Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Vihula jõeoru alumine paljandVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLahemaa rahvuspark (KLO1000511)
NimiVihula jõeoru alumine paljand
AsukohakirjeldusLääne-Viru maakond, Vihula vald. Asub Mustoja parema kalda järsakus 2 km Vihula mõisakompleksist allavoolu, põhja pool. Paljandini jõuab mööda saeveski teed ja selleni jõudes siirduda veel ca 200 m põhja poole.
KaitseAsub Lahemaa rahvuspargis, ei ole looduskaitse all.
Puudub otsene ohustatus, kuid stratigraafiliselt olulise objektina vajaks tähistamist ja võimalik, et ka mõningaid kaitsemeetmeid.
KirjandusMüürissepp K. 1958. Pakerordi lademe piiri iseloom Pakerordist kuni
Sjäsi jõeni. Eesti NSV TA Geoloogia Instituudi uurimused , III, 55-79
(vene k.)

Heinsalu H. 1981. Põhja-Eesti Tremadoci fosforiitisisaldavate setete litoloogia. Kandidaaditöö autoreferaat, Tln., 23 lk (vene k.)

Viira v., Sergejeva S., Popov L. 1987. Earliest representatives of the genus
Cordylodus (conodonta) from Cambro-Ordovician boundary beds of North Estonia and Leningrad Region. Proc. Estonian Acad.Sci., Geol., 36, 145-153

Popov L.E., Khazanovich K.K., Borovka N.G., Sergejeva S.P., Sobolevskaja R.F. 1989. The key sections and stratigraphy of the phosphate-bearing Obolus beds on the north-east of Russian Platform. Trudy MSK, 18. Leningrad, 222 p (vene k.)

Heinsalu H., Raudsep R. 1998. Lithology of the Kallavere Formation on the North Estonian Klint. Bull.of the Geological Survey of Estonia, 8/1, 20-31

Puura I., Viira V. 1999. Chronostratigraphy of the Cambrian-Ordovician Boundary beds in Baltoscandia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43 (1/2), 5-8
IseloomustusJõe põrkeveeru paljand, mis jõe uuristustegevuse ja muutliku veetaseme tõttu võib muuta veidi oma algset ilmet. Vaatluseks vajab mõningat puhastamist varingumaterjalist.
Paljandub kompleks Ülem- ja Alam- Kambriumi liivakive, mida on korduvalt litoloogiliselt ja paleontoloogiliselt uuritud ning mis seetõttu kujutab endast üht piirkonna tugipaljandit:

Kallavere kihistu C
0.00-3.00 Peene- ja väga peeneteraline liivakivi üksikute tumepruuni
argilliidi vahekihtidega, lingulaatide detriiti sisaldav
3.00-5.65 Väga peeneteraline liivakivi, milles hulgaliselt tumepruuni
argilliidi vahekihte. Sisaldab linguliitide kodasid ja detriiti
5.65-5.80 Konglomeraat erinevalt kulutatud lingulaatide kodadest, püriidi
konkretsioonidest ja erineva suurusega kvartsiteradest. Läätsjas
keha, mis kiildub juba mõne meetri pikkusel horisontaallõigul.
Alumine pind lainjas.
Tiskre kihistu C
> 5.80 Väga peeneteraline liivakivi, valkjashall, rohkete rohekashalli savi
vahekihte ja kelmeid.
KoostanudK. Mens 18.märts 2006. a.
SeisundMuutlik, seoses jõekalda erosiooniga.
TähtsusTeaduslik: paleontoloogiliselt detailselt uuritud Ülem-Kambriumi ülaosa, Kallavere kihistusse kuuluva liivakivilasundi alumise üksuse paljand. Seda läbilõiget on pandud ette käsitleda Pakerordi lademe Vihula alamlademe stratotüübina (Puura,Viira,1999), samuti Cordylodus andres konodondivöö tüüpläbilõikena (Viira et al, 1987).
UuritusUuritud paljude külastajate poolt.
K.Müürissepp avaldas esimese trükikirjelduse.
LoodusobjektPaljand (aluspõhja-)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Haljala vald