Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Joaveski paljand Joaveski joalVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLahemaa rahvuspark (KLO1000511)
NimiJoaveski paljand Joaveski joal
AsukohakirjeldusHarju ja Lääne-Viru maakonna ning Loksa ja Vihula valla piiril, Lahemaa rahvuspargis. Loobu jõe säng ja madalad Joaveski joa- ja kaldaastangud jõe keskjooksul, umbes 5 km Tallinn-Peterburi maanteest.
ip. 25.8160, pl. 59.5110


( LKR: 24.09.1998, 16:55:44 )
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Jõe põhjas ning erineva kõrgusega kalda- ja joa-astanguis kuni 400 m lõigul paljanduvad Kunda lademe keskosa Loobu kihistu (+4.4 m) hallid lubjakivid. Kihtide järjestust profiilis ülalt alla võib jälgida astmeliselt, alates maantee sillast põhja poole, umbes 20 m laiusel paesel jõepõhjal ja veesängi serval madalal (0.1-0.7 m) paekaldal, allavoolu kuni rippsillani, kus jõe langus järsult suureneb. Järgneb kaskaadina rida kõrgemaid joa-astanguid umbes 50 m pikkusel lõigul. Selles osas ulatub järk-järgult paljanduv läbilõige 3.5 meetrini: paljanduvad Loobu kihistu hallid kõvad, tihti harvade glaukoniiditerakestega lubjakivid. Joa-astangu alumises osas on kihistu piir järgneva Sillaoru kihistu ooiidludjakividega. Viimase all paljandub Volhovi lademe Toila kihistu glaukoniitlubjakivide ülemine osa (vt. joonis).
KoostanudKoostanud:S.Mägi/L.Hints; Juuli 1998
Seisundhea


( LKR: 28.09.1998, 16:02:59 )
Uuritus<UURITUS>

Männil, R. ja Rõõmusoks, A. 1984. Põhja-Eesti ordoviitsiumi litostratigraafilise skeemi revisjon. - Baltikumi vanapaleosoikumi kihtide stratigraafia. Tallinn. lk. 54. (vene k.).
Orviku, K. 1960. Volhovi ja Kunda lademe litostratigraafiast Eestis. - ENSV TA Geoloogia Instituudi Uurimused, V. Tallinn. lk. 81. (vene k.).( LKR: 28.09.1998, 16:02:39 )
LoodusobjektPaljand (aluspõhja-)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Kuusalu vald, Joaveski küla