Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Nõlvapealne rahnVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaUdria maastikukaitseala (KLO1000583)
NimiNõlvapealne rahn
AsukohakirjeldusMereküla Dessandi mälestusmärgi lähedal panga jalamil.

( LKR: 11.11.1998, 10:43:57 )
Kaitse<KAITSE>
Vôtta kaitse alla. Tähistada.

( LKR: 11.11.1998, 11:07:42 )
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Graniit, keskmiseteraline, heleroosakas. Pikkus 7,8 m; laius 6,8 m; kôrgus 3,5 m; ümb. 20,7 m (K.Müürisepp, 1990). Rahnu üks pool on rusukalde sees. Kujult kuupjas, järskude külgede ja lameda, peaaegu horisontaalse, külgede poole veidi madalduva laega, murenemisele hästi vastupidav suur rändrahn. Selle otsa on kerge pääseda klindijärsaku poolt. Rahn on peaaegu lausaliselt sammaldunud. Ümbruses laiub ebatasane, kohati terrasse moodustav metsane rusukalle, mis ulatub liivarannani. Lähedal on rikkalikult teisi rändrahne, mis paekalda järsu pöördumise kohal kirdest itta moodustab selle jalamil väikese kivikülvi.
Rahnu merepoolsesse külge on raiutud nimi "Eduard Gendt 1877-1897" (Orviku, K., 1936).
KoostanudKoostanud:K. Müürisepp
07. sept. 1990. a.
(LKR: 11.11.1998, 11:04:59 )
SeisundRahuldav. Kivi ümbrus vajab koristamist kuivanud pôôsastest. Ligipääsu hôlbustamiseks tuleks rajada trepistik klindilt allaviivale teerajale.

( LKR: 11.11.1998, 11:06:33 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, esteetiline, maastikuline, ökoloogiline, ajalooline, ôppeotstarbeline.
Uuritus<UURITUS>
Esmakordselt uuriti ja môôdistati rahnu 1936.a. juunis K.Orviku juhendatud geoloogilis-geograafilisel ôppe-ekskursioonil (Orviku,K. Geoloogilisi märkmeid geoloogilis-geograafiliselt ôppe-ekskursioonilt Narva ja selle lähemasse ümbrusesse 10.-14. juunil 1936. -Eesti Loodus, 1936, nr. 4, lk. 149-157. Rahnu môôtmeteks saadi: pikkus pealt - 6 m; laius pealt - 4,7 m, kôrgus mere poolt - 3,5 m, kôrgus maa poolt 0,9 m. "Eesti [rglooduse raamatu koostamise tarvis uuris rahnu K.Müürisepp 1990.a. sügisel.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiIda-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Meriküla