Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Loobu jõgi VEE1077900Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1077900
Kood1077900
NimiLoobu jõgi
On Pandivere tundliku põhjevee alalJah
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016, 1): Loobu jõgi Pundiveski paisust suubumiseni merre
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RT III, 06.11.2018, 1)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 308 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 310 km²
- 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 314 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)314
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Lähte veekoguJõepere järv VEE2022610
Lätte tüüpJärvest
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)66,5
Suubub veekogusseEru laht VEE3122010
Suubumise tüüpSuubumine merre
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiHarju maakond, Kuusalu vald, Joaveski küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kotka küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Nõmmeveski küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Vihasoo küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aasumetsa küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Joandu küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Uusküla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vatku küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsupere küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Ama küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Arbavere küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Hõbeda küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Jõepere küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Jõetaguse küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Jürimõisa küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadapiku küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kallukse küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Loobu küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Neeruti küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Sootaguse küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Uku küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Undla küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Viitna küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Võduvere küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Vohnja küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudLaomäe oja VEE1078000
Kihlevere peakraav (Ojaveski oja) VEE1078500
Udriku oja VEE1078200
Vohnja oja VEE1078600
Oraoja VEE1078100
Läsna jõgi / Nõmmoja VEE1078900
Liivoja VEE1078800
Mõnioja VEE1079100
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Kadrina paisjärv VEE2012210
Undla veskijärv VEE2011300
Joaveski järv VEE2042320
Loobu järv VEE2027310
Pundi järv VEE2022600
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidJõepere veskiallikad; (Kalevipoja allikad) (KLO1000475)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Loobu jõe hoiuala (KLO2000064)
Joaveski joa astang (KLO1000407)
Jõetaguse käpaliste püsielupaik (KLO3001247)
Lahemaa RP, Lahemaa pv. (KLO1100359)
Lahemaa RP, Sillaotsa skv. (KLO1100367)
Lahemaa RP, Valgejõe-Laukasoo skv. (KLO1100371)
Jõetaguse käpaliste püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101459)
Lahemaa RP, Valgejõe-Laukasoo skv. (KLO1101530)
Pildid: peida ,kuva
Loobu jõe kalakäik Kadrina veehoidla väljavoolul
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentKalapääsude seire. Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)“ toetust saanud projektide efektiivsuse hindamine
Seotud dokument VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine
Seotud dokument Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokumentLoobu jõel paiknevate Joaveski HEJ ja Loobu paisudele kalapääsude rajamise keskkonnamõju hindamise aruanne.
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määrus nr 237 Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määrus nr 237 Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.