Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: HIIEKIVI = TõLLUKIVI = KALEVIPOJA LINGUKIVI = SÜGELISKIVIVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaTõllukivi (Kalevipoja lingukivi) (KLO4000906)
NimiHIIEKIVI = TõLLUKIVI = KALEVIPOJA LINGUKIVI = SÜGELISKIVI
AsukohakirjeldusHaeska külast pôhjaloodes pôllutee ääres, Tônava (Tônise-Hansu) talu maal, kultuurrohumaal tee ja kraavi vahel. Topokaardil 1:25 000 märgitud. Hôlpsasti leitav ja ligipääsetav, hästi vaadeldav.
( LKR: 17.11.2000, 10:37:24 )
Kaitse<KAITSE>
On looduskaitse all 1959. a. (reg. nr. 17). Säilitada senine kaitse ja tähistada ka vastavalt.

( LKR: 17.11.2000, 11:03:28 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
Laugaste, E., Rôôm, A. Kalevipoja jälgedel. Tln., 1958., lk. 16, 20.
Laugaste, E., Normann, E. Muistendeid Kalevipojast. Tln., 1959, lk. 55, 169, 223, 228, 434.
Kumari, A. Kalevipoja kive. - Eesti Loodus, 1984, 11, 728-731 värvifoto.
Kohava, P. Läänemaa Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjekte. Tln., 1988. Käsikiri. Eesti Metsakorralduskeskus.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Ümarakontuuriline rabakivi graniitrahn üksikute kinnislôhedega ja vähese sambla ning rikkaliku samblike kattega. Seda on môôtnud mitu uurijat:
pikkus 10,0 laius 8,0 kôrgus 3,0 ümb. 25,0 m H.Viiding
10,8 9,1 3,2 26,0 m
9,0 7,3 3,3 24,8 m maht 82 m/3 A. Kumari
9,3 7,1 3,2 25,5 m 87 m/3 P. Kohava
Rahnu lael on ümar madal lohk. Kivil on näha auke, mis olevat KAlevipoja jalajäljed. Kivi ümber kasvab toomingaid ja vaarikaid.Rahnuga on seotud muistendeid, mille motiiv kordub ka teiste rahnude juures.
1. Kalev vôi Vanapagan tahtnud kivi linguga Martna kirikutorni pihta visata, see aga kukkunud enne maha, sest lingupael läks katki.
2. Kivil olla Kalevipoja lingu- vôi jalajälg. Sellesse kogunenud vett kasutatud sügeliste arstimiseks.
3. Kivi all pôlenud vanasti rahaaugu tuli.
4. Tôllukivi on Taara poolt kiviks nôiutud Vanakurat oma sellidega.
Rahnust 200 m edelas on teine hiidrahn (Haeska küla rahn. E.P.) ja 250-300 m edelas veel üks, pisut väiksem.
KoostanudKoostanud:E. Pirrus
4.08. 1992. a.
(LKR: 17.11.2000, 11:00:41 )
SeisundRahuldav. Kôrval on tähis "Ohvrikivi. Hiiekivi, II aastatuhat, Nr. 105".
( LKR: 17.11.2000, 11:01:30 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Geoloogiline, arheoloogiline, muistenditega seotud, maastikuline, turistlik, ohvrikivi ja arstimikivi (raviti sügelisi).
Uuritus<UURITUS>
Kivist teatas A.Insberg 14.05. 1936, kelle andmed kandis rändrahnude kartoteeki J.Orula (1939). Uurinud A.Kumari, 1984 - kes annab pôhiplaani ja lôiked; P.Kohava, 1987; H.Viiding, K.Müürisepp, 1989; E.Pirrus, 1992.
Ühe kohaliku inimese jutu järgi on ohvrikivi juurest leitud "riideräbalaid ja vanu rahasid", lähedal asub teine kivi. Seda kasutatud tervisekivina.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne maakond, Haapsalu linn, Haeska küla