Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1973.03.20 ENSV MN määrus 20. märtsist 1973. a. nr. 115 ENSV MN 1.juuni 1971.a määruse nr 300 punkti 1 osalise muutmise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud20.03.1973
RekvisiitENSV T 1973, 13, 111
PealkiriENSV MN määrus 20. märtsist 1973. a. nr. 115
ENSV MN 1.juuni 1971.a määruse nr 300 punkti 1 osalise muutmise kohta
Sisu

1973 ,

Akt nr, 53

53.

EESTl NSV MINlSTRITE NÕUKOGU 1. JUUNl 1971. A.

MÄÄRUSE NR. 300 PUNKTl 1 OSALlSE MUUTMlSE KOHTA

ENSV Ministrite Nõukogu määrus

20. märtsist 1973. a. nr. 115

(ENSV Teataja 1973. nr. 13, art. 111)

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. juuni 1971. a. määruse nr. 300 (ENSV Teataja 1971, nr. 26. art. 285) punkti 1

osaliseks muutmiseks kinnitada Lahemaa Rahvuspargi piir vastavalt lisale.

1973

Akt nr.53

L i s a

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

20. märtsi 1973. a. määruse nr. 115 juurde

Lahemaa Rahvuspargi piiri

k i r j e l d u s

Lahemaa Rahvuspargi piir algab Harju rajooni administratiivpiires asuvast Loo jõe suudmest ning kulgeb mööda Loo

jõge lõuna suunas Kuusalu-Kahala maanteeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud maanteed kuni Kolga jõeni. Seejärel

kulgeb piir piki Kolga jõge kuni Tallinn - Narva maanteeni ja piki maanteed Aegviidu Tööstusliku Metsamajandi Kolga

metskonna kvartalite nr. 113 ja 109 vahesihini. Sealt kulgeb piir piki Kolga metskonna kvartalite nr 113 ja 109, 113

ja 114 ning 113 ja 117 vahesihti ning kvarta1ite nr. 117 ja 118 lõunakülge kvartali nr 128 idaküljeni. Seejärel piki riigi

tagavaramaa põhjapiiri, ning ületades Rakvere rajooni administratiivpiiri, kulgeb kuni Rakvere Tööstusliku Metsamajandi

Loobu metskonna kvartali nr. 164 lõunaküljeni. Edasi kulgeb piir piki Loobu metskonna kvartalite nr. 164-166

lõunakülgi kuni Kõrgeküla teeni ja mööda nimetatud teed Kõrgeküla velskripunktini, siit piki Loobu-Tapa maanteed

põhja suunas Kroonsaare ja Sepavälja talude teedeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud taluteid Vohnja kolhoosi

Kroonsaare maaparandusobjektini ja piki nimetatud maaparandusobjekti piirdekraavi Loobu jõeni, kulgedes seejärel

Loobu jõel kuni Loobu metskonna piirini kvartali nr. 123 kohal. Edasi kulgeb piir piki riikliku metsafondi maa piiri Ule

Tallinn - Narva maantee Palmse-Sagadi teeni Rakvere Tööstusliku Metsamajandi Sagadi metskonna kvartali nr. 96

kohal. Siit piki Palmse Sagadi-Vihula-Karula teed Karula maa-asulani, haarates rahvuspargi piiridesse endise

Vihula mõisa hoonetekompleksi ning pargi. Karula maa-asulast kulgeb piir piki Karula Vainopea teed põhja suunas kuni

Vainopea jõeni Rakvere Tööstusliku Metsamajandi Vihlula metskonna kvartali nr. 82 kohal. Siit piki Vainopea jõge kuni

kvartalite nr. 52 ja 53 vahesihini ning edasi kvartalite nr. 52 ja 53, 44 ja 45 ning 17 ja 18 vahesihte Soome laheni

Vainopea maa-asulast läänes. Lahemaa Rahvuspargi põhjapiiriks on Soome laht Loo jõe suudmest ida suunas kuni

Rakvere Tööstusliku Metsamajandi Vihula metskonna kvartalite nr. 17 ja 18 vahesihini, kusjuures rahvuspargi

piiresse jäävad Ulkkari, Älvi, Saartneeme (Kuradi), Haldi ja Mohni saar ning kõik laiud, mis asuvad Soome lahes NSV

Liidu territoriaalvetes Juminda neeme ja Vainopea maa-asulat läbivate meridiaanide vahel.

M ä r k u s. Kvartalite numbrid on antud Aegviidu Tööstusliku Metsamajandi osas 1967. a. ja Rakvere Tööstusliku

Metsamajandi osas 1972. a, metsamajanduse projektide järgi.

1973

Akt nr, 54

54.

LAHEMAA RAHVUSPARGI FONDl MOODUSTAMlSTEST

ENSV Ministrite Nõukogu korraIdus

20, märtsist 1973. a. nr. 135-k

(Kehtetu ENSV Ministrile Nõukogu 27. veebruari 1975. a. korraldus nr. 111-k.)

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1973_20mar_nr115_art111_ (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidOhepalu looduskaitseala (KLO1000230)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)