Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Saadumetsa SuurkiviVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaSaadumetsa suurkivi (KLO4000484)
NimiSaadumetsa Suurkivi
Asukohakirjeldus1 km enne Käsmut maantee ääres Käsmu metskonna Käsmu vahtkonnas kvartal 32.
( LKR: 12.07.1998, 09:38:19 )
Kaitse<KAITSE>
Vôetud looduskaitse alla 1937.a. (reg. nr. 11) ja riikliku kaitse alla vabariikliku tähtsusega üksikobjektina 1959.a. )reg. nr. 152). Tee äärest on vaja vôsa raiuda, et avaneks parem vaade rahnule.

( LKR: 12.07.1998, 10:22:30 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Lehbert, R. 1914. Wierländischer Strand, Kasperwiek und Umgebung (Beiträge zur Baltischen Naturdenkmalpflege. Abt. I: Erratische Blöcke in Estland). (lk. 12, foto 1 .tahv.,1 joon.).
2. Jaanis, J. 1924. Virumaa geograafiline ülevaade / Koguteos "Virumaa", lk. 234.
3. Eesti loodusmälestusmärke. Koost. G.Vilberg. Trt., 1931, lk. 43.
4. Kents, P. 1935. Käsmu ümbruse suuri rändrahne. / Eesti Loodus, III, nr. 1, lk. 10-13.
5. Looduskaitse teatmik. Toim. E.Kumari. Tln., 1960.
6. Kaasik, A. 1974. Käsmu looduse ôpperada. Tln.
7. Viiding, H. 1981. Lahemaa hiidrahnud ja kivikülvid.- Rmt.:Lahemaa uurimused I. Tln., lk. 45-52.
8. Viiding, H. 1981. Lahemaa kivid. Tln.
9. Viiding, H. 1986. Suurte rändrahnude kirjeldamise juhend. Trt.
Andmeid on ka töös Rakvere Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Koost. M.Raid. Ü/K "Metsaprojekt", Eesti Metsakorralduskeskus. Tln. Käsikiri.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Isomeetrilise kujuga rabakivirahn-viiburgiit. Pikkus 7,0 m, laius 6,3 m, kôrgus 3,8 m, ümb. 21,1 m(K.Müürisepa 1990.a. andmeil). Maapealse osa maht 77 m3 (A. Kumari, 1981).
Kivi astseb tasasel liivasel maal ja on ümbritsetud üksikutest puudest. Üks kuusk kasvab vahetult kivi kôrval. On arvatavasti kunagine piirikivi, sest SO-küljele on raiutud rist. Rahnu pôhjaküljel on kolm püstist vagu, lôhesid on vähe. Pôhja ja läänekülg on kaetud samblaga. Rahnu pinnal esineb halli ja musta värvi kooriksamblikke. Vaid NO-külg on lauge, teised küljed järsud. Rahn on hästi säilinud. Selle nimi on pandud Saadumetsa talu järgi. R.Lehbert on nimetanud seda rahnu Erukiviks (Errostein), kuna asuvat Eru järvele viiva tee ääres /1, lk. 11-12/.
KoostanudKoostanud:H. Viiding
Täiendanud K.Müürisepp
27. sept. 1986; 19. okt. 1990.a.
(LKR: 12.07.1998, 10:18:04 )
SeisundHea. Looduskaitsetähis - betoontulp tammelehe kujutusega on juures. Puudub silt rahnu nimega.
( LKR: 12.07.1998, 10:18:55 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, teadusajalooline, maastikuline, turistlik, ôppeotstarbeline. Majasteetlik, nagu tervituseks Käsmu saabujatele.
Uuritus<UURITUS>
Rahnu on môôdetud ja kirjeldatud korduvalt. Môôtmisel on saadud järgmised andmed:
Pikkus 6 m; Laius 4,5 m; Kôrgus >4 m; Ümb. 22 m; R.Lehbert, 1914
" 7,4 m " 5,7 m " 5,0m " 21,7 m P.Kents, 1934
" 5,8 m " 5,6 m " 3,5 m " 21,1 m /9,lk. 62/
- - " 4,4 m " 20,9 m Maht 77 m3 A.Kumari,1981
" 6,3 m " 6,3 m " 3,8 m " 21,1 m K. Müürisepp, 1990
Esmakordselt kirjeldas rahnu R.Lehbert (1914). Tema môôtandmed on toodud koguteoses "Virumaa" (Jaanis, 1924) ja G.Vilbergi poolt (1931).
1934.a. uuris Saadumetsa Suurkivi P.Kents (1935). Selle nime all vôeti rahn looduskaitse alla 1947.a. ja 1959.a. (Looduskaitse teatmik, 1960). Rahnu uuris H.Viiding alates 1954.aastast korduvalt. Fotosid on ilmunud trükis *autorid U.Veske ja E.Kask), H.Viidingu töödes (1981, 1986). 1990.a. suvel uuris rahnu K.Müürisepp.
Eesti TA Geoloogia Instituudis suurte rändrahnude fotokogus on rahnust järgmised ülesvôtted: H.Viidingu tehtud 6x6 värvusdiapositiiv ja G.Raagmaa 1984.a. tehtud kaks 3x4 värvusdiapositiivi. H.Viidingu 1986.a. töös on foto allkirjas rahnu nimi "Saaduniidi".
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla