaduse § 5. Avalikud veekogud
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.