Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: NõMMEMAA KIVIKÜLVVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaNõmmemaa kivikülv (KLO4001137)
NimiNõMMEMAA KIVIKÜLV
AsukohakirjeldusNômmemaa küla. Nôvalt 8-9 km kagus, Nôva - Seljaküla maantee ääres, teest läänes, ca 400 m pikkuse ja 10-50 m laiusse ribana seljandiku läänejärsakul männikus. Hôlpsasti leitav.
Maavaldaja: Metskond, kv. 135, erald. 12, 13, 15.
( LKR: 15.11.2000, 08:57:42 )
( LKR: 15.11.2000, 08:58:49 )
Kaitse<KAITSE>
Hoida Nômmemaa kivikülv kaitse all eraldi objektil skeemil näidatud (P.Kohava) piirides. Nômmemaa kivikülv on osa suurest kivikülvide ahelast, mida vôib vaadelda ka ühe pika külvina. See pikk külv vôeti looduskaitse alla 1940. a. kui "Nôva valla Veski ja Variku külade vaheline rändrahnude külv Harjumaal Veski, Nômmemaa, Musa ja Variku külades 12 talu maal". 1959.a. looduskaitse alla vôtmist korrati, kusjuures on öeldud, et esineb rida suuri, üle 10 m läbimôôduga rahne.

( LKR: 15.11.2000, 09:16:52 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
Foto, vt. ENE 4. kd., 1972, lk. 11, Kivikülv Nôval.
Kohava, P. Läänemaa Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Käsikiri. Tln., 1988. Eesti Metsakorralduskeskus.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Looduses hästi piiritletav rikkalik rahnudekülv, mis on tekkinud madala moreenseljandiku nôlval esinenud murrutusalal. Kunagise veekogu (Balti merestaadiumi) lainetus on peenema materjali nôlvalt ära kandnud ja tekitanud astangu, kus esineb palju väljapestud rahne. Kivikülv katkeb lôunas pôllumaa piiril, pôhjas aga metsamassiivis. Kivikülvis on rikkalikult erineva suurusega rahne, mis paiknevad kohati tihedalt üksteise kôrval. Nende seas on kümmekond suuremat tavalisest viiburgiidist koosnevat rahnu, millede ümbermôôt ulatub 8-10 ja kôrgus kuni 2 meetrini. Rahnud on reeglina sammaldunud, mônedel kasvab kivi-imar. Kivikülv paikneb keskealises pohla-mustikamännikus, milles on kuuski, pihlakaid ja sarapuid.
Kivikülvi pindala on P.Kohava (1988) järgi 1,8 ha.
KoostanudKoostanud:E. Pirrus
23.10. 1993. a.
(LKR: 15.11.2000, 09:10:45 )
SeisundHea. Maastikul hästi vaadeldav. Ala on tähistatud kahe sildiga metallpostide otsas. Osa rahne on ümberpaigutatud kiviaeda.
( LKR: 15.11.2000, 09:12:04 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, rekreatiivne, turistlik.
Uuritus<UURITUS>
K.Pärna, 1937 - lühiandmed kartoteegi kaardil.
P.Kohava, 1987 - môôdistamine, kirjeldamine.
H.Viiding, K.Müürisepp, 1988 - ülevaatus, kirjeldus, diapositiivid.
E.Pirrus, Ü.Heinsalu, 06.08. 1993 - revisjonülevaatus.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nõmmemaa küla