Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Karjaoru jugaVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaOntika maastikukaitseala (KLO1000554)
NimiKarjaoru juga
AsukohakirjeldusIda-Viru maakond, Kohtla vald. Saka küla idaserval, Tallinn-Narva maanteelt Ontika kaudu Toilasse suunduva tee Saka-Ontika-Toila teelahkmelt umbes 1 km läänes, teealusest truubist 300 m põhja pool, klindiastangu serval.
KaitsePaikneb Saka-Ontika-Toila maastikukaitsealal, üksikobjektina kaitse all ei ole, väärib tähistamist siinse matkaraja ühe vaatamisväärsusena.
KirjandusSuuroja, K. 2003. Eesti joad. Tallinn, Ilo, 126 lk.
IseloomustusMõnemeetrise sügavusega Ontika peakraavi (pikkus ca 3 km, valgla 5 km2) suudmes paiknev juga on kahe astmega: ülemise astangu kõrgus 3,5, alumise 5,5 m. Allapoole laskub vesi veel ca 20 m mööda järsunõlvalist rusukallet. Ülemise astangu jalamil moodustub 1,4 m sügavune murrutuskulbas. Klindi serv joa kohal moodustab kirdesse avaneva sälgu (NO 50o).
Joaastangus paljanduvad Kambriumi Tiskre kihistu terrigeensed ja Alam- ja Kesk- Ordoviitsiumi terrigeensed ja karbonaatsed kivimid. Kivimid on tugevasti purustatud-lõhestatud. Lõhede asimuut on 320-330o, see jälgib üldjoontes klindiserva suunda, nende tihedus suur (üks lõhe iga 5-10 sm järgi). K.Suuroja (2003) andmetel on siin olemas ulatuslik glatsiotektooniline rike, milles on kivimiplokke tugevasti nihutatud ja isegi üksteisele lükatud. Paarikümne meetri ulatuses võib leida 10-20o kallakpindu summaarse vertikaalamplituudiga kuni 12 m.
Suurema aja aastast on joaastang kuiv, kuid ka suurvee ajal voolab osa veest merre joa kõrval asuvate lõhede kaudu. See annab tunnistust aluspõhja tugevast karstumusest joa lähikonnas. Talvel markeerivad vee väljumiskohti klindiseinal arvukad jääpurikad.
KoostanudA. Miidel. Kuupäev: 17. mai 2006. a.
SeisundHea.
TähtsusMaastikuline, turistlik. Üks kõrgemaid jugasid Eestis, hästivaadeldav aluspõhja paljand, mida lisaks ilmestavad veel glatsiaalrikked, arvukad lõhed ja karstiilmingud.
UuritusÜsna detailselt uuritud, kuid kompaktset kokkuvõtet pole kirjapandult leida.
Paljukordselt pildistatud (T.Saadre jt).
LoodusobjektJoaastang
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiIda-Viru maakond, Toila vald, Ontika küla