Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Purtsi jõgi VEE1013100Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1013100
Kood1013100
NimiPurtsi jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Purtsi jõgi Pästrä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 107 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 112,8 km²
- 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 104,8 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)104,8
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)37,6
Suubub veekogusseVäike Emajõgi VEE1008200
Suubumise järk2
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)1
Suubumise tüüpSuubumine paremalt
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiTartu maakond, Elva vald, Aakre küla
Tartu maakond, Elva vald, Astuvere küla
Tartu maakond, Elva vald, Atra küla
Tartu maakond, Elva vald, Palamuste küla
Tartu maakond, Elva vald, Palupera küla
Tartu maakond, Elva vald, Pedaste küla
Tartu maakond, Elva vald, Purtsi küla
Tartu maakond, Elva vald, Rebaste küla
Valga maakond, Otepää vald, Kähri küla
Valga maakond, Otepää vald, Mägestiku küla
Valga maakond, Otepää vald, Meegaste küla
Valga maakond, Otepää vald, Miti küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudÄgli kraav VEE1013105
Punga oja VEE1013300
Pästrä oja VEE1013200
Puka oja (Laosse oja) VEE1013400
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Purtsi veskijärv VEE2099600
Põhu järv VEE2100310
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidOtepää looduspark (KLO1000559)
Purtsi jõe hoiuala (KLO2000109)
Purtsi kanakulli püsielupaik (KLO3000710)
Võrtsjärve hoiuala (Valga) (KLO2000172)
Purtsi kanakulli püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3100879)
Otepää LP, Mägestiku pv. (KLO1101647)
Otepää LP, Tsorro skv. (KLO1101658)
Palamuste väike-konnakotka püsielupaik (KLO3001793)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määrus nr 311 Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.