Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: SUUR-PATSTAINVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaSuur Patstein (KLO4000451)
NimiSUUR-PATSTAIN
AsukohakirjeldusSutlepa küla kirdepiiril, kruusakarjäärist 300 m lôuna pool, taluôuest 100 m kagus, lambakopli nurgas - kahelt poolt liibuvad rahnule kiviaiad. Kivi kergesti ligipääsetav ning nähtav ka Linnamäe / Riguldi maanteelt.
( LKR: 06.11.2000, 11:54:29 )
Kaitse<KAITSE>
On kaitse all alates 1938. a. (reg. nr. 274). Kaitse alla vôtmist korratud 1959. a. (reg. nr. 22). Juures betoontähised: rombiline (nr. 28) ja kolmnurkne (LK RT ... number hävinud).

( LKR: 06.11.2000, 12:44:34 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
Eesti Looduskaitse III, lk. 103 (andmed ekslikud).
KAlk, A. Läänemaa. Siin- ja sealpool maanteed. Tln., 1974.
Viiding, H. Suurte rändrahnude kirjeldamise juhend. Tartu, 1986.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
P[stiste külgede ja tasase, itta kallaku laega piklik korrapäratu kujuga rahn. Avatuse tôttu tuultele kasvab pinnal vaid samblikke. Koostis: rabakivigraniit, lähedane piiterliidile, kuna sisaldab vähe ääristega ovoiidkristalle. Môôtmed:
pikkus 8,2 m; laius 5,1 m; kôrgus 3,8 m; ümb. 20,6 m; maht 69 m/3.
P. Kohava, 1988.
8,0 m; 4,4 m; 3,8 m; 21,1 m. E.Pirrus, 1993.
Kivi kohta on varem esitatud ekslikke môôtmeid ja nimetusi (Laanekivi); neid on ka trükiväljaannetes.
Nimetus pärineb rootsi keelest ja rootsi ajast, tähendus pole teada. Kivi alt on otsitud varandust.
Kivi lael on 80 cm laiune 3 cm sügav looduslik lohk. Läänekülje all esineb koobas, mille ava laius on 2 m ja kôrgus 0,5 m. Koopa pikkus 1,5 m. Selle lohusarnast pôhja katab paeklibu. Arvatavasti see karstilise tekkega lohk on vee neeldumise koht.
KoostanudKoostanud:E. Pirrus
26.09. 1993. a.
(LKR: 06.11.2000, 12:42:13 )
SeisundRahuldav.
( LKR: 06.11.2000, 12:42:22 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, teaduslik, ajalooline.
Uuritus<UURITUS>
Andmeid on esitanud U.Moor, 1936; H.Rebassoo, 1955; P.Kohava, 1987 - Läänemaa Metsamajandi Järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Käsikiri. Tln., Eesti Metsakorralduskeskus.
E. Pirrus, 1993 / revisjonülevaatus ja kontrollmôôtmine.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne maakond, Lääne-Nigula vald, Sutlepa küla / Sutlep