Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Saadjärve Suurkivi = Kalevipoja LingukiviVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaKeskmise Kalevipoja lingukivi (KLO4000996)
NimiSaadjärve Suurkivi = Kalevipoja Lingukivi
AsukohakirjeldusTartu maakond. Tartu vald. Saadjärve idakaldal veepiiril Saadjärve parkmetsa kohal. Piki randa viivat rada liikudes hõlpsasti leitav ja juurdepääsetav. Üks puhkajate meelispaikadest.
KaitseOn looduskaitse all 1959. a. (reg. nr. 183). Kaitse säilitada.
KirjandusHelmersen, G. 1882 - (magister J. Klinge poolt esitatud andmed LUS-i koosolekul).
Jürgens. 1921 - (arhiivandmed).
Laugaste, E., Rõõm, A. - Kalevipoja jälgedel. Tln., 1958, lk. 14, foto.
Looduskaitse teatmik. Tln. 1960, lk. 282 (Keskmise venna kivi nime all).
Eilart, J. Kalevipoeg ja looduskaitse. - Eesti Loodus, 1961, Nr. 4, lk.
Kas tunned maad. Tln. 1965, lk. 562-563, foto.
Meriste, V. Kalevipoja lingukivid Saadjärve ääres. - Eesti Loodus, 1976, Nr. 6, lk. 408-410. E. Lumeti värvusfoto.
Anton, H. Looduse õpperada: Äksi - Kukulinna - Saadjärve. - Edasi, 4.06. 1981, lk. 5.
Anton, H. Looduse õpperada Saadjärvel. - Eesti Loodus, 1982, Nr. 6, lk. 379-380.
Anton, H. Saadjärv. Tln., 1982, lk. 23 (foto lk. 22).
Eesti maastikud. Tln. 1984, lk. 109, A. Mäemetsa foto.
Joonuks, H. Rakvere - Tartu. 1985, lk. 63, foto.
Joonuks, H. Kalevipoja lingukivi ehk Suurkivi. - Eesti Loodus, 1989, Nr. 3, lk. 150-151, foto.
Kirt, K. Tartu rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tln., 1971, lk. 131.
Kirt, K. Tartu rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Teine, parandatud trükk. Tln., 1988, lk. 51.
Tartu Metsamajandi järelvalvepiirkonna loodusobjektid. Käsikiri Keskkonnaministeeriumis (koost. M. Raid). Tln., 1983, lk. 62-63 (eksistavad jooniseandmed).
Viiding, H. Suurte rändrahnude kirjeldamise juhend. Trt., 1986, lk. 65.
IseloomustusÜmarakontuuriline, väga massiivne, peaaegu lõhedeta rahn pooleldi rannal, pooleldi vees. Madala veeseisu ajal 1999. a. oli rahnul näha kõrgseisu aegne veepiir 0,4 m kõrgemal. Külgedel eenduv - seega rahn nähtav peaaegu tervenisti.
Pikkus 4,5 m; laius 2,3 m; kõrgus 2,3 m; ümbermõõt 12,0 m H. Viiding, 1986
4,5 m; 2,7 m; 2,4 m; 12,0 m
4,8 m; 4,0 m; 2,0 m 13,8 m E. Pirrus, 1999
Rabakivi.
Seotud huvitava rahvapärimusega: Kalevipoeg visanud kivi Saadjärve linnamäelt Vanapagana pihta, kes järvekaldal magades kõvasti norsanud.
Ka elavat kivi all näkid, kes käivat sellel aeg-ajalt istumas. Sellega hirmutatud lapsi.
Mõnikord räägitavat sellest ka kui keskmise venna liisukivist - "pooleldi vees, pooleldi kaldal". See toetub versioonile, et kive lennutati Äksi poolselt kaldalt, mis vähemlevinud.
KoostanudE. Pirrus
SeisundHea. 1999. a. looduskaitseline tähistus puudus.
TähtsusMaastikuline, turistlik, rekreatiivne. Huvitavate rahvapärimustega seotud, sagedasti külastatav puhkekoht.
UuritusKäsitletud paljude külastajate märkmetes ja publikatsioonides ning fotodel - ettekujutuse saab kirjandusloendist.
Eksitavaks osutusid M. Raidi, 1983. a. looduskaitsetöös toodud andmed kivi mõõtmete ja põhiplaani kohta, kus on tegemist mingi arusaamatusega.
Eksitusi tuleb ette ka rahnu nimetusega, mis siinkandis on seotud kahe erineva versiooniga Kalevi poegade liisuheitmisvõistlusest.
3.08. 1999. a. teostas revisjonülevaatuse E. Pirrus. Värvusfoto.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiTartu maakond, Tartu vald, Saadjärve küla